می توانم از سود فروش بدون اجازه بردارم؟

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
می توانم از سود فروش بدون اجازه بردارم؟

 سلام شوهرم مغازه ای به عنوان مهر بهم داده ولی خودش توش کار میکنه
من گفتم که لااقل اجاره ای بهم بده یا اینکه یک هشتم سود شریکم کن
ایشون قبول کردن ولی بیشتر اوقات  خلاف وعده میکنند
ایا می تونم خودم از سود بر دارم؟ رهبر

برچسب: 

با نام و یاد دوست

 

 

 

 

کارشناس بحث: استاد صادق الوعد

 سلام شوهرم مغازه ای به عنوان مهر بهم داده ولی خودش توش کار میکنه
من گفتم که لااقل اجاره ای بهم بده یا اینکه یک هشتم سود شریکم کن ایشون قبول کردن ولی بیشتر اوقات  خلاف وعده می کنند آیا می تونم خودم از سود بر دارم؟ رهبر

سلام علیکم

 اگر مغازه را به او اجاره داده باشید نمی توانید از اموالش بردارید بلکه باید به او اطلاع دهید تا اجاره بها را به شما پرداخت کند

 

استفتا از دفتر