معرفی سایت جهت رجوع برای پژوهش و تحقیق و پایان نامه

تب‌های اولیه

11 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
معرفی سایت جهت رجوع برای پژوهش و تحقیق و پایان نامه

[="blue"]به نام خدا
عرض سلام ودرود
پایان نامه، تحقیق ، پزوهش از مواردی است که هر دانش پژوهی بالاخره
کماکان گذرش به آن می افتد.
این تاپیک جهت ارجاع شما به پژوهشها و تحقیقات
التماس دعای فرج[/]

مرکز پژوهشهای صدا وسیما
http://pajuhesh.irc.ir
جستجوی لیست:
http://pajuhesh.irc.ir/product/book/index/alphba/ن/page/4

مدیر فرهنگی;176980 نوشت:
پایان نامه، تحقیق ، پزوهش از مواردی است که هر دانش پژوهی بالاخره کماکان گذرش به آن می افتد. این تاپیک جهت ارجاع شما به پژوهشها و تحقیقات

با سلام

ممنون از جناب مدیر عزیز فرهنگی

این سات هم لازم می شه

http://www.hawzah.net/fa/default.html

سايتي توپ بي نظير پر محتوا كم هزينه با مجلات علمي و كتابخانه غني

با عضويت راحت
http://www.noormags.com/view/fa/default


روش تحقیق کتابخانه‌ای بوریحان BouReyhan v1.0
اینجا:
http://www.askdin.com/post226015-34.html

ترتيب درج و چینش مطالب پايان نامه
توضیح:معمول بدینگونه

الف – مطالب روي جلد:
به ترتيب آرم دانشگاه ،نام شعبه بين الملل به صورت نستعليق ، مقطع تحصيلي،عنوان،نام استاد راهنما، نام استاد مشاور، نام دانشجو و تاريخ انتشار به ماه و سال ( مطابق راهنماي پيوست)
تبصره : در صورت همكاري مراكز تحقيقاتي با ساير دانشگاهها با پايان نامه ذكر نام آنها بلامانع است .

راهنماي نگارش براي روي جلد
1- آرم دانشگاه وسط صفحه قرار گيرد (مانند نمونه ضميمه) و اندازه 3*3 باشد .
2- متن دانشگاه علوم پزشكي از بالاي صفحه 5/6سانتيمتر و حاشيه از دو طرف دو سانت و قلم آن با تيتر سياه 20 زده شود .
3- "پايان نامه جهت اخذ در وسط با زرسياه 14 با فاصله هشت سانت از لبه بالاي كاغذ
4- كلمه "عنوان" با زرسياه 20 با فاصله 11 سانت از لبه بالاي كاغذ
5- عنوان پايان نامه با تيتر سياه 18 با فاصله 12 سانت از لبه بالاي كاغذ
6- استاد راهنما " با زرسياه 20" با فاصله 16 سانت از لبه بالاي كاغذ
7- نام و نام خانوادگي استاد راهنما با زرسياه 14 با فاصله 17 سانت از لبه بالاي كاغذ
8- كلمه "استاد مشاور" با زرسياه 20 با فاصله19 سانت از لبه بالاي كاغذ
9- نام و نام خانوادگي اساتيد مشاور با زرسياه 14 با فاصله 20 سانت از لبه بالاي كاغذ
10- كلمه "نگارش" با قلم زرسياه 14 با فاصله24 سانت از لبه بالاي كاغذ
11- نام و نام خانوادگي دانشجو با قلم زرسياه 14 با فاصله 25 سانت از لبه بالاي كاغذ
12- سال تحصيلي با قلم زرسياه 14 با فاصله 27 سانت از لبه بالاي كاغذ

