منظور از حاجب در ارث مادر کیست؟

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
منظور از حاجب در ارث مادر کیست؟

 

سلام بر شما روزتون بخیر

منظور از حاجب در ارث مادر کیست؟
چه افرادی در ارث حاجب محسوب می شوند و اثر آنها در ارث چیست؟ رهبر

برچسب: 
موضوعات مشابه: 

با نام و یاد دوست

 

 

 

 

کارشناس بحث: استاد صادق الوعد

 

سلام بر شما روزتون بخیر

منظور از حاجب در ارث مادر کیست؟
چه افرادی در ارث حاجب محسوب می شوند و اثر آنها در ارث چیست؟ رهبر

با سلام و تشکر از ارتباط شما

منظور از حاجب این است که فردی سبب شود سهمیه ارث یکی از وراث کمتر شود . یعنی با وجود این حاجب ارث کمتری به آن فرد برسد و اگر حاجب وجود نداشت سهم بیشتری ارث می برد

ازجمله مواردی که بواسطه بودن حاجب مقدار سهم الارثش کم می شود مادر است

 در صورتی که میت دو برادر یا چهار خواهر یا یک برادر و دوخواهر داشته باشد  سهم ارث مادر از یک سوم به یک ششم تقلیل پیدا میکند وکم می شود

اگر وارث ميت فقط پدر و مادر او باشند، مال سه قسمت می شود، دو قسمت آن را پدر و يك قسمت را مادر می برد، ولی اگر ميت دو برادر يا چهار خواهر يا يك برادر و دو خواهر داشته باشد كه همه آنان پدری باشند يعنی پدر آنان با پدر ميت يكی باشد، خواه مادرشان هم با مادر ميت يكی باشد يا نه، اگر چه تا ميت پدر و مادر دارد اينها ارث نمی برند، اما به واسطه بودن اينها مادر شش يك مال را می برد و بقيه را به پدر می دهند.

 

توضیح المسائل مسأله2732