معرفي کتاب «موسوعة الامام العسکري عليه‌السلام »

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
معرفي کتاب «موسوعة الامام العسکري عليه‌السلام »

[="DarkGreen"]

مقدّمه

موسوعه که به معناي دائرة المعارف است، در بردارنده مجموعه مطالبي است که منسوب به امام عليه السلام بوده؛ خواه آن که از شخص امام وارد شده و يا از ديگران پيرامون آن بيان شده باشد.

در راستاي رسيدن به اين معنا، «موسّسه تحقيقاتي حضرت وليّ عصر عليه السلام» گامهاي مثبتي را برداشته و اوّلين موسوعه نگاري را در باره حضرت جواد الائمّه عليه السلام تحت عنوان «موسوعة الجواد عليه السلام »، در دوجلد چاپ و منتشر ساخته است، اين کتاب در سال 1378 ش. به عنوان «کتاب نمونه سال» برگزيده شده است.

مجموعه هاي: «موسوعة الامام الهادي عليه السلام» در چهار جلد، ، «موسوعة الامام الکاظم عليه السلام» و «موسوعة الامام الرّضا عليه السلام» از ديگر توليدات اين موسسه مي‌باشد.

[="Magenta"]موسوعه در يک نگاه[/]

اين موسوعه که سومين اثر «موسوعه نويسي» موسّسه حضرت وليّ عصر عليه السلام مي‌باشد، در بردارنده آنچه از امام حسن عسکري عليه السلام ـ در گفتار و کردار ـ صادر شده؛ همچنين آنچه از ديگران ـ کتب آسماني، انبيا و ائمه عليهم السلام و شخصيت هاي شيعه و سنّي ـ در شان و منزلت وي وارد شده است، مي‌باشد. به عبارت ديگر: معجم، کليّة مايرتبط بالامام العسکري عليه السلام خواهد بود.

[="Magenta"]ويژگي هاي موسوعه
[/]

1. شش جلد زرکوب در قطع وزيري، با استفاده از حدود 210 عنوان کتاب از منابع اوّليه (شيعه و سنّي).

2. ثبت کليّه مدارک هر حديث و موضوعي، با آدرس دقيق در پاورقي.

3. مجموعه احاديث و مطالب اين موسوعه در 9 باب و 59 فصل و يک خاتمه تنظيم و دسته بندي شده است.

4. تعداد احاديث کتاب، حدود 1180 حديث مي‌باشد.

5. لغات و عبارات مشکل و يا اشتباه در پاورقي، ترجمه و مورد توضيح قرار گرفته است.

6. از ويژگي هاي ديگر، اين که داراي 30 فهرست متنوّع مي‌باشد.

[/]

[="darkorchid"]آشنايي کوتاه با ابواب و فصول

[="magenta"]باب اوّل در شش فصل:[/]

فصل اوّل در 4 موضوع: پيشگويي حضرت رسول صلي الله عليه و آله وسلم و بشارت بر ولادت امام عسکري عليه السلام، تاريخ ولادت و محلّ ولادت.

فصل دوم نيز در 4 موضوع: نام حضرت در کتاب هاي آسماني، نسب حضرت، القاب و کنيه حضرت.

فصل سوم در 2 موضوع: شمائل و جمال حضرت.

فصل چهارم در 4 موضوع: نام مادر، شان آن مخدّره، همسران و اسامي و حالات ايشان، زيارتنامه نرجس و فرزندان دختر و پسر، خواهران و برادران حضرت.

فصل پنجم در 3 موضوع: مدّت عمر هنگام خروج از عراق، مدّت امامت و مدّت عمر هنگام شهادت.

فصل ششم در 5 موضوع: تاريخ شهادت، چگونگي شهادت، نماز بر جنازه حضرت و محل و کيفيت دفن.

[="red"]باب دوم در شش فصل: [/]

فصل اوّل در 15 موضوع: نصوص وارد بر امامت حضرت از کتاب هاي آسماني و انبيا و معصومان عليهم السلام.

فصل دوم در 9 موضوع: برخي از احاديث وارده پيرامون فضائل و مناقب حضرت.

فصل سوم در 6 موضوع: علائم و نشانه هاي امامت در کلام معصومان عليهم السلام.

فصل چهارم در 11 موضوع: معجزات و کرامات حضرت در جريانات مختلف.

فصل پنجم در 2 موضوع: زيارات وارده و دعاي متضمّنِ توسّل به حضرت.

فصل ششم: در بيان کلمات بزرگان پيرامون شخصيّت والامقام حضرت.

[="magenta"]باب سوم در دو فصل: [/]

فصل اوّل در 6 موضوع: در ابعاد مختلف زندگي اجتماعي، فرهنگي، اخلاقي، سياسي و...