راهنما براي پشت جلد
1- آرم دانشگاه كاملا" در وسط و در اندازه 3*3 باشد .
2- متن دانشگاه" [=times new roman]The International Branch of Shahid Beheshti University of Medical Sciences & Health Services "به لاتين با قلم Time Bold 20 و فاصله آن از لبه بالاي كاغذ پنج سانت
3- كلمه "....[=times new roman]Thesis for MS Degree in " با قلم Time Bold 16 فاصله آن از لبه بالاي كاغذ هشت سانت
4- كلمه " [=times new roman]Title" با Time Italic Bold 20 و فاصله آن از لبه بالاي كاغذ 10 سانت
5- عنوان پايان نامه با قلم Time Bold 18 و فاصله آن از لبه بالاي كاغذ 11 سانت
6- كلمه "[=times new roman]Supervisor" با قلم Time Italic Bold 20 و فاصله آن از لبه بالاي كاغذ 17 سانت
7- نام و نام خانوادگي استاد راهنما با قلم Time Bold 18و فاصله آن از لبه بالاي كاغذ 18 سانت
8- كلمه " [=times new roman]Advisor" با قلم Time Italic Bold 20 و فاصله آن از لبه بالاي كاغذ 20 سانت
9- نام و نام خانوادگي استاد مشاور با قلم Time Bold 18و فاصله آن از لبه بالاي كاغذ 21 سانت
10- كلمه "[=times new roman]By" با قلم Time Italic Bold 20 و فاصله آن از لبه بالاي كاغذ 25 سانت
11- نام و نام خانوادگي دانشجو با قلم Time Bold 18 و فاصله آن از لبه بالاي كاغذ 26 سانت
12- سال تحصيلي با قلم Time Bold 18 و فاصله آن از لبه بالاي كاغذ 28 سانتراهنما براي جلد عطف
1-عنوان پايان نامه در سمت راست و نام و نام خانوادگي دانشجو در سمت چپ و با قلم زر سياه 14

ب – صفحات ابتداي پايان نامه
1- فرم داخل جلد به فارسي: تكرار مطالب روي جلد
2-تقديم ،تقدير و تشكر: اختياري مي باشد .
3- چكيده : ساختارمند شامل: سابقه و هدف، روش كار، يافته ها، نتيجه گيري كلي است . دانشجو موظف است اين چكيده را به زبان فارسي بين 500 تا 1000 كلمه همراه 3 تا 5 واژه كليدي تهيه و در پايان نامه درج نمايد .
4- فهرست مطالب، جداول و شكل ها:
فهرست مطالب شامل فصل يا بخشي است كه در آن عناوين اصلي و فرعي مشخص مي شود . عناوين اصلي يك شماره اي ( 1،2،3،... ) و عناوين فرعي دو شماره اي ( 1-1، 1-2، 1-3،... ) است . در صورتي كه عناوين فرعي نيز شامل تقسيماتي باشد ،حداكثر عناوين سه شماره اي ( 1-1-1، 1-1-2،... ) به كار مي رود .
فهرست جدول ها:
شامل شماره جدول،عنوان جدول و شماره صفحه مي باشد .شماره گذاري جدولها به ترتيب استفاده آنها در متن پايان نامه است .
فهرست شكلها و نمودارها :
شامل شكل يا نمودار ، عنوان شكل و شماره صفحه مي باشد . شماره گذاري شكلها به ترتيب استفاده آنها در متن پايان نامه است .

5-اختصارات :اختصارات به كار برده شده در متن به صورت الفبايي قبل از فصل اول در يك صفحه جداگانه ارائه مي شود .

ج- متن پايان نامه
1- حاشيه پايان نامه از سمت راست 00/3 از سمت چپ 00/2 از بالا 00/3 از پايين 50/2 سانتيمتر از حداكثر 25-24 سطر تشكيل شود .قلم متن با لوتوس نازك شماره 14 و تيتر آنها با قلم كامپيوست سياه 22 و متن حروف لاتين Times new باشد .

فصل اول مقدمه: مقدمه شامل اهميت موضوع مورد تحقيق از ديدگاه نظري،علمي و كاربردي، علت انتخاب ،هدف بررسي و فرضيه هاست . در اين قسمت مي توان متغيرها و تعاريف علمي و عملي واژه ها اطلاعات علمي و زمينه اي در مورد موضوع پايان نامه را براي آشنايي بيشتر خواننده و درك اهميت موضوع و ضرورت انجام آن به اختصار مطرح كرد .

فصل دوم مروري بر مطالعات پيشين: شامل مروري بر پژوهشهاي انجام شده در ايران و جهان در زمينه موضوع پايان نامه مي باشد .در صورت گستردگي منابع مربوطه ، مهمترين و به روزترين مطالعات در ارتباط با پژوهش مورد نظر گزارش مي شوند. در پايان اين بخش بايد از مجموعه مطالعات انجام شده جمع بندي و ضرورت انجام تحقيق تعيين شود .

