مشاعره ولایی

تب‌های اولیه

4 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
مشاعره ولایی

جهت نمایش تصویر با اندازه اصلی 768x534 پیکسل کلیک کنید

شعری از رهنمای معظم :

خدا کند که کسی حالتش چو ما نشو د
زدام خال سیاهش کسی رها نشو د
خداکند که نیفتد کسی زچشم نگا ر
به نزد یار چو ما پست وبی بها نشود
جواب ناله ی من را نمی دهد دلبر
خدا کند که کسی تحبس الدعا نشود
شنیده ام که از این حرف ، یار خسته شده
خدا کند که به اخراج ما رضا نشود
مریض عشقم ومن را طبیب لازم نیست
خدا کند که مریضی من دوا نشود

:Gol::Gol::Gol::Gol::Gol:
در جواب معظم له :

خدا کند که کسی مثل رهنما بشود
زدام نفس رها گشته ، پر بها بشود

خدا کند که نیفتد گلش زچشم نگار
به راه دوست چو آن یار جان فدا بشود


جواب ناله ی بلبل وصال گل گشته ست
خدا کند که از این وصل او جدا نشود

گل از وصال شما خرم وشعف مند است
خدا کند که به اندک شعف رضا نشود

تو خود طبیبِ عشیقِ زجود ولطف نگار
خداکند که طبابت بی شفا نشود


خدا کند که بیاید طبیب اصلی عشق
به انتظار رخش عمر ما فنا نشود

خداکند که چمن پر شود زلاله وگل
یقین شمیم گل یار بی ولا نشود

:Gol::Gol::Gol::Gol::Gol:
:hamdel::hamdel::hamdel::hamdel::hamdel:
:Sham::Sham::Sham::Sham::Sham:
ارزگانی

برچسب: 


[=Times New Roman]

[=arial]شعری از روح خدا :

:hamdel::hamdel::hamdel::hamdel::hamdel:

[=arial] من به خال لبت ای دوست گرفتار شــدم
چشم بیمـار تـو را دیـدم و بیمار شـــــــدم

فارغ از خود شدم و كوس اناالحق بزدم
همچو منصور خریدار سر دار شــــــــدم

غم دلدار فكنده است به جانم، شــــررى
كه به جان آمدم و شهره بازار شــــــــــدم

درِ میخانه گشایید به رویم، شـب و روز
كه من از مسجد و از مدرسه، بیزار شدم

جامه زهد و ریا كَندم و بر تن كـــــردم
خرقه پیر خراباتى و هشیار شــــــــــــدم

واعظ شهر كه از پند خــــود آزارم داد
از دم رند مى آلوده مددكار شـــــــــــــدم

بگذارید كه از بتكــــــــده یادى بــــــكنم
من كه با دست بت میكده بیدار شـــــــــدم

[=arial][=arial]

[=arial][=arial]تو که خود خال لبی از چه گرفتار شـــدی
تو طبیب همه ای از چه تو بیمار شـــدی:hamdel::hamdel::hamdel::hamdel::hamdel:[=arial][=arial]
جواب مقام معظم رهبری به شعر حضرت روح الله :

تو که فارغ شده بودی ز همه کون و مکان
دار منصور بریدی همه تن دار شـــــدی

عشق معشوق و غم دوست بزد بر تو شرر
ای که در قول و عمل شهره بازار شدی

مسجد و مدرسه را روح و روان بخـشیدی
وه که بر مسجدیان نقطه پرگار شـــــدی

خرقه پیر خراباتی ما سیره توســــــــــــت
امت از گفته در بار تو هشیار شــــــدی

واعظ شهر همه عــــــــــمر بزد لاف منی
دم عیسی مسیح از توپدیدار شـــــــــــدی

یادی از ما بنما ای شده آسوده ز غـــــــــم
ببریدی ز همه خلق و به حق یار شــــدی

[=arial]شعری از روح خدا :

:hamdel::hamdel::hamdel::hamdel::hamdel:

[=arial] من به خال لبت ای دوست گرفتار شــدم
چشم بیمـار تـو را دیـدم و بیمار شـــــــدم

فارغ از خود شدم و كوس اناالحق بزدم
همچو منصور خریدار سر دار شــــــــدم

غم دلدار فكنده است به جانم، شــــررى
كه به جان آمدم و شهره بازار شــــــــــدم

درِ میخانه گشایید به رویم، شـب و روز
كه من از مسجد و از مدرسه، بیزار شدم

جامه زهد و ریا كَندم و بر تن كـــــردم
خرقه پیر خراباتى و هشیار شــــــــــــدم

واعظ شهر كه از پند خــــود آزارم داد
از دم رند مى آلوده مددكار شـــــــــــــدم

بگذارید كه از بتكــــــــده یادى بــــــكنم
من كه با دست بت میكده بیدار شـــــــــدم

[=arial][=arial]

[=Times New Roman]
[=Times New Roman]
جلوه ی خال لبش کرد ه گرفتار ترا
غمزه ی چشم نگارش کرده هوشیار ترا

فارغ از خود شده ای ، غرق وصال رخ یار
به جهان کرده چنین نقطه ی پرگار ترا

چو ز می خانه ی معشوق قدح نوش شدی
مثل خورشید ز افق کرده پدیدار ترا

:Gol::Gol::Gol::Gol::Gol::Gol::Gol::Gol::Gol::Gol::Gol::Gol::Gol:

[=Times New Roman]