جمع بندی مکانهای مقدس در قرآن

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
مکانهای مقدس در قرآن

چرا برخی مکانها در قرآن مقدس شمرده شده اند؟ برای مثال در آیه 16 نازعات (إِذْ ناداهُ رَبُّهُ بِالْوادِ الْمُقَدَّسِ طُوىً) از مکان مقدسی به نام طوی نام برده شده است. چرا این مکان مقدس شمرده شده است؟

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد عمار

جمع بندی

پرسش:
چرا برخی مکانها در قرآن مقدس شمرده شده اند؟ برای مثال در آیه 16 نازعات (إِذْ ناداهُ رَبُّهُ بِالْوادِ الْمُقَدَّسِ طُوىً) از مکان مقدسی به نام طوی نام برده شده است. چرا این مکان مقدس شمرده شده است؟

پاسخ:
در منطق قران مکان و زمان به اعتبارات عرضی امتیاز و برتری می یابد و اگر این برتری ریشه در ارزشها و عقاید داشته باشد از ان به قداست و تقدس یاد می شود و این چنین می شود که قدمگاه پیامبران الهی قداست می یابد.

رعایت تقدس مکان ها و زمان ها و ... می تواند موجب توجه بیشتر به خدای متعال باشد و انسان را از غفلت دور نماید. از همین رو مخالفان دین، به شدت با مقدسات مبارزه می کنند. و با یک دروغ و مغالطه می خواهند مقدس بودن امور را نفی کنند. به این شکل که ادعا می کنند بررسی عقلانی امور مقدس ممنوع است. حال آنکه هر مومنی در ابتدای دین داری اش باید مرکز تقدس را با بررسی عقلی بیابد و به توحید اذعان کند. و روشن است که ارزیابی امور مقدس ممنوع نیست. بلکه جسارت و رفتار ناپاک در مقابل آنها ممنوع است.

مثلا سرزمین قدس جایگاه پیامبران و مرکز دعوت به توحید و یکتاپرستى است. بنابراین قداست سرزمین قدس به جهت بُعد دینى آن است نه ملى آن.مى فرماید: وَنَجَینـهُ ولوطًا اِلَى الاَرضِ الَتى بـرَکنا فیها لِلعــلَمین .انبیاء / آیه 21 . ما ابراهیم و لوط را نجات دادیم به سوى سرزمینى که آن را براى جهانیان مبارک گردانیده بودیم.

یا همین تقدیس و احترام وادی طوس به خاطر این بوده که حظیره قرب به خدا، و محل حضور و مناجات به درگاه او است پس برگشت معنا به مثل این می شود که بگوییم: به موسی ندا شد این منم پروردگارت و اینک تو در محضر منی، و وادی طوی به همین جهت تقدیس یافته پس شرط ادب به جای آور و کفشت را بکن.

موضوع قفل شده است