نامه یک اسیر برای مادرش و جواب مادر

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
نامه یک اسیر برای مادرش و جواب مادر

با نام خدا

خدمت مادر مهربانم
پس از عرض سلام امیدوارم که شما مادر عزیزم همیشه به دعا گویی این فرزند کوچکت مشغول باشی ....مادر برای اینکه هیچ گونه فکر خانه نشوم یا قرآن می خوانم یا چیز دیگر و امید است که هرچه زودتر آن صورت نورانیت را ببوسم.واقعاً این را راست می گویم که بعضی موقع در خواب می بینم تو را که داری برای امام و رزمندگان و اسیران دعا می کنی.امیدوارم که همین طور باشد. سلام به پدرم و برادرانم و خواهرانم می رسانم. سلام به تمام اقوام می رسانم.

حسین معظمی نژاد - 63/11/6

.
.
.
.
.

خدمت فرزند عزیزم حسین

پس از عرض سلام، سلامتی شما را از درگاه خداوند متعال خواهانم. امیدوارم که در پناه ایزد متعال در سلامتی کامل به سر بری. فرزندم بجز دعا کار دیگری ندارم. در نمازهای صبح و ظهر و شب همیشه شما را یاد می کنم. در مسجد که می روم برای آزادی اسرا دعا می کنم.فرزندم من نیز مشتاق دیدار شما هستم و از دور صورت نورانی شما را می بوسم. در نامه هایی که برای خانواده های اسرا رسیده است تمامی آنها دارای عکس دسته جمعی بودند ولی شما هیچ گونه عکسی برای ما نفرستادید امیدوارم شما نیز یک عکس برای ما بفرستید.در ضمن یک کارت تبریک به مناسبت بهار آزادی سال هزار و سیصد و شصت و چهار برایت ارسال می کنم. امیدوارم در بهار آزادی سال آینده در آغوش خانواده ات باشی....دیگر عرضی ندارم به جز سلامتی شمادوستدار شما مادرت -

63/12/13

سایت جامع آ زادگان