جمع بندی میزان مشارکت مردم در انتخابات و مقبولیت نظام

تب‌های اولیه

7 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
میزان مشارکت مردم در انتخابات و مقبولیت نظام

سلام

اگر مشارکت مردم در انتخابات مجلس یا دولت  در نظام اسلامی زیر پنجاه درصد واجد شرایط باشد چه اتفاقی می افتد؟

تحریم کنندگان انتخابات اگر پیروز شوند و مشارکت حداقلی رخ دهد...آیا توانسته اند مشروعیت یا مقبولیت نظام را مخدوش کنند؟

 

تشکر

با نام و یاد دوست

 

 

 

 

کارشناس بحث: استاد شعیب

با سلام خدمت شما دوست گرامی

انتخابات از ابزارهای تحقق مردم‌سالاری و از مولفه‌های مشارکت سیاسی است که یکی از معیارهای سنجش مردم‌سالاری هم به شمار می‌رود چرا که از طریق انتخابات است که مردم می‌توانند به صورت مستقیم نظرات خود را درباره تصمیمات مهم ابراز نمایند.

علاوه بر این، معمولاً میزان حضور مردم در پای صندوق‌های رأی یکی از شاخص های توسعه سیاسی در هر کشور است که نمایانگر تعلق خاطر مردم به کشور و سرزمین‌شان است. 

درست است که در انتخابات اخیر درصد مشارکت مردم در انتخابات پایین تر از انتخابات قبلی بوده و به زیر 50 درصد رسیده است ولی با بررسی میزان مشارکت مردم در کشورهای دیگر مخصوصا مدعیان دموکراسی در غرب می بینیم که این کشور ها که خود را مهد دموکراسی مانند فرانسه و آمریکا این رقم مشارکت بین 30 تا 40 درصد بیشتر نیست.

اما متاسفانه استاندارد های دو گانه این کشور ها  و بوق های تبلیغاتی آنها سعی در بی اعتبار نشان دادن دموکراسی و مردم سالاری در ایران اسلامی دارند ، و همه این تلاش ها برای این است که تنها نظامی که بر اساس دین در دنیا شکل گرفته است را ضد دموکراسی معرفی کنند. این در حالی است که در این 40 سال به صورت میانگین هر سال یک انتخابات در ایران اسلامی برگذار شده و مشارکت مردم به صورت میانگین در همه این دوره ها حدود 70 درصد بوده است که در تمام دنیا بی سابقه و بی نظیر است.
شما کجای دنیا سراغ دارید که یک کشوری هر ساله انتخابات داشته باشد و تمام سطوج آن از رهبری (به صورت غیر مستقیم) ریاست جمهوری ، خبرگان رهبری، نمایندگان مجلس، شوراهای شهر و روستا به صورت مستقیم از سوی مردم انتخاب شود و گذشته از این مردم نوع حکومت را به رای گذاشته و آن را انتخاب کنند (بیش از 98 درصد) و حتی قانون اساسی را در دو نوبت به رای خود انتخاب کنند .
این سطح از مشارکت سیاسی در هیچ کجای دنیا سابقه نداشته و اگر این مشارکت به زیر 50 در صد هم رسیده باشد تازه مشارکت مردم شده مثل مشارکت کشورهای مدعی دموکراسی و تازه به نُرم جهانی نزدیک شده ایم.
پس هیچ جای نگرانی نیست.

از این گذشته انتخابات یکی از نمادهای مشارکت سیاسی مردم و نشان دهنده مقبولیت سیاسی آن حکومت نزد مردم است نه تمام آن. نماد های دیگر مقبولیت سیاسی و مشارکت مردم نیز وجود دارد که آنها را باید در نظر گرفت مانند شرکت در راهپیمایی ها ، شرکت در تجمعات ملی مذهبی مانند تشییع جنازه شهید حاج قاسم سلیمانی و...

نکته پایانی : نظام جمهوری اسلامی ، دارای دو سطح است یکی حکومت اسلامی و یکی دولت . گاهی مردم به خاطر کم کاری های دولت و اوضاع نابسامان اقتصادی که متصدی آن دولت است مشارکت پایینی در انتخابات دارند که این به معنای عدم مشروعیت و مقبولیت کل نظام نیست بلکه اعتراض مردم به وضعیت موجود دولت است نه اعتراض به حاکمیت.

