مهريه و استطاعت حج

تب‌های اولیه

6 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
مهريه و استطاعت حج

سلام
عرض ادب و احترام

آيا مهريه زن موجب حج مي شود ؟
زني كه مهريه زيادي ، كه به حد استطاعت حج مي رسد از شوهرش طلبكار است ، آيا صرف طلبكاري مستطيع شده و حج بر او مستقر مي گردد ؟
هرگاه اين فرد قبل از گرفتن مهريه از دنيا برود آيا لازم است شخصي را به نيابت از او به حج بفرستند ؟

لطفا بر اساس نظرات آيات عظام سيستاني ، رهبري و مكارم شيرازي بيان بفرماييد .

با تشكر از پاسخگوي محترم

با نام و یاد دوست


کارشناس بحث: استاد شفا

ممتحنه;567886 نوشت:
سلام
عرض ادب و احترام

آيا مهريه زن موجب حج مي شود ؟
زني كه مهريه زيادي ، كه به حد استطاعت حج مي رسد از شوهرش طلبكار است ، آيا صرف طلبكاري مستطيع شده و حج بر او مستقر مي گردد ؟
هرگاه اين فرد قبل از گرفتن مهريه از دنيا برود آيا لازم است شخصي را به نيابت از او به حج بفرستند ؟

لطفا بر اساس نظرات آيات عظام سيستاني ، رهبري و مكارم شيرازي بيان بفرماييد .

با تشكر از پاسخگوي محترم


سلام عليكم

طبق نظر اين سه بزرگوار:


زنى كه مهريه‌اش براى مخارج حج كافى است، و آن را از شوهر خود طلبكار است، اگر شوهرش قدرت بر اداى آن ندارد، زن حق مطالبه ندارد و مستطيع نيست؛ و اگر قدرت دارد و مطالبۀ آن براى زن مفسده‌اى ندارد، با فرض اين كه شوهر، نفقه و مخارج زندگى زن را مى‌دهد، لازم است زن مهريه را مطالبه كند و به حج برود؛ و چنانچه براى او مفسده دارد- مثل اين كه ممكن است به نزاع [1] و طلاق منجر شود- مستطيع نيست.


[=Noor_Lotus][=Noor_Lotus] [1].[=Noor_Lotus][=Noor_Lotus]
[=Noor_Lotus][=Noor_Lotus] آية اللّٰه سيستانى: اگر به حدّى باشد كه براى زن تحمّلش مشكل باشد.[=Noor_Lotus][=Noor_Lotus]
[=Noor_Lotus][=Noor_Lotus] آية اللّٰه مكارم: حتى اگر منجرّ به طلاق نشود ولى مشكلات مهمّى در زندگى او حاصل گردد حج لازم نيست.

[=Noor_Lotus][=Noor_Lotus][=Noor_Lotus][=Noor_Lotus][=Noor_Lotus][=Noor_Lotus][=Noor_Lotus][=Noor_Lotus][=Noor_Lotus][=Noor_Lotus]آية اللّٰه خامنه اي:[=Noor_Lotus][=Noor_Lotus][=Noor_Lotus][=Noor_Lotus][=Noor_Lotus][=Noor_Lotus][=Noor_Lotus][=Noor_Lotus][=Noor_Lotus]همان متن بالا

پي نوشت:
مناسك حج (محشى)، ص: 46
[=Noor_Lotus][=Noor_Titr][=Noor_Lotus]

شفا;568631 نوشت:

سلام عليكم

طبق نظر اين سه بزرگوار:


زنى كه مهريه‌اش براى مخارج حج كافى است، و آن را از شوهر خود طلبكار است، اگر شوهرش قدرت بر اداى آن ندارد، زن حق مطالبه ندارد و مستطيع نيست؛ و اگر قدرت دارد و مطالبۀ آن براى زن مفسده‌اى ندارد، با فرض اين كه شوهر، نفقه و مخارج زندگى زن را مى‌دهد، لازم است زن مهريه را مطالبه كند و به حج برود؛ و چنانچه براى او مفسده دارد- مثل اين كه ممكن است به نزاع [1] و طلاق منجر شود- مستطيع نيست.


[=Noor_Lotus][=Noor_Lotus] [1].[=Noor_Lotus][=Noor_Lotus]
[=Noor_Lotus][=Noor_Lotus] آية اللّٰه سيستانى: اگر به حدّى باشد كه براى زن تحمّلش مشكل باشد.[=Noor_Lotus][=Noor_Lotus]
[=Noor_Lotus][=Noor_Lotus] آية اللّٰه مكارم: حتى اگر منجرّ به طلاق نشود ولى مشكلات مهمّى در زندگى او حاصل گردد حج لازم نيست.

[=Noor_Lotus][=Noor_Lotus][=Noor_Lotus][=Noor_Lotus][=Noor_Lotus][=Noor_Lotus][=Noor_Lotus][=Noor_Lotus][=Noor_Lotus][=Noor_Lotus]آية اللّٰه خامنه اي:[=Noor_Lotus][=Noor_Lotus][=Noor_Lotus][=Noor_Lotus][=Noor_Lotus][=Noor_Lotus][=Noor_Lotus][=Noor_Lotus][=Noor_Lotus]همان متن بالا

پي نوشت:
مناسك حج (محشى)، ص: 46
[=Noor_Lotus][=Noor_Titr][=Noor_Lotus]

باسلام
میشه لطفا توضیح دقیقی ازاینکه مفسده دران باشدویامنجربه طلاق شودچیست
ایامنظورعدم رضایت شوهراست؟

احمد;574099 نوشت:
باسلام
میشه لطفا توضیح دقیقی ازاینکه مفسده دران باشدویامنجربه طلاق شودچیست
ایامنظورعدم رضایت شوهراست؟

سلام عليكم

منظور عدم رضايت شوهر نيست.

منظور از مفسده اين است كه با عث فتنه یا اختلافهاي شديد خانوادگي شودبرای بلند مدت يا باعث طلاق شود.(البته مفسده نسبت به افراد متفاوت است)

شفا;574943 نوشت:
سلام عليكم

منظور عدم رضايت شوهر نيست.

منظور از مفسده اين است كه با عث فتنه یا اختلافهاي شديد خانوادگي شودبرای بلند مدت يا باعث طلاق شود.(البته مفسده نسبت به افراد متفاوت است)

باسلام
اگرعدم رضایت شوهرملاک نیست حال اگرباعدم رضایت شوهرهمین فتنه هایی که فرمودید ایجادشودپس یقینا منظورعدم رضایت شوهرهم میتواندباشد
یاحق

موضوع قفل شده است