موج سواری روی زلزله کرمانشاه ممنوع.!!!!!

تب‌های اولیه

22 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال

نادانی اونجاست که ما علاقه داریم که کلا صورت مساله رو پاک کنیم...باشه کلا فوتبال، رو دورش رو خط بزنید و کلا هر فوتبالیست ذاتا خبیث و لمپن و بی خاصیت....فوتبال رو دورش رو خط بکشید...بعدم که، زبان انگلیسی هم که توطئه دشمن، میراث طاغوت، اونم تا حد زیادی دورش رو خط بزنید...به جای انگلیسی ژاپنی....فردا پس فردا هم احتمالا، کلا دانشجو یک مشت لمپن و دورش رو خط می کشن و می گن ملت همه برن حوزه علمیه فم;;)

موضوع قفل شده است