جمع بندی مهلت بجا آوردن واجبات میت و رنج و عذاب میت

تب‌های اولیه

4 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
مهلت بجا آوردن واجبات میت و رنج و عذاب میت

با سلام.
خدا رفتگان همه را بیامرزد. مادر بنده 3/3/96 فوت کردند. هر چند ایشان انسال موئمن و با خدا و اهل نماز و روزه و قرآن بودند ولی ظاهرا قبلا به برادر کوچک من گفته بودند بعد از فوت من برای من 10 سال نماز بخوانید.
حال سوال اینجاست که با فرق اینکه ایشان واقعا 10 سال نماز ادا نشده داشته باشند و ما نیت کنیم که نماز ایشان را به جا بیاوریم ، مسلما اگر یک نفری این کار را انجام بدهیم ، حداقل 10 سال طول میکشد! آیا در این مدت روح ایشان به خاطر به جای نیاوردن این ده سال در عذاب میماند تا پس از 10 سال که این نمازها ادا شود؟
در مورد خمس میت چطور؟ با توجه به سوال بالا و اینکه دفتر مرجع تقلید خمس را قسط بندی میکند چطور؟ ( چون امکان پرداخت یک جای آن به دلیل مخارج خانواده نیست)

با تشکر

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد هادی

mays;935468 نوشت:
با سلام.
خدا رفتگان همه را بیامرزد. مادر بنده 3/3/96 فوت کردند. هر چند ایشان انسال موئمن و با خدا و اهل نماز و روزه و قرآن بودند ولی ظاهرا قبلا به برادر کوچک من گفته بودند بعد از فوت من برای من 10 سال نماز بخوانید.
حال سوال اینجاست که با فرق اینکه ایشان واقعا 10 سال نماز ادا نشده داشته باشند و ما نیت کنیم که نماز ایشان را به جا بیاوریم ، مسلما اگر یک نفری این کار را انجام بدهیم ، حداقل 10 سال طول میکشد! آیا در این مدت روح ایشان به خاطر به جای نیاوردن این ده سال در عذاب میماند تا پس از 10 سال که این نمازها ادا شود؟
در مورد خمس میت چطور؟ با توجه به سوال بالا و اینکه دفتر مرجع تقلید خمس را قسط بندی میکند چطور؟ ( چون امکان پرداخت یک جای آن به دلیل مخارج خانواده نیست)

با تشکر

با سلام و عرض ادب و تقدیر از پرسش خوب شما

در ابتدا تسلیت عرض می کنم رحلت مادر بزرگوارتون رو، ان شاء الله با ائمه معصومین علیهم السلام محشور بشوند.
نماز و روزه های که از مرده قضا شده است به دو گونه است:

الف: اگر ترک آن ها عمدی نباشد و میت به دلیل مریضی و یا فراموشی و ... آن را قضا نکرده باشد، گناهی برای آن میت نوشته نشده است . اعمالی که برای او انجام می شود، ثوابش به او می رسد و مشمول لطف وعنایت خداوند می شود.
ب: اگر ترک نمازها و روزه ها عمدی باشد، هر چند ثوابی از کارهای انجام شده، به میت می رسد، ولی مسلما میت به دلیل ترک عمدی واجبات خود عذاب و مواخذه می شود. مگر آن که واقعا توبه کرده و با حال توبه مرده باشد.

حال در ارتباط با مادر حضرت عالی با توجّه به اینکه فرمودید مومنه و اهل نماز و روزه بوده اند مسلّما نماز شون عمدی ترک نشده و نمازی که به خاطر مریضی و فراموشی و ... قضا نشده باشه گناهی برای میّت نوشته نمی شود؛ منتهی اگر وصیت کرده اند که 10 سال نماز خونده بشه به خاطر این است که ثواب 10 سال نماز به ایشون برسد و مشمول لطف و عنایت پروردگار قرار بگیرند.
اما اگر به فرض نمازشون رو عمدا ترک کرده باشند، نمازی که عمدی ترک شده باشه گناه بر میت نوشته میشه و با نماز استیجاری قابل جبران نیست حتی صدها سال هم نماز براشون بخونید گناه ترک نماز سرجاش باقی هست.

