جمع بندی معجزات علمی قرآن در کیهان شناسی

تب‌های اولیه

12 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
معجزات علمی قرآن در کیهان شناسی

عمر دنیا و زمین و انبساط آن (بیگ بنگ) - سیاه چاله ها و ستاره های نوترونی همگی گوشه ای از معجزات قرآن است!

نسبت عمر دنیا به عمر زمین:

سوره ی 50 (ق) آیه ی 38:

"ما آسمان ها و زمین و آنچه در میان آنهاست در شش روز آفریدیم و هیچ گونه رنج و سختی ای به ما نرسید"

سوره ی 41 (فصلت) آیه ی 9:

"بگو: آیا شما به آن کس که زمین را در دو روز آفرید کافر هستید و برای او همانندهایی قرار می دهید؟ او پروردگار جهانیان است!"

امروزه دانشمندان با توجه به شواهد موجود عمر زمین را 4.5 میلیارد سال پیش بینی می کنند.
این در حالی است که عمر دنیا 13.5 میلیارد سال برآورد شده است.
در قرآن آمده که زمین در دو روز و دنیا در شش روز خلق شد. (عمر دنیا 3 برابر عمر زمین است).
اگر این موضوع را با شواهد عینی امروز مقایسه کنیم هیچ کمبودی دیده نمی شود!
عمر دنیا (13.5 میلیارد سال) را بر عمر زمین (4.5 میلیارد سال) تقسیم کنید.
جواب 3 بدست می آید.
این بدان معناست که علم امروز نیز به این مسئله رسیده که عمر دنیا 3 برابر عمر زمین است!

سیاه چاله ها و ستاره های نوترونی:

سوره ی 86 (طارق) آیات 1 تا 3:

"سوگند به آسمان و کوبنده ی شب! و تو نمی دانی کوبنده ی شب چیست. همان ستاره ی ثاقب است!"

در عربی "ثقب" به معنای چاله و "ثاقب" به معنای چیزی است که چاله را ایجاد می کند.

نسبیت عام پیش بینی می کند که سیاه چاله ها از ستاره های نوترونی بوجود می آیند. ستاره های نوترونی اکثرا قابل رویت نیستند و تنها با امواج رادیویی (پالس ها) رصد می شوند.
امواج دریافتی از این ستاره ها طوری به نظر می رسد که کسی به جایی می کوبد! (ستاره ی کوبنده).
باور ندارید؟ گوش کنید:

http://speed-light.info/islam/relativity_quran_koran/pulsar_slow.au

قرآن در آسمان ستاره ای کوبنده را معرفی می کند که ثاقب است. (چاله ایجاد می کند).
کلام واضح قرآن در این مورد جایی برای شک نمی گذارد!

بیگ بنگ – بیگ کرانچ و انبساط دنیا:

سوره ی 55 (الرحمن) آیه ی 37:

"آسمان ها روزی دوباره شکاف برمی دارند و مانند گل سرخی باز می شوند!"

سوره ی 51 (الذاریات) آیه ی 47:

"و ما آسمان ها را با قدرت خود بنا کردیم و همواره آن را وسعت می بخشیم!"

سوره ی 21 (الانبیا) آیه ی 104:

"در آن روز که آسمان را چون طوماری در هم می پیچیم هماگونه که آفرینش را آغاز کردیم آنرا باز می گردانیم. این وعده ای است که بر ماست و قطعا آنرا انجام می دهیم!"

با بیان تئوری بیگ بنگ دانشمندان همواره در صدد گسترش آن بوده اند.
مدتی بعد به کمک تحقیقات عده ای از دانشمندان مشخص شد که علاوه بر بیگ بنگ پدیده ای به نام بیگ کرانچ هم باید وجود داشته باشد. و همانطور که دنیا باز شده روزی به همان نقطه ی آغاز جمع می شود. (انا لله و انا الیه راجعون).
قرآن این موضوع را در ابتدا به باز شدن یک غنچه ی گل رز تشبیه می کند و بیان می دارد که با قدرت بی انتهای خویش در حال گسترش (انبساط) دنیا است!
و روزی همانطور که این دنیا را باز کرد دوباره مانند طوماری آنرا در هم خواهد پیچید. (بیگ کرانچ).

http://www.hupaa.com/20000000000002868/%D9%85%D8%B9%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C

منتظر نظرات دوستان (مخصوصا مخالف) هستم.

