جمع بندی مشکل در ادای نذر و چگونگی کفاره آن

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
مشکل در ادای نذر و چگونگی کفاره آن

سلام علیکم
کسی که برای رفع مشکلش نذر می کند و بعد از برطرف شدن مشکل متوجه می شود که ادای نذر برایش ممکن نیست یا خیلی سخت هست باید چکار کند؟
آیا در این صورت کفاره واجب است؟
گل

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد شفا

Emerald;810160 نوشت:
سلام علیکم
کسی که برای رفع مشکلش نذر می کند و بعد از برطرف شدن مشکل متوجه می شود که ادای نذر برایش ممکن نیست یا خیلی سخت هست باید چکار کند؟
آیا در این صورت کفاره واجب است؟
@};-

سلام علیکم

طبق نظر رهبری:

نذر شرایطی دارد ،که در صورت وجود همه شرایط باید به آن عمل شود ، و در صورت عمل نکردن کفاره دارد،مثلا یکی از شرایطش صیغه نذر است ،که اگر خوانده نشده ،دیگر عمل کردن به آن نذر واجب نیست و وشرط دیگری که در نذر معتبر است : قدرت داشتن بر انجام آن است فلذا اگر چیزی را نذر کرده که قدرت بر انجام آن را ندارد ،نذرش باطل است.

پی نوشت:

رساله امام ، احکام نذر ، مساله2647

موضوع قفل شده است