نجاست فرش با منی

تب‌های اولیه

6 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
نجاست فرش با منی

سلام،

متاسفانه مدتی هست که نمی تونم نماز بخونم دلیلشم این هست که یک قطره منی روی فرش اتاقم دقیقا در محلی که مخصوص نماز هست چکید. سوالم این هست که آیا با توجه به موارد زیر فرش من پاک هست و میشه نماز خواند یا خیر؟

1. شک ندارم که قطره روی فرش افتاده و نجسش کرده

2. امکان شستن فرش نیست

3. امکان تعویض محل نماز نیست

من اول اومدم زیر محل نجاست یک کاسه گذاشتم و شاید نزدیک 20 مرتبه با آب جوش کتری آب روش ریختم و فشارش دادم، اما متاسفانه فرش خیلی زخیمه و طوریه که آب ازش عبور نمی کرد بنابراین برای طهارتش بیشتر تحقیق کردم.

بعد از کلی سرچ در جایی از مراجع خوندم که اگر موکتی که به زمین چسبیده نجس بشه، میشه که سه مرتبه مقداری آب روی محل نجاست ریخت و آب رو با دست حرکت داد. منم اومدم روی فرش 6 مرتبه آب ریختم و حرکت دادم و بعد سعی کردم با دستمال پارچه ای محل خیس رو فشار بدم تا آبش جمع بشه و بعد از خشک شدن هم محل رو جارو کشیدم.

سوالم اینه که آیا الان فرش پاک شده و میشه روش نماز خوند؟ (مرجع تقلیدم آیت الله سیستانی هستن).

 

لینک حکم شرعی که راجع بهش حرف زدم

با نام و یاد دوست

 

 

 

 

کارشناس بحث: استاد صادق الوعد

سلام،

متاسفانه مدتی هست که نمی تونم نماز بخونم دلیلشم این هست که یک قطره منی روی فرش اتاقم دقیقا در محلی که مخصوص نماز هست چکید. سوالم این هست که آیا با توجه به موارد زیر فرش من پاک هست و میشه نماز خواند یا خیر؟

1. شک ندارم که قطره روی فرش افتاده و نجسش کرده

2. امکان شستن فرش نیست

3. امکان تعویض محل نماز نیست

من اول اومدم زیر محل نجاست یک کاسه گذاشتم و شاید نزدیک 20 مرتبه با آب جوش کتری آب روش ریختم و فشارش دادم، اما متاسفانه فرش خیلی زخیمه و طوریه که آب ازش عبور نمی کرد بنابراین برای طهارتش بیشتر تحقیق کردم.

بعد از کلی سرچ در جایی از مراجع خوندم که اگر موکتی که به زمین چسبیده نجس بشه، میشه که سه مرتبه مقداری آب روی محل نجاست ریخت و آب رو با دست حرکت داد. منم اومدم روی فرش 6 مرتبه آب ریختم و حرکت دادم و بعد سعی کردم با دستمال پارچه ای محل خیس رو فشار بدم تا آبش جمع بشه و بعد از خشک شدن هم محل رو جارو کشیدم.

سوالم اینه که آیا الان فرش پاک شده و میشه روش نماز خوند؟ (مرجع تقلیدم آیت الله سیستانی هستن).

 

لینک حکم شرعی که راجع بهش حرف زدم

 

با سلام وتشکر از ارتباط شما.

 در صورتی که فرش نجس شده باشد  همان قسمتش نجس است و در صورت ضرورت همان قسمتش شسته شود کفایت می کند

 چنانچه امکان شستن فرش نباشد می توانید روی آن قسمت نجس فرش پارچه  و روکشی بیاندازید تا مانع سرایت نجاست شود

و در صورتی که فرش نجس باشد چنانچه فرش و لباس و بدن نمازگزار خشک باشند می توانید بر همان قسمت نجس فرش نماز بخوانید و لازم نیست آبکشی شود

 در صورت شستن فرش با آب قلیل بعد از هر بار شستن باید فشار دهید تا غساله آن خارج شود . اگر غساله خارج نمی شود یک مرتبه با آب کر روی آن قسمت بگیرید ودست بکشید پاک می شود