به نظر من این طور تفاسیر رو به قران نسبت دادن درست نیست.چون اکثر این موارد در حد نظریه و در حال تحقیق است به خصوص بیگ بنگ که تردیدهای زیادی درش وجود دارد مخصوصا بعد از کشف انبساط شتابدار(!!!!) عالم که در سال 2011 هم نوبل فیزیک رو برد.البته نمیشه گفت این نظریه رد شده اما تایید شده هم نیست و هنوز سوالات زیادی هست که این نظریه نمیتونه اونها رو جواب بده.

هورشید;414544 نوشت:
به نظر من این طور تفاسیر رو به قران نسبت دادن درست نیست.چون اکثر این موارد در حد نظریه و در حال تحقیق است به خصوص بیگ بنگ که تردیدهای زیادی درش وجود دارد مخصوصا بعد از کشف انبساط شتابدار(!!!!) عالم که در سال 2011 هم نوبل فیزیک رو برد.البته نمیشه گفت این نظریه رد شده اما تایید شده هم نیست و هنوز سوالات زیادی هست که این نظریه نمیتونه اونها رو جواب بده.

فکر کنم منظور شما فرضیه باشه اما اینها در حد نظریه هستند و اثبات شده اند. به هر حال حرف شما صحیحه و در عالم علم قطعیت وجود نداره.

m@hdi;414563 نوشت:
فکر کنم منظور شما فرضیه باشه اما اینها در حد نظریه هستند و اثبات شده اند. به هر حال حرف شما صحیحه و در عالم علم قطعیت وجود نداره.

نه بزرگوار اثبات نشده.نظریات بسیار زیادی در مورد چگونگی اغاز جهان مطرح ست و از بین انها چون بیگ بنگ موارد بیشتری رو توضیح میدهد و قادر به پاسخ دادن به سوالات بیشتری بوده شهرت بیشتری هم دارد.ولی اثباتی در کار نیست...(به خصوص که عرض کردم این نظریه با چالشهای زیادی هم روبرو است).
نهایت اینکه ما از صحت ان طرف قضیه مطمئن نیستیم که حالا بخواهیم این طرف رو به ان نسبت بدیم!!

m@hdi;406587 نوشت:
نسبت عمر دنیا به عمر زمین:

سوره ی 50 (ق) آیه ی 38:

"ما آسمان ها و زمین و آنچه در میان آنهاست در شش روز آفریدیم و هیچ گونه رنج و سختی ای به ما نرسید"

سوره ی 41 (فصلت) آیه ی 9:

"بگو: آیا شما به آن کس که زمین را در دو روز آفرید کافر هستید و برای او همانندهایی قرار می دهید؟ او پروردگار جهانیان است!"

امروزه دانشمندان با توجه به شواهد موجود عمر زمین را 4.5 میلیارد سال پیش بینی می کنند.
این در حالی است که عمر دنیا 13.5 میلیارد سال برآورد شده است.
در قرآن آمده که زمین در دو روز و دنیا در شش روز خلق شد. (عمر دنیا 3 برابر عمر زمین است).
اگر این موضوع را با شواهد عینی امروز مقایسه کنیم هیچ کمبودی دیده نمی شود!
عمر دنیا (13.5 میلیارد سال) را بر عمر زمین (4.5 میلیارد سال) تقسیم کنید.
جواب 3 بدست می آید.
این بدان معناست که علم امروز نیز به این مسئله رسیده که عمر دنیا 3 برابر عمر زمین است!

سلام و عرض ادب.

دوست عزیز، این نسبت 3:1 ، یک میلیارد سال قبل برقرار نبوده. یعنی زمانی که عمر زمین 3.5 میلیارد سال و عمر جهان 12.5 میلیارد سال بوده، نسبت عمر این دو عدد 3 نمیشود.

در جمله قرمز رنگتان: اینکه زمین در 2 دوره و جهان در 6 دوره خلق شده‌اند، الزاما به معنای برابر بودن دوره‌ها نیست که بتوان گفت زمان خلق یکی 3 برابر دیگریست.

و از سوی دیگر مدت زمانی که صرف خلقت گیتی و زمین شده با عمر آندو فرق میکند.

m@hdi;406587 نوشت:
سیاه چاله ها و ستاره های نوترونی:

سوره ی 86 (طارق) آیات 1 تا 3:

"سوگند به آسمان و کوبنده ی شب! و تو نمی دانی کوبنده ی شب چیست. همان ستاره ی ثاقب است!"

در عربی "ثقب" به معنای چاله و "ثاقب" به معنای چیزی است که چاله را ایجاد می کند.

