جمع بندی معنویت یعنی چی؟فقط داشتن یه حس خوبه؟

تب‌های اولیه

12 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال

سوال:
معنویت یعنی چی؟ ما که نمی فهمیم الان به خدا نزدیک تر شدیم یا نه؟فقط یک حس خوب از کارهای خوب به ما دست میدهد، آیا این معنویت است؟ از کجا معلوم که توهم نیست؟


پاسخ:

  1. مراد از معنویت گرایی، عمل به دستورات الهی برای رسیدن به کمالات معنوی است و بدیهی است که دستورات الهی در غالب واجبات و محرمات و مستحبات و مکروهات دارای میزان و ملاک کاملا مشخص در شریعت مطهره است.هر عملی که مطابق با این شاخص بود معنوی است و انسان را به خدا نزدیک میکند وهر عملی که با این میزان مطابق نبود حقیقتا معنوی نبوده و انسان را به خدا نزدیک نمیکند ولو اینکه از ظاهری معنوی برخوردار باشد.
  2. زنان بی حجابی هم گاه کارهایی مثل زیارت انجام می دهند که احساس سبکی معنوی می کنند و این احساس درستی است. کار خوب ،خوب است ولو اینکه انجام دهنده آن انسان بدی باشد. اگر قرار باشد میزان ثواب دهی و کمال افزایی خداوند، گذشته افراد باشد که همه ما اکنون باید از وفور اشتباهات و خطایایمان در قعر جهنم باشیم. خداوند به حسب اعمال نیک و بدمان، ما را ثواب و عقاب میکند وهیچ عملی در پیشگاه خداوند گم نمی شود.
  3. خداوند در قرآن کریمش فرمود: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (1) پس هر كس هموزن ذرّه‏ اى، كار خير انجام دهد آن را مى بيند و هر كس هموزن ذرّه ‏اى، كار بد كرده آن را مى‏ بيند.
  4. ملاک خوب یا بد بودن اعمال، حال درونی نیست، ممکن است ما از یک عمل خیلی لذت ببریم، اما مقدماتش اشتباه بوده، ممکن است از عمل به یک واجب، لذت و حال چندانی نبریم، ولی از وجوب عمل کم نمی کند. به تعبیر دیگر حالِ ما میزان و ملاک معنوی بودن اعمال و صحت آنها نیست. بلکه با تمرین و ممارست و محافظت و تبعیت از عقل و دین، کم کم حالات و معنویاتی به انسان دست می دهد که این حال به دست آمده ممکن است با دین و موازین آن سازگاری داشته باشد والا حالهای قبل از آن نمی تواند حجیت داشته باشد تا وقتی که برگرفته از دین و عمل به دستورات دینی باشد.
  5. در حدیث آمده «مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يَعْلَمَ كَيْفَ مَنْزِلَتُهُ عِنْدَ اللَّهِ فَلْيَنْظُرْ كَيْفَ مَنْزِلَةُ اللَّهِ مِنْهُ عِنْدَ الذُّنُوب‏.»(2) یعنی اگر کسی می خواهد بداند که منزلت و جایگاه او، نزد خدا چگونه است(یعنی آیا حال و هوای معنوی ای که دارد، درست است و حالی اشتباه نیست و او را به خدا نزدیک کرده یا نه) باید ببیند که خداوند در نزد او به هنگام گناه و نافرمانی چه جایگاهی دارد.چقدر برای خدا حساب بازکردی، همان قدر خدا برای تو حساب باز می کند و از این طریق می توان به مقدار حجیت حال معنوی خود پی ببریم، اگر با نافرمانی خدا، حال معنوی هم پیدا می کنیم، بدانیم که این حال و هواها، جز دوری ازخدا برای ما سودی ندارد و ملاک صحت و بطلان اعمال ما نمی شود.

پینوشتها

  1. زلزله/7و8
  2. تحف العقول، ص 107
موضوع قفل شده است