مسح سر و وسواس!

تب‌های اولیه

11 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
مسح سر و وسواس!

باسلام
کشیدن چندین مرتبه ی دست که وسواس نیزهست برای احتمال به خشک بودن قسمتی ایاوضوراباطل میکند؟
لطفا باتوجه به نظرایت الله خامنه ای پاسخ دهید
یاحق

با نام و یاد دوست


کارشناس بحث: استاد نور

احمد;621245 نوشت:
باسلام
کشیدن چندین مرتبه ی دست که وسواس نیزهست برای احتمال به خشک بودن قسمتی ایاوضوراباطل میکند؟
لطفا باتوجه به نظرایت الله خامنه ای پاسخ دهید
یاحق

با سلام و عرض ادب

اگر منجر به ایجاد یکی از مبطلات وضو مانند بهم خوردن موالات یا خشک شدن اعضا نشود اشکال ندارد و وضو صحیح است گرچه نباید به وسواس توجه داشت.

استفتا از دفتر مقام معظم رهبری در قم

نور;622535 نوشت:
با سلام و عرض ادب

اگر منجر به ایجاد یکی از مبطلات وضو مانند بهم خوردن موالات یا خشک شدن اعضا نشود اشکال ندارد و وضو صحیح است گرچه نباید به وسواس توجه داشت.

استفتا از دفتر مقام معظم رهبری در قم


سلام
منظورتان این است که اگردرهنگام شستن دست فرضا اب صورت خشک شودباطل است وضو
یاحق

احمد;626364 نوشت:
سلام
منظورتان این است که اگردرهنگام شستن دست فرضا اب صورت خشک شودباطل است وضو
یاحق

با سلام و احترام

اگر بین کارهای وضو به قدری فاصله شود که وقتی می خواهد جایی را بشوید یا مسح کند رطوبت جاهایی که پیش از آن شسته یا مسح کرده خشک شده باشد،وضو باطل است و اگر فقط رطوبت جایی که جلوتر از محلی است که می خواهد بشوید یا مسح کند خشک شده باشد مثلا موقعی که می خواهد دست چپ را بشوید رطوبت دست راست خشک شده باشد و صورت تر باشد وضو صحیح است.

رساله امام خمینی،احکام وضو،م283

لطفا بر اساس نظر آقای بهجت و وحید خراسانی

من موقع مسح پا کمی بیش از حد معمول پام رو میکشم به شلوارم تا خشک شه.خواستم بدونم چجوری میشه فهمید موالات حفظ شده؟ اگر ملاک خشک نشدن اعضاهست.منظورم کدوم عضوه؟ مثلا من بعد مسح پاها باید برم ببینم دستام رطوبت دارن یا خیر؟اگر بله کدوم دستم؟راست یا چپ؟
چون سر همین من دست راستم رو بیشتر آب میریزم و دست چپم رو سریعتر میکشم و فقط یبار میکشم و دوبار که مستحب هست رو بجا نمیارم تا بعد مسح پاهام که کمی طول میکشه برای خشک کردنشوندست راستمم اثرات خیسی داشته باشه..خواستم بدونم دقیقا این خیس بودن منظور چیه؟مثلا خیسیه جای مسح خیلی سریع از بین میره ولی صورت نه.چون موها و ریشها هستن. شاید موقع مسح پای چپم رطوبت راستم خشک شده باشه ولی دستام رطوبت داشته باشن.

این جملهک ه جلوتر از محلی است که میخواهد بشوید منظور عقبتر از محلی است هست درسته؟ مثال بعدش اینجوری میگه..
اگر میشه یه زمان بر حسب ثانیه بدین که چقدر وقت داریم بین مسح سر و مسح پای راست.و بین مسح پای راست و چپ. ممنون میشم. من همش بعد وضو نگاه میکنم نکنه رطوبت دست راستم خشک شده باشه ..ملاکم شده این برای موالات.

نور;632865 نوشت:
با سلام و احترام

اگر بین کارهای وضو به قدری فاصله شود که وقتی می خواهد جایی را بشوید یا مسح کند رطوبت جاهایی که پیش از آن شسته یا مسح کرده خشک شده باشد،وضو باطل است و اگر فقط رطوبت جایی که جلوتر از محلی است که می خواهد بشوید یا مسح کند خشک شده باشد مثلا موقعی که می خواهد دست چپ را بشوید رطوبت دست راست خشک شده باشد و صورت تر باشد وضو صحیح است.

رساله امام خمینی،احکام وضو،م283

MD66;719593 نوشت:
لطفا بر اساس نظر آقای بهجت و وحید خراسانی

من موقع مسح پا کمی بیش از حد معمول پام رو میکشم به شلوارم تا خشک شه.خواستم بدونم چجوری میشه فهمید موالات حفظ شده؟ اگر ملاک خشک نشدن اعضاهست.منظورم کدوم عضوه؟ مثلا من بعد مسح پاها باید برم ببینم دستام رطوبت دارن یا خیر؟اگر بله کدوم دستم؟راست یا چپ؟
چون سر همین من دست راستم رو بیشتر آب میریزم و دست چپم رو سریعتر میکشم و فقط یبار میکشم و دوبار که مستحب هست رو بجا نمیارم تا بعد مسح پاهام که کمی طول میکشه برای خشک کردنشوندست راستمم اثرات خیسی داشته باشه..خواستم بدونم دقیقا این خیس بودن منظور چیه؟مثلا خیسیه جای مسح خیلی سریع از بین میره ولی صورت نه.چون موها و ریشها هستن. شاید موقع مسح پای چپم رطوبت راستم خشک شده باشه ولی دستام رطوبت داشته باشن.