نسبیت عام پیش بینی می کند که سیاه چاله ها از ستاره های نوترونی بوجود می آیند. ستاره های نوترونی اکثرا قابل رویت نیستند و تنها با امواج رادیویی (پالس ها) رصد می شوند.
امواج دریافتی از این ستاره ها طوری به نظر می رسد که کسی به جایی می کوبد! (ستاره ی کوبنده).
باور ندارید؟ گوش کنید:

http://speed-light.info/islam/relati...pulsar_slow.au

قرآن در آسمان ستاره ای کوبنده را معرفی می کند که ثاقب است. (چاله ایجاد می کند).
کلام واضح قرآن در این مورد جایی برای شک نمی گذارد!

سلام و عرض ادب.

در تفسیر نمونه آمده:
« اما قرآن خودش در اينجا ((طارق )) را تفسير كرده ، مى گويد: ((اين مسافر شبانه ، همان ستاره درخشانى است كه بر آسمان ظاهر مى شود و بقدرى بلند است كه گويى مى خواهد سقف آسمان را سوراخ كند، و نورش بقدرى خيره كننده است كه تاريكيها را مى شكافد و به درون چشم آدمى نفوذ مى كند (توجه داشته باشيد كه ((ثاقب )) از ماده ((ثقب )) به معنى سوراخ كردن است).»

که این معنای آیه سوم، با ماهیت ستاره نوترونی همخوانی ندارد. چرا که این ستاره کم نور بوده و با چشم غیر مسلح دیده نمیشود. بلکه از طریق امواج رادیوئی قابل تشخیص است.

تلاش های جالبی در راستای تبدیل سوتی به معجزه رو شاهد هستیم.

نکته دیگه اینکه این ایده های خلاقانه خلقت،مال توراته:

نقل قول:
داستان آفرينش در تورات:

تورات فعلي، داستان آفرينش موجودات غير انساني و آدم «انسان نخستين» را در شش روز دانسته و به تفصيل آن را بيان کرده، و روز هفتم را، روز تعطيلي و استراحت به حساب آورده است.

روز اول: آفرينش نور و روشنايی

در ابتدا، خداوند آسمان و زمين را آفريد «چون» زمين تُهی (و خالی از هرگونه موجود زنده) و تاريک بود و تاريکی روی آب­ها را پوشانده بود, روح خدا سطح آب­ها را فراگرفت. خدا گفت: روشنايی بشود, روشنايی شد. خدا روشنايی را ديد که نيکوست, روشنايی را از تاريکی جدا ساخت. و خدا روشنايی را روز و تاريکی را شب ناميد.

روز دوم: آفرينش آسمان

خدا گفت: فلکی باشد در ميان آب­ها (تا) آب­­­­ها را از­هم جدا کند و خدا فلک را ساخت و آب­های زير فلک را از بالای فلک جدا کرد و چنين شد. و خداوند فلک را آسمان ناميد.

روز سوم: آفرينش زمين و درياها

خدا گفت: آب­های زير آسمان در يک جا جمع شود (تا) خشکی ظاهر گردد و چنين شد. خدا خشکی را زمين ناميد و اجتماع آب­ها را دريا ناميد و خدا ديد نيکوست. و خدا گفت: زمين نباتات بروياند و علف تخم بياورد و درخت موافق جنس خود ميوه آورد که تخمش درآن باشد، (تا) بر روی زمين بارور شود و چنين شد. و خدا ديد نيکوست.

روز چهارم: آفرينش ماه و ستارگان

خدا گفت: نيِّرها «خورشيد، ماه و ستارگان» در فلک آسمان باشند تا روز را از شب جدا کنند (و) برای (تعيين) زمان­ها, روزها و سال­ها، آيات، علامات و نشانه­ها، باشند. و نيِّرها در فلک آسمان باشند با بر زمين روشنايی دهند و چنين شد. خداوند دو نيِّر بزرگ ساخت نيِّر اعظم را برای سلطنت روز و نيِّر کوچک را برای سلطنت شب (قرار داد) (و هم چنين) ستارگان و خدا آن­ها را در فلک آسمان گذاشت تا بر زمين روشنايی دهند. و تا سلطنت نمايند بر روز و شب و روشنايي را از تاريکی جدا کنند و خدا ديد نيکوست.

روز پنجم: آفرينش پرندگان و ماهی­ها

انبوه جانوران پُرشود و پرندگان بالای زمين بر روی فلک آسمان پرواز کنند. پس خدا نهنگ­های بزرگ آفريد. (و همچنين) همة خزندگان را که آب­ها از موافق جنس آن­ها مملو شود (و نيز) همة پرندگان بالدار با همة اجناس موافق آن­ها آفريد و خدا ديد نيکوست. و خدا آن­ها را برکت داده و گفت: بارور و کثير شويد و آب‌های دريا را پُر سازيد.