سلام،

متاسفانه مدتی هست که نمی تونم نماز بخونم دلیلشم این هست که یک قطره منی روی فرش اتاقم دقیقا در محلی که مخصوص نماز هست چکید. سوالم این هست که آیا با توجه به موارد زیر فرش من پاک هست و میشه نماز خواند یا خیر؟

1. شک ندارم که قطره روی فرش افتاده و نجسش کرده

2. امکان شستن فرش نیست

3. امکان تعویض محل نماز نیست

من اول اومدم زیر محل نجاست یک کاسه گذاشتم و شاید نزدیک 20 مرتبه با آب جوش کتری آب روش ریختم و فشارش دادم، اما متاسفانه فرش خیلی زخیمه و طوریه که آب ازش عبور نمی کرد بنابراین برای طهارتش بیشتر تحقیق کردم.

بعد از کلی سرچ در جایی از مراجع خوندم که اگر موکتی که به زمین چسبیده نجس بشه، میشه که سه مرتبه مقداری آب روی محل نجاست ریخت و آب رو با دست حرکت داد. منم اومدم روی فرش 6 مرتبه آب ریختم و حرکت دادم و بعد سعی کردم با دستمال پارچه ای محل خیس رو فشار بدم تا آبش جمع بشه و بعد از خشک شدن هم محل رو جارو کشیدم.

سوالم اینه که آیا الان فرش پاک شده و میشه روش نماز خوند؟ (مرجع تقلیدم آیت الله سیستانی هستن).

 

لینک حکم شرعی که راجع بهش حرف زدم

 

با سلام وتشکر از ارتباط شما.

 در صورتی که فرش نجس شده باشد  همان قسمتش نجس است و در صورت ضرورت همان قسمتش شسته شود کفایت می کند

 چنانچه امکان شستن فرش نباشد می توانید روی آن قسمت نجس فرش پارچه  و روکشی بیاندازید تا مانع سرایت نجاست شود

و در صورتی که فرش نجس باشد چنانچه فرش و لباس و بدن نمازگزار خشک باشند می توانید بر همان قسمت نجس فرش نماز بخوانید و لازم نیست آبکشی شود

 در صورت شستن فرش با آب قلیل بعد از هر بار شستن باید فشار دهید تا غساله آن خارج شود . اگر غساله خارج نمی شود یک مرتبه با آب کر روی آن قسمت بگیرید ودست بکشید پاک می شود

 

سلام ممنونم از محبت شما

 

با آب کر امکان پذیر نیست، با آب قلیل سه مرتبه آب گرفتم و بعد از هر بار فرش رو با پارچه ای خشک فشار دادم تا آب رو تا حدی جمع و خشک کنم و آب رو از فرش بکشم بیرون.

 

آیا فرش حالا پاک شده؟

سلام،

متاسفانه مدتی هست که نمی تونم نماز بخونم دلیلشم این هست که یک قطره منی روی فرش اتاقم دقیقا در محلی که مخصوص نماز هست چکید. سوالم این هست که آیا با توجه به موارد زیر فرش من پاک هست و میشه نماز خواند یا خیر؟

1. شک ندارم که قطره روی فرش افتاده و نجسش کرده

2. امکان شستن فرش نیست

3. امکان تعویض محل نماز نیست

من اول اومدم زیر محل نجاست یک کاسه گذاشتم و شاید نزدیک 20 مرتبه با آب جوش کتری آب روش ریختم و فشارش دادم، اما متاسفانه فرش خیلی زخیمه و طوریه که آب ازش عبور نمی کرد بنابراین برای طهارتش بیشتر تحقیق کردم.

بعد از کلی سرچ در جایی از مراجع خوندم که اگر موکتی که به زمین چسبیده نجس بشه، میشه که سه مرتبه مقداری آب روی محل نجاست ریخت و آب رو با دست حرکت داد. منم اومدم روی فرش 6 مرتبه آب ریختم و حرکت دادم و بعد سعی کردم با دستمال پارچه ای محل خیس رو فشار بدم تا آبش جمع بشه و بعد از خشک شدن هم محل رو جارو کشیدم.