این جملهک ه جلوتر از محلی است که میخواهد بشوید منظور عقبتر از محلی است هست درسته؟ مثال بعدش اینجوری میگه..
اگر میشه یه زمان بر حسب ثانیه بدین که چقدر وقت داریم بین مسح سر و مسح پای راست.و بین مسح پای راست و چپ. ممنون میشم. من همش بعد وضو نگاه میکنم نکنه رطوبت دست راستم خشک شده باشه ..ملاکم شده این برای موالات.

با سلام و عرض ادب

به نظر آیه الله وحید اگر بین کارهای وضو به قدری فاصله شود که وقتی که می خواهد جایی را بشوید یا مسح کند رطوبت اعضای قبل خشک شده باشد وضو باطل است.
به نظر آیه الله بهجت اگر بین کارهای وضو به قدری فاصله شود که وقتی می خواهد جایی را بشوید یا مسح کند رطوبت جاهایی که که پیش از آن شسته یا مسح کرده خشک شده باشد، وضو باطل است و اگر فقط رطوبت جایی که جلوتر از محلی است که می خواهد بشوید یا مسح کند خشک شده باشد مثلاً موقعی که می خواهد دست چپ را بشوید رطوبت دست راست خشک شده باشد و صورت تر باشد و احتیاط واجب آن است که وضو را باطل کند و از سر بگیرد.

رساله مراجع،مساله 283

نور;721379 نوشت:
با سلام و عرض ادب

به نظر آیه الله وحید اگر بین کارهای وضو به قدری فاصله شود که وقتی که می خواهد جایی را بشوید یا مسح کند رطوبت اعضای قبل خشک شده باشد وضو باطل است.
به نظر آیه الله بهجت اگر بین کارهای وضو به قدری فاصله شود که وقتی می خواهد جایی را بشوید یا مسح کند رطوبت جاهایی که که پیش از آن شسته یا مسح کرده خشک شده باشد، وضو باطل است و اگر فقط رطوبت جایی که جلوتر از محلی است که می خواهد بشوید یا مسح کند خشک شده باشد مثلاً موقعی که می خواهد دست چپ را بشوید رطوبت دست راست خشک شده باشد و صورت تر باشد و احتیاط واجب آن است که وضو را باطل کند و از سر بگیرد.

رساله مراجع،مساله 283

ممنون یعنی در این جمله با امام خمینی تناقض دارن؟
و اگر فقط رطوبت جایی که جلوتر از محلی است که می خواهد بشوید یا مسح کند خشک شده باشد مثلا موقعی که می خواهد دست چپ را بشوید رطوبت دست راست خشک شده باشد و صورت تر باشد وضو صحیح است.

در مورد نظر آقای وحید منظور از اعضای قبل همش هست؟یعنی من بعد از مسح پاها اگه دست راستم یا چپم یا صورتم یکیش هم خشک باشه وضو باطله؟

MD66;721856 نوشت:
ممنون یعنی در این جمله با امام خمینی تناقض دارن؟
و اگر فقط رطوبت جایی که جلوتر از محلی است که می خواهد بشوید یا مسح کند خشک شده باشد مثلا موقعی که می خواهد دست چپ را بشوید رطوبت دست راست خشک شده باشد و صورت تر باشد وضو صحیح است.

در مورد نظر آقای وحید منظور از اعضای قبل همش هست؟یعنی من بعد از مسح پاها اگه دست راستم یا چپم یا صورتم یکیش هم خشک باشه وضو باطله؟

با سلام و عرض ادب

نظر هر دو مرجع بزرگوار یکی است در رساله آیه الله وحید هم در ادامه مساله این مطلب بیان شده است که:
اگر فقط رطوبت جایی که جلوتر از محلی است که می خواهد بشوید یا مسح کند خشک شده باشد مثلاً موقعی که می خواهد دست چپ را بشوید رطوبت دست راست خشک شده باشد و صورت تر باشد وضو صحیح است.

رساله مراجع،م283

در انتهای حک بهجت اومده
و احتیاط واجب آن است که وضو را باطل کند و از سر بگیرد.

یکی نیست که!

بعدش در مورد مسح ها چطور؟ من وقتی مسح پاهارو میکشم اگه فقط دست چپم خیس باشه هم یعنی موالات رعایت شده؟
یا اینکه دست راستمم باید خیس باشه؟
اگه پای راست و سر خشک شن قبل از مسح پای چپ چطور میشه؟ولی دست چپ خیس باشه ها

نور;722398 نوشت:
با سلام و عرض ادب

نظر هر دو مرجع بزرگوار یکی است در رساله آیه الله وحید هم در ادامه مساله این مطلب بیان شده است که:
اگر فقط رطوبت جایی که جلوتر از محلی است که می خواهد بشوید یا مسح کند خشک شده باشد مثلاً موقعی که می خواهد دست چپ را بشوید رطوبت دست راست خشک شده باشد و صورت تر باشد وضو صحیح است.

رساله مراجع،م283

MD66;722530 نوشت:
در انتهای حک بهجت اومده
و احتیاط واجب آن است که وضو را باطل کند و از سر بگیرد.

یکی نیست که!

بعدش در مورد مسح ها چطور؟ من وقتی مسح پاهارو میکشم اگه فقط دست چپم خیس باشه هم یعنی موالات رعایت شده؟
یا اینکه دست راستمم باید خیس باشه؟
اگه پای راست و سر خشک شن قبل از مسح پای چپ چطور میشه؟ولی دست چپ خیس باشه ها

با سلام و عرض ادب

شما فرمودید نظر آیه الله وحید با امام خمینی که در این مورد عرض شد نظرشان یکسان است اما نظر آیه الله بهجت در انتهای مساله احتیاط واجب است که با نظر آیه الله وحید و امام خمینی متفاوت می شود.

همواره به سلامت باشید

موضوع قفل شده است