از این گذشته عوامل محیطی در این روزها نیز تاثیر منفی در مشارکت مردم داشته است مانند شیوع ویروس کرونا که دشمنان سعی کرده اند بر این عامل محیطی موج سواری کنند و مردم را از حضور در صف های انتخابات ترساندند که این نیز بسیار تاثیر داشت.

با سلام خدمت شما دوست گرامی

انتخابات از ابزارهای تحقق مردم‌سالاری و از مولفه‌های مشارکت سیاسی است که یکی از معیارهای سنجش مردم‌سالاری هم به شمار می‌رود چرا که از طریق انتخابات است که مردم می‌توانند به صورت مستقیم نظرات خود را درباره تصمیمات مهم ابراز نمایند.

علاوه بر این، معمولاً میزان حضور مردم در پای صندوق‌های رأی یکی از شاخص های توسعه سیاسی در هر کشور است که نمایانگر تعلق خاطر مردم به کشور و سرزمین‌شان است. 

درست است که در انتخابات اخیر درصد مشارکت مردم در انتخابات پایین تر از انتخابات قبلی بوده و به زیر 50 درصد رسیده است ولی با بررسی میزان مشارکت مردم در کشورهای دیگر مخصوصا مدعیان دموکراسی در غرب می بینیم که این کشور ها که خود را مهد دموکراسی مانند فرانسه و آمریکا این رقم مشارکت بین 30 تا 40 درصد بیشتر نیست.

اما متاسفانه استاندارد های دو گانه این کشور ها  و بوق های تبلیغاتی آنها سعی در بی اعتبار نشان دادن دموکراسی و مردم سالاری در ایران اسلامی دارند ، و همه این تلاش ها برای این است که تنها نظامی که بر اساس دین در دنیا شکل گرفته است را ضد دموکراسی معرفی کنند. این در حالی است که در این 40 سال به صورت میانگین هر سال یک انتخابات در ایران اسلامی برگذار شده و مشارکت مردم به صورت میانگین در همه این دوره ها حدود 70 درصد بوده است که در تمام دنیا بی سابقه و بی نظیر است.
شما کجای دنیا سراغ دارید که یک کشوری هر ساله انتخابات داشته باشد و تمام سطوج آن از رهبری (به صورت غیر مستقیم) ریاست جمهوری ، خبرگان رهبری، نمایندگان مجلس، شوراهای شهر و روستا به صورت مستقیم از سوی مردم انتخاب شود و گذشته از این مردم نوع حکومت را به رای گذاشته و آن را انتخاب کنند (بیش از 98 درصد) و حتی قانون اساسی را در دو نوبت به رای خود انتخاب کنند .
این سطح از مشارکت سیاسی در هیچ کجای دنیا سابقه نداشته و اگر این مشارکت به زیر 50 در صد هم رسیده باشد تازه مشارکت مردم شده مثل مشارکت کشورهای مدعی دموکراسی و تازه به نُرم جهانی نزدیک شده ایم.
پس هیچ جای نگرانی نیست.

از این گذشته انتخابات یکی از نمادهای مشارکت سیاسی مردم و نشان دهنده مقبولیت سیاسی آن حکومت نزد مردم است نه تمام آن. نماد های دیگر مقبولیت سیاسی و مشارکت مردم نیز وجود دارد که آنها را باید در نظر گرفت مانند شرکت در راهپیمایی ها ، شرکت در تجمعات ملی مذهبی مانند تشییع جنازه شهید حاج قاسم سلیمانی و...

نکته پایانی : نظام جمهوری اسلامی ، دارای دو سطح است یکی حکومت اسلامی و یکی دولت . گاهی مردم به خاطر کم کاری های دولت و اوضاع نابسامان اقتصادی که متصدی آن دولت است مشارکت پایینی در انتخابات دارند که این به معنای عدم مشروعیت و مقبولیت کل نظام نیست بلکه اعتراض مردم به وضعیت موجود دولت است نه اعتراض به حاکمیت.

