نحوه اتصال نماز شفع و وتر

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
نحوه اتصال نماز شفع و وتر

سلام
جایی خواندم که نماز شفع و وتر باید پشت سر هم و متصل خوانده شوند در غیر اینصورت نماز باطل است.
مگر هر یک از این دو نماز نیت مجزا ندارند پس چگونه باید آنها را متصل خواند؟ آیا نیاز به نیت و تکبيره الاحرام در ابتدای نماز وتر نیست؟

سپاسگزار خواهم شد اگر این مورد را برای من روشن کنید
مقلد آیت الله سیستانی هستم

التماس دعا
یا علی

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد نور

بچه مرشد;958822 نوشت:
سلام
جایی خواندم که نماز شفع و وتر باید پشت سر هم و متصل خوانده شوند در غیر اینصورت نماز باطل است.
مگر هر یک از این دو نماز نیت مجزا ندارند پس چگونه باید آنها را متصل خواند؟ آیا نیاز به نیت و تکبيره الاحرام در ابتدای نماز وتر نیست؟

سپاسگزار خواهم شد اگر این مورد را برای من روشن کنید
مقلد آیت الله سیستانی هستم

التماس دعا
یا علی

با سلام و احترام

با فاصله خواندن این نمازها اشکال ندارد ونماز وتر نیت و تکبیر جدا دارد البته اگر پشت سرهم خوانده شود بهتر است.

استفتا از دفتر آیه الله سیستانی در قم

موضوع قفل شده است