مقدار واجب مسح سر

تب‌های اولیه

5 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
مقدار واجب مسح سر

کارشناس محترم سلام
درمورد مسح سر اگر سه انگشت مثل خط کش مسح کشیده شود درست است یا انگشتان نه بصورت خط کش بلکه مانند کف دست باید کشیده شود؟ امیدوارم متوجه منظورم شده باشید چون متاسفانه امکان فرستادن عکس این حالت نیست
یاحق

فرستاده شده از SM-J710Fِ من با Tapatalk

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد شفا

احمد;894826 نوشت:
کارشناس محترم سلام
درمورد مسح سر اگر سه انگشت مثل خط کش مسح کشیده شود درست است یا انگشتان نه بصورت خط کش بلکه مانند کف دست باید کشیده شود؟ امیدوارم متوجه منظورم شده باشید چون متاسفانه امکان فرستادن عکس این حالت نیست
یاحق

فرستاده شده از SM-J710Fِ من با Tapatalk

سلام علیکم

طبق نظر رهبری:

در حین مسح لازم نیست ، انگشتان مثل خط کش صاف باشد، بلکه اگر به صورت معمول (یعنی حالت عادی) هم انجام شود صحیح است .

شفا;895092 نوشت:
سلام علیکم

طبق نظر رهبری:

در حین مسح لازم نیست ، انگشتان مثل خط کش صاف باشد، بلکه اگر به صورت معمول (یعنی حالت عادی) هم انجام شود صحیح است .


باسلام مجدد
نظر ایت الله شاهرودی هم دراین زمینه همین است؟

احمد;895815 نوشت:
باسلام مجدد
نظر ایت الله شاهرودی هم دراین زمینه همین است؟

سلام علیکم

نظر آیت الله شاهرودی هم به همین صورت است.

موضوع قفل شده است