مواردى كه انسان مى‌تواند معامله را به هم بزند

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
مواردى كه انسان مى‌تواند معامله را به هم بزند

مسأله 2124 توضيح المسائل (محشى - امام خمينى)؛ ج‌2، ص: :237

میدانید که خریدن و فروختن از معاملات لازم است:

تعبیر معامله ی لازم در فقه به معنای انست که طرفین معامله باید پایبند به ان باشند و حق برهم زدن ان را ندارند. در مقابل لازم، معاملات جایز است که بمعنای انست که طرفین میتوانند پایبند به ان نبوده و ان را برهم زنند مثل معامله ی وکالت: در وکالت هریک از طرفین (در صورتی که وکالت را در ضمن عقد لازمی شرط نکرده باشند)میتوانند وکالت را برهم بزنند.اما با این حال در معاملات لازم هم مواردی هست که فقه اسلام در ان موارد اجازه داده که طرفین یا یکی از انها عقد را بر هم بزند:


حقّ به هم زدن معامله را «خيار» مى‌گويند
و خريدار و فروشنده در يازده صورت مى‌توانند معامله را به هم بزنند:


اوّل: آن كه از مجلس معامله متفرق نشده باشند و اين خيار را «خيار مجلس» مى‌گويند.

مهم در خیار مجلس متفرق نشدن طرفین معامله است و تعبیر به مجلس مسامحی است . پس اگر طرفین از جلسه ای که در ان معامله صورت گرفته خارج شوند و لی مصاحبا و در کنار یکدیگر باشند و هنوز از هم جدا نشده باشند هنوز خیار مجلس هست. مهم انست که در حالی که راضی با معامله هستند از یکدیگر جدا شوند .
هدایة العباد صافی ج1ص315 ،منهاج الصالحین وحید ج3 ص37سیستانی[=Noor_Lotus][=Noor_Titr]ج‌2، ص: 43[=Noor_Lotus][=Noor_Titr][=Noor_Lotus] " حکیم خویی،وسیله النجاة بهجه 448 ،تحریر الوسیله ج1 ص519 و[=Noor_Lotus][=Noor_Titr]المسائل الشرعية (للشبيري)، ص: 485[=Noor_Lotus] ..

[=Noor_Lotus][=Noor_Titr][=Noor_Lotus][=Noor_NazliBold][=Noor_Lotus]‌ دوّم خيار حيوان‌
هر كس حيوانى را بخرد براى او از وقت عقد تا سه روز خيار فسخ هست، و در اينكه فروشنده نيز در صورتى كه ثمن حيوان باشد، اين خيار را داشته باشد اشكال است بلكه نبود آن خالى از قوت نيست.
تحرير الوسيلة - ترجمه؛ ج‌2، ص: 391

موضوع قفل شده است