مقایسه انقلاب امام حسین (ع)با انقلاب امام خمینی (ره)

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
مقایسه انقلاب امام حسین (ع)با انقلاب امام خمینی (ره)

انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی از قیام امام حسین (ع) الگو گرفته است و از نتایج با ارزش قیام امام حسین (ع) به شمار می رود . اصل اساسی مشترك در قیام امام حسین (ع) و انقلاب اسلامی ما ، اعتقاد به خداوند و دین اسلام است كه برای حفظ این اعتقاد باید تلاش كرد و از هیچ كوششی مضایقه ننمود .
1 - امام خمینی برای احیای اسلام ناب محمدی مردم را بیدار و آگاه كرد چون قوانین اسلام از صحن جامعه رخت بر بسته و منحصر به گوشه ی مسجد و قبرستان شده بود .
2-امام خمینی با الگو گیری از سید الشهدا به مردم نشان داد كه در مقابل اسلام ستیزان با نثار جان و عزیزان باید از اسلام دفاع كرد
3- آگاهی دادن به ابعاد مهم سیاسی و اجتماعی اسلام ، چون اگر اسلام خلاصه در عبادات شخصی می شد كه ستمكاران با آن كنار می آمدند اما هدف اسلام تشكیل جامعه و حكومت اسلامی است كه در سایه آن به همه ی قوانین اسلام عمل شود
4- نپذیرفتن ظلم و ستم با شعار هیهات منا الذله
5- نهراسیدن از قدرتهای پوشالی تا دندان مسلح
6- عمل به وظیفه با صلابت و شجاعت و یقین به پیروزی در صورت انجام وظیفه اگر چه در ظاهر مجبور به از دست دادن بهترین یاران شویم
7- تحمل سختیها و نترسیدن از آن برای رضای خدا