مصداق رابطه با نامحرم در فضای مجازی

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
مصداق رابطه با نامحرم در فضای مجازی

سلام
تدریس قران توسط نامحرم در فضای مجازی مثلا استاد مرد باشد و دانشجویان زن (دختران جوان ۱۹تا ۲۴) ودر یک گروه باشند همه .بعد استاد مرد در میان ابحاث تفسیری که ارسال میکند یک شوخی هم بکند مثلابگوید رفتید گل بچینید و امثال این حرف ها !ایاشرعا دچار گناه نشده ؟!ایااین مصداق شوخی بانامحرم نیست؟
اگر در خصوصی این افراد امثال الفاظ رابکار ببرد ایا مصداق معصیت نیست؟
حال شما باچه دلیلی و چگونه این مرد را قانع میکنید که این کارش مصداق معصیت هست؟!
ایامگر این نیست که باید اورا نهی از منکر کرد؟!

[emoji218] [emoji218] [emoji218] [emoji218] [emoji218] [emoji218] [emoji218] [emoji218] [emoji218] [emoji218] [emoji218] [emoji218] [emoji218] [emoji218]

حال اگر مدیر گروه گروه راامحا کند وان مرد همراه دیگر اعضا گروهی جدید بسازند ایا معصیت برای اوهم ثبت میشود؟!چون او بوده که شماره اعضاراگرفته و ان مرد را و...و اول همه راگرد اورده !

با نام و یاد دوست
کارشناس بحث: استاد شفا

bahabahane;716854 نوشت:
سلام
تدریس قران توسط نامحرم در فضای مجازی مثلا استاد مرد باشد و دانشجویان زن (دختران جوان ۱۹تا ۲۴) ودر یک گروه باشند همه .بعد استاد مرد در میان ابحاث تفسیری که ارسال میکند یک شوخی هم بکند مثلابگوید رفتید گل بچینید و امثال این حرف ها !ایاشرعا دچار گناه نشده ؟!ایااین مصداق شوخی بانامحرم نیست؟
اگر در خصوصی این افراد امثال الفاظ رابکار ببرد ایا مصداق معصیت نیست؟
حال شما باچه دلیلی و چگونه این مرد را قانع میکنید که این کارش مصداق معصیت هست؟!
ایامگر این نیست که باید اورا نهی از منکر کرد؟!

[emoji218] [emoji218] [emoji218] [emoji218] [emoji218] [emoji218] [emoji218] [emoji218] [emoji218] [emoji218] [emoji218] [emoji218] [emoji218] [emoji218]

حال اگر مدیر گروه گروه راامحا کند وان مرد همراه دیگر اعضا گروهی جدید بسازند ایا معصیت برای اوهم ثبت میشود؟!چون او بوده که شماره اعضاراگرفته و ان مرد را و...و اول همه راگرد اورده !

سلام علیکم

طبق نظر رهبری:

شوخي با نامحرم در فضاي مجازي اگر جملات رد و بدل شده ريبه آور (همراه بالذت جنسي)نباشد و مفسده نداشته باشد، اشكالي ندارد.

البته چون غالبا اين موارد با ريبه يا مفسده همراه است بهتر است مومنين از چنين اموري پرهيز كنند.

و در صورت امحا گروه توسط مدیر گروه ،و تشکیل شدن مجدد آن توسط شخص دیگر ؛برای مدیر گروه اول ،نسبت به معصیت آنها برای او معصیت محسوب نمی شود.

پی نوشت:

استفتاء از دفتر

موضوع قفل شده است