جمع بندی منبع و اعتبار حدیث: آیا موسای دیگری هم آفریده ای؟

تب‌های اولیه

4 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
منبع و اعتبار حدیث: آیا موسای دیگری هم آفریده ای؟

[="Arial Black"][="Blue"]به نام خدا
با سلام

از یک سخنران، مطلبی شنیدم که نقل به مضمون آن ، چنین است:

حضرت موسی به خداوند عرض کرد: آیا غیر از من ، "موسی"ی دیگری هم آفریده ای؟
خداوند فرمود: به فلان صحرا برو و از ریگ بیابان بپرس.

حضرت موسی به آنجا رفت و یک ریگ برداشت و از او پرسید: تو کیستی؟
گفت: من موسی هستم.
حضرت موسی سئوال کرد: آیا غیر از تو ، "موسی"ی دیگری هم آفریده شده؟
آن ریگ گفت: همه ریگهای اینجا "موسی" هستند.

متن دقیق حدیث و آدرس سند آن را می خواستم.[/][/]

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد مدبر

سلام علیکم:
این مطلب به عنوان حدیث در منابع معتبر وجود ندارد.
علاوه بر اینکه از نظر محتوا، غیر قابل پذیرش می باشد.

پرسش :
حضرت موسی به خداوند عرض کرد: آیا غیر از من ، "موسی"ی دیگری هم آفریده ای؟
خداوند فرمود: به فلان صحرا برو و از ریگ بیابان بپرس.

حضرت موسی به آنجا رفت و یک ریگ برداشت و از او پرسید: تو کیستی؟
گفت: من موسی هستم.
حضرت موسی سئوال کرد: آیا غیر از تو ، "موسی"ی دیگری هم آفریده شده؟
آن ریگ گفت: همه ریگهای اینجا "موسی" هستند.
متن دقیق حدیث و آدرس سند آن را می خواستم.

پاسخ :
این مطلب به عنوان حدیث در منابع معتبر وجود ندارد.
علاوه بر اینکه از نظر محتوا، غیر قابل پذیرش می باشد.

موضوع قفل شده است