 

 

ممنون از وقتی که گذاشتید

با توجه به دشمنی هایی که وجود دارد آیا تداوم تحریم انتخابات در سالهای بعد و مشارکت پایین مردم ، نظام را از حیث مقبولیت دچار مشکل نمیکند؟

قانون اساسی در این مورد چه گفته

حقی به مردم تحریم کننده یا ناراضی داده؟

بر فرض اگر مشارکت از این هم پایین تر رفت و تداوم داشت، آیا کار به رفراندوم و تغییر قانون اساسی میکشد؟

سپاس

 

 

ممنون از وقتی که گذاشتید

با توجه به دشمنی هایی که وجود دارد آیا تداوم تحریم انتخابات در سالهای بعد و مشارکت پایین مردم ، نظام را از حیث مقبولیت دچار مشکل نمیکند؟

قانون اساسی در این مورد چه گفته

حقی به مردم تحریم کننده یا ناراضی داده؟

بر فرض اگر مشارکت از این هم پایین تر رفت و تداوم داشت، آیا کار به رفراندوم و تغییر قانون اساسی میکشد؟

سپاس

 عدم حضور بمعنی تحریم و یا مساوی تحریم نیست ، واضح است صرف تحریم دلیل مشارکت کمتر بوده ، یک علت جعلی است که سیاسیون از این دست معالطات استفاده کرده و میکنند در حالیکه حقیقت چیز دیگری است و علل و عوامل متعددی در این مساله دخیلند که از جمله آنها اوضاع بد معیشتی و شیوع بیماری کرونا را میتوان نام برد .

سلب این حق در قانون اساسی و حذف آن از قوانین بدلیل مشارکت کم هم دلیلی ندارد تا زمانی که هر عده خواهان استفیای حقوق خود باشند . پس این هم تکلیف بر مقننین است که این حق را حفظ کنند و هم تکلیف بر محقین که از این حق استفاده نمایند .

 

 

 

 

با سلام

ممنون از وقتی که گذاشتید

خواهش می کنم

با توجه به دشمنی هایی که وجود دارد آیا تداوم تحریم انتخابات در سالهای بعد و مشارکت پایین مردم ، نظام را از حیث مقبولیت دچار مشکل نمیکند؟

نه! انشا الله خبر های خوبی در ادامه مسیر انقلاب در راه است . مردم در این سالها فشار های شدید اقتصادی و فرهنگی را تحمل کرده اند و روند کار مسئولین را با آرمان های انقلاب متفاوت دیدند و این باعث شد که حضور مردم در انتخابات کمرنگ شود ولی مردم با انقلاب و اصل نظام هیچ مشکلی ندارند و عملکرد مسئولین آنها را از صحنه مشارکت سیاسی راند.
انشا الله در ادامه مسیر مجلس انقلابی و در آینده دولت انقلابی با کار جهادی وضعیت کشور را به حالت نرمال خود بر خواهند گرداند و مردم که این صداقت در عمل و گفتار را که ببینند دوباره به صحنه مشارکت بر خواهند گشت.

البته همان طور که گفته شد همین مشارکت 43 درصدی هم در جامعه جهانی مقبول است و کشورهای مدعی دموکراسی بیش از این مشارکتی ندارند. و همان طور که کاربر محترم هم اشاره کردند انتشار ویروس کرنا نیز مزید بر علت بوده است.

قانون اساسی در این مورد چه گفته

یکی از مسائل مهمی که در قاون اساسی به آن اشاره شده نقش مردم در امور سیاسی جاری کشور و بحث مقبولیت نظام اسلامی در بین مردم است.

اصل ۵۹ نیز تصریح دارد: «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»  
مساله مهم دیگر بحث مشروعیت و مقبولیت نظام اسلامی است . حکومت اسلامی هیچ گاه بر اساس یک کودتاه انجام نمی شود چرا که مشروعیت نظام ولایت فقیه از سوی خداست اما این مشروعیت آنگاه نافذ می شود که مقبولیت مردمی هم باشد اما اینگونه نیست که مردمی که در انتخابات شرکت نکرده اند با نظام ولایی فقیه مخالف باشند بلکه علت های مختلفی در میان است که باید بیشتر مورد تدقیق و بررسی قرار گیرد.

بر فرض اگر مشارکت از این هم پایین تر رفت و تداوم داشت، آیا کار به رفراندوم و تغییر قانون اساسی میکشد؟

عرض کردیم انشا الله آینده بسیار روشنی برای نظام مقدس جمهوری اسلامی پیش بینی می شود و موقعیت جهانی ما از سالهای قبل بسیار بهتر است فقط مسائلی داخلی در میان است که انشا الله با حضور نیروی متعهد و جهادی و انقلابی در سالهای آینده این مشکلات نیز بر طرف خواهد شد و آنچه که می ماند مسیر روشنی است که آیندگان آن را تحسین خواهد کرد.

