منظور از ثانی عطفه در سوره حج چیست؟

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
منظور از ثانی عطفه در سوره حج چیست؟

منظور از ثانی عطفه در آیه 9 حج چیست ؟

با سلام
عبارت "ثانی عطفه‌" کنایه از روگرداندن از روی تکبّر است و در لغت‌، "ثانی‌" به معنای روی گرداندن و "عطف‌" به معنای پیچیدن است‌. خداوند متعال در این آیة شریف‌، در وصف مجادله کنندگانی که دربارة مبدأ و معاد، به جدال بی پایه و اساس می‌پردازند، می‌فرماید:"آن‌ها با تکبّر و بی اعتنایی ]نسبت به سخنان الهی‌[ می‌خواهند مردم را از راه خدا گمراه سازند، و برای آن‌ها در دنیا رسوایی است‌، و در قیامت عذاب سوزنده به آن‌ها می‌چشانیم‌."

******

شبیه این واژه‌، واژة "نآبجانبه‌" می‌باشد که در سورة اسرأ آمده است ؛

*******


این واژه نیز کنایه از روی گرداندن از روی تبختر و تکبّر است‌. "نآ" در لغت به معنای دور شدن‌، و "جانب‌" به معنای کنار و پهلو می‌باشد:"وَ إِذَآ أَنْعَمْنَا عَلَی الاْ سًِنسَـَن‌ِ أَعْرَض‌َ وَ نَ ئ‹َا بِجَانِبِه‌ِی‌... ؛(اسرأ،83) هنگامی که به انسان نعمت می‌بخشیم ]از حق‌[ روی می‌گرداند، و متکبّرانه دور می‌شود.
" (تفسیر نمونه‌، آیة الله مکارم شیرازی و دیگران‌، ج 14، ص 30 و ج 12، ص 244، نشر دارالکتب الاسلامیه ؛ مفردات الفاظ القرآن‌، راغب اصفهانی‌، ص 178 نشر دارالقلم‌.)

این کلمات مرکب همانطورکه رضای گرامی فرمودند روی گردانی از روی نخوت

عتاب و برگشتن به عقاید خودشان است

آنها تنها مجلسی که کلام خدا در آن در پاسخ به ایرادهای جاهلانه اشان در ارتباط با معاد خوانده می شود ترک نمی کنند آنها به تفکر خود باز می گردند بازگشتی همراه با نخوت و تکبر.

با روی برگرداندن سعی در توهین دارند و کوچک نمودن کلام خدا در حضور حضار.
اونها با صدای بلند سئوالات جاهلانه اشان را مطرح می کنند و زمانیکه پیامبر در پاسخ آنها قرآن را تلاوت می کند مجلس را بعنوان بی اعتنائی به کلام خدا ترک می کنند.

العیاذ بالله

یاحق:Gol:

موضوع قفل شده است