فصل سوم روش كار: اين بخش شامل بندهاي زير مي باشد :
12-1- روش تحقيق: در اين قسمت نوع مطالعه، مشخصات كامل نمونه هاي مورد بررسي ( معيارهاي ورود و خروج ) همراه با روش انتخاب چگونگي گزينش جامعه مورد بررسي و حجم نمونه و نحوه نمونه برداري در اين بخش نوشته مي شود . با دقت و روشني توضيح داده شود.
12-2- روش و مواد: اطلاعات كافي و دقيق درباره مشخصات تمام مواد شيميايي يا ابزارهاي مورد استفاده در انجام پژوهش( درجه خلوص مواد ،نام شركت توليد كننده و... ) و نحوه كاليبره / استاندارد كردن روش، ارزيابي پايايي و روايي و ... ارائه مي شود .
شرح دقيق و كامل تمام روشهاي مورد استفاده در اجراي پژوهش

• توضيح كافي شاخصهاي مورد استفاده و روشهاي آزمايشگاهي

• چگونگي گردآوري داده ها

• در صورت استفاده از حيوان آزمايشگاهي ، بيان ويژگيهاي كامل آنها ، تركيب غذاي مورد استفاده و چگونگي تغذيه آنها.

• روشهاي آماري و آزمونهاي مورد استفاده براي پاسخگويي به هريك از پرسشها و فرضيه هاي پژوهش به تفكيك

• چگونگي در نظر گرفتن مسائل اخلاقي و رعايت استانداردهاي اخلاق پژوهش ،مطالعات كارآزمايي باليني با تاييد كميته اخلاق

فصل چهارم يافته ها :
اين بخش شامل تمام يافته هاي بدست آمده از بررسيها و آزمايشهاي انجام شده مي باشد. نتايج بايد به صورت واضح، دقيق و نظم منطقي با به كار گيري متن يا جدول، نمودار و تصوير ارائه شود . - يافته ها در صورت لزوم با پردازش آماري همراه باشد .در اين بخش لازم است به هريك از پرسشهاي تحقيق پاسخ داده شده و يافته ها براساس اين پرسشها طبقه بندي شوند. هيچگونه بحث و تفسيري صورت نمي گيرد. بايد از تكرار در ارائه داده ها مندرج در (جدول و نمودار ) خودداري شود .
ترتيب درج جدول شماره و عنوان هر جدول در بالاي آن نوشته مي شود. ترتيب درج شكل ها و نمودارها در متن رعايت و شماره و عنوان هر شكل يا نمودار در زير آن نوشته مي شود .

فصل پنجم بحث و نتيجه گيري:
شامل بيان نتايج كلي بدست آمده از مطالعه بدون تكرار يافته ها و ارقام ،بيان نقاط ضعف و محدوديت هاي احتمالي مطالعه، مقايسه يافته هاي بدست آمده با نتايج مطالعات مشابه منتشر شده و بحث پيرامون نكات موافق و مخالف يافته ها با يكديگر ، نتيجه گيري، پيشنهادات كاربردي و پيشنهادات براي مطالعات بعدي مي باشد .

فهرست منابع :
الگوي نگارش منابع و ارجاعات مربوط براساس سيستم هاروارد (Harvard ) مي باشد .در اين سيستم ابتدا منابع فارسي و سپس منابع انگليسي فهرست مي شود .
منبع

[="Times New Roman"][=Times New Roman]سايت دانشنامه جهان اسلام

http://www.encyclopaediaislamica.com/index.php

در این وبسایت شما

یک کتاب خانه 400 جلدی کتاب و 115 پایان نامه را میتوانید رایگان در اختیار داشته باشید

...

و همچنین

ماهنامه پژوهشی - تخصصی نقد وهابیت را در قالب فایلهای پی دی اف دانلود کنید.
در این ماهنامه در هر نشر حدود 12 مقاله منتشر میشود

[="Times New Roman"]

بانک اطلاعات نشریات کشور magiran.com
پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی sid.ir
مرکز اسناد انقلاب اسلامی irdc.ir
موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران iichs.org

[="Navy"][="Blue"]پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران[/][/] irandoc.ac.ir