جمع بندی معرفی کتب فلسفی

تب‌های اولیه

6 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
معرفی کتب فلسفی

بسم الله الرحمن الرحیم

عرض سلام و ادب

برای کسی که اصلا با فلسفه آشنایی ندارد ولی در تحلیل مسائل،ذهنی قوی

داشته و به فلسفه علاقمند شده است و قصد شروع مطالعات فلسفی را دارد

چه کتابهایی پیشنهاد می گردد؟

ایشان بیست ساله و دانشجوی پزشکی هستند.

متشکر

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد صدیق

[=microsoft sans serif]

حبیبه;907673 نوشت:
برای کسی که اصلا با فلسفه آشنایی ندارد ولی در تحلیل مسائل،ذهنی قوی
داشته و به فلسفه علاقمند شده است و قصد شروع مطالعات فلسفی را دارد
چه کتابهایی پیشنهاد می گردد؟

باسلام
پاسخ این سوال را به صورت یک نسخه کلی نمیتوان ارائه کرد.
میزان تسلط فرد و تحلیل مباحث عقلی و نیز آشنایی با منطق و مباحث کلامی تاثیر زیادی در این مطلب دارد.
با این حال، در سطح بسیار مقدماتی میتوان با کتاب آشنایی با علوم اسلامی استاد مرتضی مطهری شروع کرد.
اگر این سطح او را قانع نمیکند، میتواند از کتاب «درآمدي بر آموزش فلسفه»، محسن غرويان و "درآمدی بر فلسفه اسلامی" نوشته آقای عبدالرسول عبودیت شروع و با "آموزش فلسفه" استاد محمدتقی مصباح( با نوارهای تدریس آقای میرسپاه یا آقای خسروپناه) ادامه دهد.

موفق باشید.

باسمه الشکور

عرض سلام،ادب و تشکر

صدیق;908775 نوشت:
اگر این سطح او را قانع نمیکند، میتواند از کتاب «درآمدي بر آموزش فلسفه»، محسن غرويان و "درآمدی بر فلسفه اسلامی" نوشته آقای عبدالرسول عبودیت شروع و با "آموزش فلسفه" استاد محمدتقی مصباح( با نوارهای تدریس آقای میرسپاه یا آقای خسروپناه) ادامه دهد.

کتب فوق را بدون کلاس و استاد می توانند بخوانند و منتفع شوند؟

[=microsoft sans serif]

حبیبه;908776 نوشت:
کتب فوق را بدون کلاس و استاد می توانند بخوانند و منتفع شوند؟

دو کتاب اول، خصوصا کتاب آقای غرویان را میتواند
ولی
کتاب آموزش فلسفه را نه نیاز به استاد دارد ولی اگر دسترسی به استاد ندارد میتواند از نوارهای این دو بزرگوار استفاده کند.

پرسش:
برای کسی که با فلسفه آشنایی ندارد ولی در تحلیل مسائل،ذهنی قوی داشته و به فلسفه علاقمند شده است و قصد شروع مطالعات فلسفی را دارد چه کتابهایی پیشنهاد می گردد؟

پاسخ:
باسلام
پاسخ این سوال را به صورت یک نسخه کلی نمیتوان ارائه کرد.
میزان تسلط فرد و تحلیل مباحث عقلی و نیز آشنایی با منطق و مباحث کلامی تاثیر زیادی در این مطلب دارد.
با این حال، در سطح بسیار مقدماتی میتوان با کتاب آشنایی با علوم اسلامی استاد مرتضی مطهری شروع کرد.
اگر این سطح او را قانع نمیکند، میتواند از کتاب «درآمدي بر آموزش فلسفه»، محسن غرويان و "درآمدی بر فلسفه اسلامی" نوشته آقای عبدالرسول عبودیت شروع و با "آموزش فلسفه" استاد محمدتقی مصباح( با نوارهای تدریس آقای میرسپاه یا آقای خسروپناه) ادامه دهد.

موفق باشید.

موضوع قفل شده است