جمع بندی

پرسش:

اگر مشارکت مردم در انتخابات مجلس یا دولت  در نظام اسلامی زیر پنجاه درصد واجد شرایط باشد چه اتفاقی می افتد؟ تحریم کنندگان انتخابات اگر پیروز شوند و مشارکت حداقلی رخ دهد، آیا توانسته اند مشروعیت یا مقبولیت نظام را مخدوش کنند؟

پاسخ:

انتخابات از ابزارهای تحقق مردم‌سالاری و از مولفه‌های مشارکت سیاسی است، که یکی از معیارهای سنجش مردم‌سالاری هم به شمار می‌رود؛ چرا که از طریق انتخابات است که مردم می‌توانند به صورت مستقیم نظرات خود را درباره تصمیمات مهم ابراز نمایند.

علاوه بر این، معمولاً میزان حضور مردم در پای صندوق‌های رأی یکی از شاخص های توسعه سیاسی در هر کشور است که نمایانگر تعلق خاطر مردم به کشور و سرزمین‌شان است.

درست است که در انتخابات اخیر درصد مشارکت مردم در انتخابات پایین تر از انتخابات قبلی بوده و به زیر 50 درصد رسیده است؛ ولی با بررسی میزان مشارکت مردم در کشورهای دیگر مخصوصا مدعیان دموکراسی در غرب می بینیم که این کشور ها که خود را مهد دموکراسی مانند فرانسه و آمریکا این رقم مشارکت بین 30 تا 40 درصد بیشتر نیست.

اما متاسفانه استانداردهای دو گانه این کشورها  و بوق های تبلیغاتی آنها سعی در بی اعتبار نشان دادن دموکراسی و مردم سالاری در ایران اسلامی دارند، و همه این تلاش ها برای این است که تنها نظامی که بر اساس دین در دنیا شکل گرفته است را ضد دموکراسی معرفی کنند. این در حالی است که در این 40 سال به صورت میانگین هر سال یک انتخابات در ایران اسلامی برگذار شده و مشارکت مردم به صورت میانگین در همه این دوره ها حدود 70 درصد بوده است که در تمام دنیا بی سابقه و بی نظیر است.
شما کجای دنیا سراغ دارید که یک کشوری هر ساله انتخابات داشته باشد! و تمام سطوح آن؛ رهبری (به صورت غیر مستقیم) ریاست جمهوری ، خبرگان رهبری، نمایندگان مجلس، شوراهای شهر و روستا به صورت مستقیم از سوی مردم انتخاب شود و گذشته از این مردم نوع حکومت را به رای گذاشته و آن را انتخاب کنند (بیش از 98 درصد) و حتی قانون اساسی را در دو نوبت به رای خود انتخاب کنند .
این سطح از مشارکت سیاسی در هیچ کجای دنیا سابقه نداشته و اگر این مشارکت به زیر 50 در صد هم رسیده باشد تازه مشارکت مردم همانند  مشارکت کشورهای مدعی دموکراسی می شود و  به نُرم جهانی نزدیک شده ایم.
پس هیچ جای نگرانی نیست.

از این گذشته انتخابات یکی از نمادهای مشارکت سیاسی مردم و نشان دهنده مقبولیت سیاسی آن حکومت نزد مردم است نه تمام آن. نماد های دیگر مقبولیت سیاسی و مشارکت مردم نیز وجود دارد که آنها را باید در نظر گرفت مانند شرکت در راهپیمایی ها ، شرکت در تجمعات ملی مذهبی مانند تشییع جنازه شهید حاج قاسم سلیمانی(رحمه الله علیه) و...

نکته پایانی : نظام جمهوری اسلامی ، دارای دو سطح است یکی حکومت اسلامی و یکی دولت. گاهی مردم به خاطر کم کاری های دولت و اوضاع نابسامان اقتصادی که متصدی آن دولت است مشارکت پایینی در انتخابات دارند که این به معنای عدم مشروعیت و مقبولیت کل نظام نیست بلکه اعتراض مردم به وضعیت موجود دولت است نه اعتراض به حاکمیت.

از این گذشته عوامل محیطی در این روزها نیز تاثیر منفی در مشارکت مردم داشته است مانند شیوع ویروس کرونا که دشمنان سعی کرده اند بر این عامل محیطی موج سواری کنند و مردم را از حضور در صف های انتخابات ترساندند که این نیز بسیار تاثیر داشت.

 

موضوع قفل شده است