سوالم اینه که آیا الان فرش پاک شده و میشه روش نماز خوند؟ (مرجع تقلیدم آیت الله سیستانی هستن).

 

لینک حکم شرعی که راجع بهش حرف زدم

 

با سلام وتشکر از ارتباط شما.

 در صورتی که فرش نجس شده باشد  همان قسمتش نجس است و در صورت ضرورت همان قسمتش شسته شود کفایت می کند

 چنانچه امکان شستن فرش نباشد می توانید روی آن قسمت نجس فرش پارچه  و روکشی بیاندازید تا مانع سرایت نجاست شود

و در صورتی که فرش نجس باشد چنانچه فرش و لباس و بدن نمازگزار خشک باشند می توانید بر همان قسمت نجس فرش نماز بخوانید و لازم نیست آبکشی شود

 در صورت شستن فرش با آب قلیل بعد از هر بار شستن باید فشار دهید تا غساله آن خارج شود . اگر غساله خارج نمی شود یک مرتبه با آب کر روی آن قسمت بگیرید ودست بکشید پاک می شود

 

سلام ممنونم از محبت شما

 

با آب کر امکان پذیر نیست، با آب قلیل سه مرتبه آب گرفتم و بعد از هر بار فرش رو با پارچه ای خشک فشار دادم تا آب رو تا حدی جمع و خشک کنم و آب رو از فرش بکشم بیرون.

 

آیا فرش حالا پاک شده؟

بله در صورتی که سه بار با آب قلیل شسته و فشار داده اید پاک است

سلام،

متاسفانه مدتی هست که نمی تونم نماز بخونم دلیلشم این هست که یک قطره منی روی فرش اتاقم دقیقا در محلی که مخصوص نماز هست چکید. سوالم این هست که آیا با توجه به موارد زیر فرش من پاک هست و میشه نماز خواند یا خیر؟

1. شک ندارم که قطره روی فرش افتاده و نجسش کرده

2. امکان شستن فرش نیست

3. امکان تعویض محل نماز نیست

من اول اومدم زیر محل نجاست یک کاسه گذاشتم و شاید نزدیک 20 مرتبه با آب جوش کتری آب روش ریختم و فشارش دادم، اما متاسفانه فرش خیلی زخیمه و طوریه که آب ازش عبور نمی کرد بنابراین برای طهارتش بیشتر تحقیق کردم.

بعد از کلی سرچ در جایی از مراجع خوندم که اگر موکتی که به زمین چسبیده نجس بشه، میشه که سه مرتبه مقداری آب روی محل نجاست ریخت و آب رو با دست حرکت داد. منم اومدم روی فرش 6 مرتبه آب ریختم و حرکت دادم و بعد سعی کردم با دستمال پارچه ای محل خیس رو فشار بدم تا آبش جمع بشه و بعد از خشک شدن هم محل رو جارو کشیدم.

سوالم اینه که آیا الان فرش پاک شده و میشه روش نماز خوند؟ (مرجع تقلیدم آیت الله سیستانی هستن).

 

لینک حکم شرعی که راجع بهش حرف زدم

 

با سلام وتشکر از ارتباط شما.

 در صورتی که فرش نجس شده باشد  همان قسمتش نجس است و در صورت ضرورت همان قسمتش شسته شود کفایت می کند

 چنانچه امکان شستن فرش نباشد می توانید روی آن قسمت نجس فرش پارچه  و روکشی بیاندازید تا مانع سرایت نجاست شود

و در صورتی که فرش نجس باشد چنانچه فرش و لباس و بدن نمازگزار خشک باشند می توانید بر همان قسمت نجس فرش نماز بخوانید و لازم نیست آبکشی شود

 در صورت شستن فرش با آب قلیل بعد از هر بار شستن باید فشار دهید تا غساله آن خارج شود . اگر غساله خارج نمی شود یک مرتبه با آب کر روی آن قسمت بگیرید ودست بکشید پاک می شود

توضیح المسائل مسأله160

موضوع قفل شده است