در حالت اول(یعنی ترک نماز عمدی نباشد) «چه 10 سال نماز خونده بشه و چه خونده نشه» ایشون عذابی نخواهند داشت، چون ترک نماز عمدی نبوده و گناه محسوب نمی شود. در حالت دوم (ترک نماز عمدی باشه) نیز در هر دو صورت ایشون به خاطر ترک نماز معذّب خواهند بود.
بنابراین
برادر شما چه 10 سال نماز رو در عرض یک سال بخونن و یا در عرض 10 سال، اگر ترک نماز عمدی باشه معذب خواهند بود. تنها تفاوتی که دارد این است که اگر در عرض یک سال خونده بشه ثوابش زودتر بهشون میرسه و اگر در عرض 10 سال خونده بشه ثوابش دیر بهشون خواهد رسید و این 10 سال نماز در عذاب یا عدم عذابش تأثیری نخواهد داشت.
برای مطالعه بیشتر ر.ک:
http://pasokhgoo.ir/node/28541

پرسش:
اگر فردی 10 سال نماز قضا داشته باشد، اگر بخواهم تنهایی بخوانم شاید 10 سال به طول بیانجامد، حال پرسش در این است که:
آیا در این مدت روح ایشان به خاطر به جای نیاوردن این ده سال در عذاب می ماند؟
در مورد خمس میت چطور؟ با توجه به سوال بالا و اینکه دفتر مرجع تقلید خمس را قسط بندی میکند چطور؟ ( چون امکان پرداخت یک جای آن به دلیل مخارج خانواده نیست)

پاسخ:
نماز و روزه های که از مرده قضا شده است به دو گونه است:
الف: اگر ترک آن ها عمدی نباشد و میت به دلیل مریضی و یا فراموشی و ... آن را قضا نکرده باشد، گناهی برای آن میت نوشته نشده است. اعمالی که برای او انجام می شود، ثوابش به او می رسد و مشمول لطف وعنایت خداوند می شود.
ب: اگر ترک نمازها و روزه ها عمدی باشد، هر چند ثوابی از کارهای انجام شده، به میت می رسد، ولی مسلما میت به دلیل ترک عمدی واجبات خود عذاب و مواخذه می شود. مگر آن که واقعا توبه کرده و با حال توبه مرده باشد.

حال در ارتباط با پرسش شما اگر نماز ایشان عمدی ترک نشده و نمازی که به خاطر مریضی و فراموشی و ... قضا نشده باشد گناهی برای میّت نوشته نمی شود؛ منتهی اگر وصیت کرده اند که 10 سال نماز خونده بشه به خاطر این است که ثواب 10 سال نماز به ایشان برسد و مشمول لطف و عنایت پروردگار قرار بگیرند.
اما اگر به فرض نمازشان رو عمدا ترک کرده باشند، نمازی که عمدی ترک شده باشد گناه بر میت نوشته می شود و با نماز استیجاری قابل جبران نیست حتی صدها سال هم نماز براشون بخونید گناه ترک نماز سرجاش باقی هست.

در حالت اول(یعنی ترک نماز عمدی نباشد) «چه 10 سال نماز خونده بشه و چه خونده نشه» ایشون عذابی نخواهند داشت، چون ترک نماز عمدی نبوده و گناه محسوب نمی شود. در حالت دوم (ترک نماز عمدی باشه) نیز در هر دو صورت ایشان به خاطر ترک نماز در عذاب خواهند بود.
بنابراین
شما چه 10 سال نماز رو در عرض یک سال بخونید و یا در عرض 10 سال، اگر ترک نماز عمدی باشه معذب خواهند بود. تنها تفاوتی که دارد این است که اگر در عرض یک سال خونده بشه ثوابش زودتر بهشون میرسه و اگر در عرض 10 سال خونده بشه ثوابش دیر بهشون خواهد رسید و این 10 سال نماز در عذاب یا عدم عذابش تأثیری نخواهد داشت.

در مورد خمس هم به همین منوال است... خمس یک واجب شرعی است که میّت باید در زمان حیات خود پرداخت می کرد و اگر به صورت عمدی خمسش را پرداخت نکرده گناه کرده است، و به خاطر همین گناه در هر دو صورت (چه خمس آن یکجا پرداخت شود و چه به صورت اقساطی) شخص در عذاب خواهد بود.

برای مطالعه بیشتر ر.ک:
http://pasokhgoo.ir/node/28541

موضوع قفل شده است