منظور از شواهد و قرائن چیست؟ دیگه دارم گیج و وسواسی می شم

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
منظور از شواهد و قرائن چیست؟ دیگه دارم گیج و وسواسی می شم

. آیا کپی کردن کارهای گرافیکی یا دانلود فیلم، کلیپ و آهنگ با ذکر منبع در فضای مجازی اشکال شرعی دارد؟

ج. اگر قرائن و شواهد یا متعارفی وجود دارد که در این گونه امور استفاده برای عموم آزاد است، اشکال ندارد و الا استفاده، خرید و فروش و کپی برداری بنابر احتیاط واجب جایز نیست.

بعضا جزوه هایی در سطح اینترنت وجود دارد که حتی اسم نویسنده اش هم نیست؟
بعضا اساتید دانشگاه پاورپوینت هایی می گذارند که تنها اسم خودشان هست و در اینترنت شواهد دیگری نیست؟
خود سایت اموزش و پرورش کتابهایش را رایگان گذاشته در یایت خودش و حق چاپ هم زده؟

دارم گیج و هر روز وسواسی تر می شوم و وسواسم عود می کند کم مانده فایل های خریداری شده و حلال خودم را نیز پاک کنم
لطفا کمک بفرمایید