مسیر آمدن امام هادی از مدینه به سامرا

تب‌های اولیه

4 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
مسیر آمدن امام هادی از مدینه به سامرا

امام هادی برای آمدن از مدینه به سامرا در دوره متوکل از کدام مسیر گذشتند؟ چه شهرهایی؟
لطفن زودتر جواب بدین که خیلی عجله ای است.

کارشناس بحث : مقداد

سوال جالبیه
این سوال من هم هست.

سید مهران;240542 نوشت:
امام هادی برای آمدن از مدینه به سامرا در دوره متوکل از کدام مسیر گذشتند؟ چه شهرهایی؟
لطفن زودتر جواب بدین که خیلی عجله ای است.

کارشناس بحث : مقداد

با سلام

تعیین دقیق تمام شهرهایی که امام هادی(ع) در مسیر حرکت به سوی سامرا از آنها عبور کرده اند،نیازمند مطالعات تاریخی مفصل است،آنچه در منابع بدان اشاره شده است،این است که متوکل امام هادی(ع) را در انتخاب مسیر آزاد گذاشته بودند. امام هادي (ع)نیز سه روز پس از دريافت نامه ي متوکل، همراه فرزند خردسالش امام حسن (ع) و ديگر اعضاي خانواده به اتفاق «يحيي بن هرثمه» مدينه را به قصد سامرا ترک کرد.امام در مسیر حرکت، به سوی کوفه و نجف رفته و برای آخرین بار، قبر جدّش امام علی علیه السلام را زیارت نمود.سپس وارد بغداد شد و مردم استقبال عجیبی از ایشان کردند. این استقبال در منابع اینگونه نقل شده است:

امام هادي (ع) در مسير سامرا، به بغداد رسيد. «اسحاق بن ابراهيم»، والي بغداد با آگاهي از خبر ورود حضرت به بغداد، با فرماندهان و رجال مملکتي به استقبال امام (ع) آمد. «خضر بن محمد بزاز» مي گويد: براي انجام کاري از خانه بيرون آمدم و چون به «پل» رسيدم جمعيت انبوهي را ديدم که در نقطه اي گرد آمده، مي گويند: «ابن الرضا از مدينه آمده است». سپس آن حضرت را ديدم که از «پل» عبور کرد - و در حالي که جمعيت، پيشاپيش و پشت سر او در حرکت بودند - وارد خانه ي «خزيمه بن حازم» شد.(1)

پی نوشتها:

(1). اثبات الوصيه، ص 200.

مسیر آمدن امام هادی از مدینه به سامرا

جمع بندی:

پرسش:

امام هادی برای آمدن از مدینه به سامرا در دوره متوکل از کدام مسیر گذشتند؟ چه شهرهایی؟

پاسخ:

با سلام

تعیین دقیق تمام شهرهایی که امام هادی(ع) در مسیر حرکت به سوی سامرا از آنها عبور کرده اند،نیازمند مطالعات تاریخی مفصل است،آنچه در منابع بدان اشاره شده است،این است که متوکل امام هادی(ع) را در انتخاب مسیر آزاد گذاشته بودند. امام هادي (ع)نیز سه روز پس از دريافت نامه ي متوکل، همراه فرزند خردسالش امام حسن (ع) و ديگر اعضاي خانواده به اتفاق «يحيي بن هرثمه» مدينه را به قصد سامرا ترک کرد.امام در مسیر حرکت، به سوی کوفه و نجف رفته و برای آخرین بار، قبر جدّش امام علی علیه السلام را زیارت نمود.سپس وارد بغداد شد و مردم استقبال عجیبی از ایشان کردند. این استقبال در منابع اینگونه نقل شده است:
امام هادي (ع) در مسير سامرا، به بغداد رسيد. «اسحاق بن ابراهيم»، والي بغداد با آگاهي از خبر ورود حضرت به بغداد، با فرماندهان و رجال مملکتي به استقبال امام (ع) آمد. «خضر بن محمد بزاز» مي گويد: براي انجام کاري از خانه بيرون آمدم و چون به «پل» رسيدم جمعيت انبوهي را ديدم که در نقطه اي گرد آمده، مي گويند: «ابن الرضا از مدينه آمده است». سپس آن حضرت را ديدم که از «پل» عبور کرد - و در حالي که جمعيت، پيشاپيش و پشت سر او در حرکت بودند - وارد خانه ي «خزيمه بن حازم» شد.(1)

پی نوشتها:

(1). اثبات الوصيه، ص 200.

موضوع قفل شده است