معطل شدن دیگران (حق الناس)

تب‌های اولیه

5 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
معطل شدن دیگران (حق الناس)

سلام علیکم. بنده اردو بودم {زیارت امام رضا} قرار بود بعد از نماز همه بیایم صحن آزادی و چون شلوغ بود من نتونستم پیداشون کنم . گوشی مسئول اردو خراب بود و من خبر نداشتم و هرچقدر زنگ میزدم میگفت در دسترس نیست از چند نفر هم گوشی گرفتم زنگ زدم گفتن تو حرم هستن حتما. بعد از یک ساعت و خورده ای دیدم که باز هم در دسترس نیست به سختی شماره مسئول دیگر اردو رو گیر آوردم و بعد متوجه شدم که 90 نفر حول و هوش 1 ساعت معطل من بودن و دنبالم می گشتن.
آیا حق الناسی به گردن من هست؟

این یک ساعتی که میگم یعنی واقعا یک ساعت {بعضی ها یه دقیقه رو میگن دوساعت}

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد نور

amir0876;977011 نوشت:
سلام علیکم. بنده اردو بودم {زیارت امام رضا} قرار بود بعد از نماز همه بیایم صحن آزادی و چون شلوغ بود من نتونستم پیداشون کنم . گوشی مسئول اردو خراب بود و من خبر نداشتم و هرچقدر زنگ میزدم میگفت در دسترس نیست از چند نفر هم گوشی گرفتم زنگ زدم گفتن تو حرم هستن حتما. بعد از یک ساعت و خورده ای دیدم که باز هم در دسترس نیست به سختی شماره مسئول دیگر اردو رو گیر آوردم و بعد متوجه شدم که 90 نفر حول و هوش 1 ساعت معطل من بودن و دنبالم می گشتن.
آیا حق الناسی به گردن من هست؟

این یک ساعتی که میگم یعنی واقعا یک ساعت {بعضی ها یه دقیقه رو میگن دوساعت}

با سلام و احترام

اگر عمدا باعث زحمت دیگران نبودید گناه نکردید و در هرصورت حق الناسی برعهده شما نیست.

موفق و موید باشید

[="Teal"]

نور;977104 نوشت:
با سلام و احترام

اگر عمدا باعث زحمت دیگران نبودید گناه نکردید و در هرصورت حق الناسی برعهده شما نیست.

موفق و موید باشید

سلام در صورتی که عمدا تاخیر کرده باشن
مثلا کاری داشتن و بقیه رو منتظر گذاشتن حقی برعهده فرد هست؟!![/]

ترگل;977113 نوشت:
[="Teal"]

سلام در صورتی که عمدا تاخیر کرده باشن
مثلا کاری داشتن و بقیه رو منتظر گذاشتن حقی برعهده فرد هست؟!![/]

با سلام و احترام

حقی که جبران نیاز داشته باشد برعهده فرد نمی آید اما بخاطر اذیت دیگران باید استغفار نماید

موفق و مويد باشید

موضوع قفل شده است