روز ششم: آفرينش حيوانات و انسان

خدا گفت: زمين، جانوران را موافق جنس آن­ها بيرون آورد و خدا، بهائم, حشرات, و حيوانات زمين را آفريد. و چنين شد. و خدا ديد نيکوست و خدا گفت: آدم را به صورت ما و موافق و شبيه ما بسازيم تا بر ماهيان دريا و پرندگان آسمان و بهائم و بر تمامی زمين و همة حشرات که بر روی زمين می خزند حکومت نمايد. پس خدا آدم را به صورت خود خلق نمود. و خدا انسان را نر و ماده آفريد. و خداوند انسان را برکت داد و به او گفت: بارور و کثير شويد و زمين را پُر سازيد و در آن تسلط يابيد و خدا گفت: همانا همة علف­های تخم داری که به روی تمام زمين است و همة درخت های که در آن­ها ميوة درخت تخمدار است به شما دادم تا برای شما خوراک باشد. و به همة حيوانات زمين و به همة پرندگان آسمان و به همة حشرات زمين که در آن­ها حيات است, علف سبز برای خوراک دادم و چنين شد. 2

روز هفتم: روز استراحت و تعطيلی

(پس از آن که آفرينش) آسمان ها و زمين و همة لشکر آن ها تمام شد. و در روز هفتم خدا از همه کار خود که ساخته بود فارغ شد و در آن روز از همه کار خود که آفريده بود آرامی گرفت. پس خدا روز هفتم را مبارک خواند و آن را تقديس نمود زيرا که خدا از همه کار خود که ساخته بود آرام گرفت. 3

داستان آفرينش در قرآن کريم:

قرآن کريم، به آفرينش و خلقت، موجودات و انسان نخستين «آدم»، در شش روز4 اشاره نموده؛ ولي به تفصيل تورات نيامده است. در عين حال، قرآن مجيد، در 7 سوره که واژه «ستة ايام» در آن ها آمده، به طور اختصار، و گوناگون به آفرينش آسمان، زمين و ديگر موجودات پرداخته است.

http://www.bsharat.com/id/11q/Q2.html

m@hdi;406587 نوشت:
بیگ بنگ – بیگ کرانچ و انبساط دنیا:

سلام و عرض ادب.

در این مورد نیز با نظرات خواهرمان سرکار هورشید در پستهای شماره 3 و 5 موافقم.

ضمن اینکه نظریه جدیدی نیز انبساط جهان را به کلی رد میکند.

با نام و یاد دوستکارشناس بحث: استاد میقات

با سلام و درود

در زمینه اعجاز علمی قرآن مطلبی را بطور کلی عرض می کنم:

تفسیر علمی ـ علاوه بر در نظر گرفتن ویژگی های مفسر، و رعایت ویژگی های روش شناسی ـ باید به وسیله علوم قطعی صورت گیرد، یعنی علومی که علاوه بر تجربه به وسیله دلیل عقلی و ... تأیید شود.

لازم به ذکر است که علوم تجربی، به تنهایی نمی تواند یقین به معنای اخص بیاورد، چرا که قوانین علوم تجربی، از طریق استقراء ناقص تعمیم می یابد و یا این که اطمینان می آورد، اما احتمال طرف مقابل را به صفر نمی رساند.

بنابر این، علوم تجربی، یقین به معنای اخص (اطمینان به یک طرف و عدم احتمال طرف مقابل یعنی یقین مطابق با واقع) نمی آورد، و حتی طبق آخرین نظریات دانشمندان، قوانین علمی نداریم، بلکه نظریات مفید و کاربردی داریم.

از این جهت در قضایای علمی چند احتمال وجود دارد:

اول: قضیه علمی که یقین به معنای اخص می آورد، چرا که تجربه علمی همراه با دلیل عقلی است، (و يا به مرحله بداهت حسى رسيده باشد).

دوم: قضیه علمی، یقین به معنای اعم می آورد، یعنی اطمینان حاصل می شود ولی احتمال طرف مقابل به صفر نمی رسد، چنانچه بیشتر قضایای اثبات شده علوم تجربی، این گونه است.

سوم: قضیه علمی، به صورت تئوری یا نظریه ظنی باشد که هنوز به مرحله اثبات نرسیده است.

بنابر این:

در صورت نخست، تفسیر علمی جایز است، زیرا قرآن و علم قطعی (که به قطع عقلی بر می گردد) معارضت ندارد.