فصل دوم در 10 موضوع: پيرامون حالات و برخوردهاي حضرت با خلفاي هم عصر خود.

[="magenta"]باب چهارم در چهار فصل: [/]

فصل اوّل در 6 موضوع: در رابطه با توحيد و صفات خدا.

فصل دوم در 14 موضوع: پيرامون ملائکه و انبيا عليهم السلام.

فصل سوم در 3 موضوع: در بيان احاديث وارده پيرامون مقام ولايت و امامت در 65 عنوان؛ و سپس 13 عنوان در خصوص پنج تن آل عبا عليهم السلام و در پايان 12 عنوان در فضائل و مناقب هريک از امامان عليهم السلام.

فصل چهارم در 2 موضوع: مربوط به عالم برزخ و قيامت.

[="magenta"]باب پنجم در 24 فصل: [/]
هر فصلي مربوط به يکي از عناوين فقهي مرسوم بين فقها مي‌باشد...

[="magenta"]باب ششم در چهار فصل: [/]

فصل اوّل در 3 موضوع: پيرامون فضائل قرآن، قرائت آن، تفسير و تاويل آيات شريفه.

فصل دوم در 9 موضوع: در رابطه با احاديث وارده پيرامون دعاها، تسبيحات و اذکار و...

[="magenta"]باب هفتم در چهار فصل: [/]

فصل اوّل در 6 موضوع: حکمتها و نصايح متنوّع، در 16 عنوان.

فصل دوم: اشعار حضرت.

فصل سوم: فضائل شيعه.

فصل چهارم: در طبّ و درمان امراض به شيوه هاي مختلف.

[="magenta"]باب هشتم در دو فصل: [/]

فصل اوّل: در احتجاجات و مناظرات حضرت.

فصل دوم: در نامه نگاري هاي حضرت با اشخاص مختلف، در 71 عنوان.

[="magenta"]باب نهم در پنج فصل: [/]

فصل اوّل: متضمّنِ احاديث شريفه قدسيه.

فصل دوم: کلمات ملائکه و فرشتگان الهي.

فصل سوم در 2 موضوع: سخنان پيغمبران سلف و کلمات حضرت رسول عليهم السلام.

فصل چهارم در 13 موضوع: متضمّنِ سخنان حضرت فاطمه زهرا و امامان عليهم السلام.

فصل پنجم در 11 موضع: حاوي سخنان افراد و شخصيت ها.

[="red"]و اما خاتمه موسوعه، مشتمل بر چهار فصل است:[/]

فصل اوّل: آن دسته از روايات و احاديثي که به قرينه راويان حديث و نظرات دانشوران علم رجال و درايه، از ديگر معصومان عليهم السلام بوده؛ ولي اشتباهاً به نام امام عسکري عليه السلام ثبت گرديده است.

فصل دوم: اشخاص و افرادي که مورد مدح و يا مذمّت حضرت قرار گرفته‌اند.

فصل سوم در 4 موضوع: موثّقين، معتمدين، نمايندگان و خادمان حضرت و نيز شعراي هم عصر امام که در عظمت وي اشعار سروده‌اند.

فصل چهارم: راويان و اصحاب امام عسکري عليه السلام مي‌باشد که مشتمل بر 2 موضوع است:

الف) راويان و اصحابي که دانشوران علم رجال در کتاب هاي خود به نام آنان تصريح نموده‌اند.

ب) راوياني که در اين موسوعه مستقيماً از حضرت نقل سخن يا سيره کرده‌اند.[/]

[="DarkGreen"]فهارس موسوعه

يکي ديگر از امتيازات و ويژگي هاي اين موسوعه، فهرست هاي مختلف و متنوّعي است که در 30 عنوان به شرح زير خواهد بود:

فهرست آيات شريفه قرآن، دعاها و زيارات، احاديث شريفه، کلمات غير معصوم، اسامي 14 معصوم عليهم السلام، پيامبران سلف و جانشينان ايشان، نام فرشتگان و جنّيان، مردان، زنان، مکانها و شهرها، صنايع و حرفه ها، فرقهها و مذاهب، پادشاهان و خلفا، عناوين فقهي، وزنها و کيلها و...، اشعار، اوّليّات، ضرب المثل ها، امراض و آفات، زبانهاي گوناگون، مقامات الهي، حيوانات، خوراکيها و آشاميدني‌ها، پوشيدني‌ها، رنگ ها، زينت آلات، کتابهاي آسماني، وقايع و ايّام، ستارگان، مصادر و منابع موسوعه.

با آرزوي توفيق براي موسسه ولي عصر اميد است که اين مجموعه زيبا را تهيه کرده و از آن بهره مند گرديد.

منبع: ماهنامه کوثر ، ش 60[/]
[="Orange"]منبع ما : ساقی[/]