در صورت دوم، تفسیر علمی، اگر به صورت «احتمال» ذکر شود، صحیح به نظر می رسد برای مثال، گفته شود: چون ظاهر قرآن، با حرکت انتقالی خورشید، مطابق است به احتمال قوی منظور قرآن، همین حرکت است.

در صورت سوم هم، تفسیر علمی صحیح نیست، زیرا اشکالاتی را پدید می آورد که مخالفان تفسیر علمی بدان پرداخته اند.

____________
(پژوهشی در اعجاز علمی قرآن، رضایی اصفهانی، ص 50)

[="Tahoma"]معجزات علمی قرآن در کیهان شناسی

پرسش:
عمر دنیا و زمین و انبساط آن (بیگ بنگ) - سیاه چاله ها و ستاره های نوترونی همگی گوشه ای از معجزات قرآن است!
نسبت عمر دنیا که 3 برابر عمر زمین است را می توان با توجه آیات (ق، 38؛ فصلت، 9) که مطابق با محاسبات علمی است، به دست آورد.
همچنین وجود سیاه چاله ها و ستاره های نوترونی را قرآن در آیات (طارق، 1 تا 3) ثابت می کند. قرآن در آسمان ستاره ای کوبنده را معرفی می کند که ثاقب است. (چاله ایجاد می کند). کلام واضح قرآن در این مورد جایی برای شک نمی گذارد!
همچنین با توجه به آیات (الرحمن، 37؛ ذاریات، 47؛ انبیاء، 104)، بیگ بنگ – بیگ کرانچ و انبساط دنیا، ثابت می شود.
با بیان تئوری بیگ بنگ دانشمندان همواره در صدد گسترش آن بوده اند. مدتی بعد به کمک تحقیقات عده ای از دانشمندان مشخص شد که علاوه بر بیگ بنگ پدیده ای به نام بیگ کرانچ هم باید وجود داشته باشد. و همانطور که دنیا باز شده روزی به همان نقطه ی آغاز جمع می شود. (انا لله و انا الیه راجعون)

پاسخ:
با سلام و درود
در زمینه اعجاز علمی قرآن مطلبی را بطور کلی عرض می کنم:
تفسیر علمی ـ علاوه بر در نظر گرفتن ویژگی های مفسر، و رعایت ویژگی های روش شناسی ـ باید به وسیله علوم قطعی صورت گیرد، یعنی علومی که علاوه بر تجربه به وسیله دلیل عقلی و ... تأیید شود.
لازم به ذکر است که علوم تجربی، به تنهایی نمی تواند یقین به معنای اخص بیاورد، چرا که قوانین علوم تجربی، از طریق استقراء ناقص تعمیم می یابد و یا این که اطمینان می آورد، اما احتمال طرف مقابل را به صفر نمی رساند.
بنابر این، علوم تجربی، یقین به معنای اخص (اطمینان به یک طرف و عدم احتمال طرف مقابل یعنی یقین مطابق با واقع) نمی آورد، و حتی طبق آخرین نظریات دانشمندان، قوانین علمی نداریم، بلکه نظریات مفید و کاربردی داریم.
از این جهت در قضایای علمی چند احتمال وجود دارد:
اول: قضیه علمی که یقین به معنای اخص می آورد، چرا که تجربه علمی همراه با دلیل عقلی است، (و يا به مرحله بداهت حسى رسيده باشد).
دوم: قضیه علمی، یقین به معنای اعم می آورد، یعنی اطمینان حاصل می شود ولی احتمال طرف مقابل به صفر نمی رسد، چنانچه بیشتر قضایای اثبات شده علوم تجربی، این گونه است.
سوم: قضیه علمی، به صورت تئوری یا نظریه ظنی باشد که هنوز به مرحله اثبات نرسیده است.
بنابر این:
در صورت نخست، تفسیر علمی جایز است، زیرا قرآن و علم قطعی (که به قطع عقلی بر می گردد) معارضت ندارد.
در صورت دوم، تفسیر علمی، اگر به صورت «احتمال» ذکر شود، صحیح به نظر می رسد برای مثال، گفته شود: چون ظاهر قرآن، با حرکت انتقالی خورشید، مطابق است به احتمال قوی منظور قرآن، همین حرکت است.
در صورت سوم هم، تفسیر علمی صحیح نیست، زیرا اشکالاتی را پدید می آورد که مخالفان تفسیر علمی بدان پرداخته اند.(1)

_____________
(1) ر.ک: پژوهشی در اعجاز علمی قرآن، رضایی اصفهانی، ص 50.

موضوع قفل شده است