جمع بندی مسح سر با نوک انگشتان

تب‌های اولیه

6 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
مسح سر با نوک انگشتان

با سلام،
۱-در هنگام وضو، مسح سر با نوک چهار انگشت دست به صورت عمودی رو به پایین صحیح است؟
۲-می توان مسح سر را از هر نقطه از روی سر انجام داد؟
۳-حتما باید از بالای پیشانی مسح سر کشید؟
۴-در صورتیکه موی سر بلند باشد و موی نزدیک پوست سر مسح شود و آب به پوست سر نرسد، وضو صحیح است؟
مقلد حضرت آیت الله مکارم شیرازی هستم

برچسب: 

با نام و یاد دوست
کارشناس بحث: استاد شفا

masaf;722367 نوشت:
با سلام،
۱-در هنگام وضو، مسح سر با نوک چهار انگشت دست به صورت عمودی رو به پایین صحیح است؟
۲-می توان مسح سر را از هر نقطه از روی سر انجام داد؟
۳-حتما باید از بالای پیشانی مسح سر کشید؟
۴-در صورتیکه موی سر بلند باشد و موی نزدیک پوست سر مسح شود و آب به پوست سر نرسد، وضو صحیح است؟
مقلد حضرت آیت الله مکارم شیرازی هستم


سلام علیکم

طبق نظر آیت الله مکارم شیرازی:

مسح با نوک انگشتان اشکال دارد اما با بند اول انگشت اشکال ندارد.

2-بعد از شستن دستها باید جلو سر را با رطوبت آب وضو که در دست باقى مانده مسح کند و بنابر احتیاط واجب، لازم است با دست راست باشد و بهتر این است که از بالا به پایین دست بکشد، ولى عکس آن یعنى از پایین به بالا نیز اشکال ندارد.

3-جلو سر، که بالاى پیشانى است جاى مسح است هرجاى این قسمت را به هر اندازه مسح کند کافى است.

4- مسح سر را جایز است بر پوست سر یا بر موهایى که بر آن روییده است بکشند، امّا کسى که موى سر او به اندازه اى بلند است که اگر مثلاً شانه کند به صورتش مى ریزد، یا به جاهاى دیگر سر مى رسد، باید بیخ موها را مسح کند و بهتر است که قبل از وضو ،فرق سر را باز کند تا پس از شستن دست چپ، بن موها یا پوست سر را به راحتّى مسح نماید.

پی نوشت:

1-استفتائات ،احکام وضو،مساله،مسح سر ،سوال8
http://makarem.ir/Question/ViewQuestion.aspx?lid=0&mid=13164
2و3و4-رساله آیت الله مکارم شیرازی،احکام وضو،مسال269و268و270

۱-در هنگام وضو، مسح سر با نوک چهار انگشت دست به صورت عمودی رو به پایین صحیح است؟
مسح با نوک انگشتان اشکال دارد اما با بند اول انگشت اشکال ندارد.
نمازهایی که با چنین وضویی خوانده شده، باید دوباره خواند و قضا کرد؟

masaf;723090 نوشت:
۱-در هنگام وضو، مسح سر با نوک چهار انگشت دست به صورت عمودی رو به پایین صحیح است؟
مسح با نوک انگشتان اشکال دارد اما با بند اول انگشت اشکال ندارد.
نمازهایی که با چنین وضویی خوانده شده، باید دوباره خواند و قضا کرد؟

سلام علیکم

نمازهایی که با این وضو خوانده شده باید قضا شود.

سلام علیکم

جمع بندی این موضوع:

۱-در هنگام وضو، مسح سر با نوک چهار انگشت دست به صورت عمودی رو به پایین صحیح است؟
۲-می توان مسح سر را از هر نقطه از روی سر انجام داد؟
۳-حتما باید از بالای پیشانی مسح سر کشید؟
۴-در صورتیکه موی سر بلند باشد و موی نزدیک پوست سر مسح شود و آب به پوست سر نرسد، وضو صحیح است؟

جواب:

طبق نظر آیت الله مکارم شیرازی:

1-مسح با نوک انگشتان اشکال دارد اما با بند اول انگشت اشکال ندارد.

2-بعد از شستن دستها باید جلو سر را با رطوبت آب وضو که در دست باقى مانده مسح کند و بنابر احتیاط واجب، لازم است با دست راست باشد و بهتر این است که از بالا به پایین دست بکشد، ولى عکس آن یعنى از پایین به بالا نیز اشکال ندارد.

3-جلو سر، که بالاى پیشانى است جاى مسح است هرجاى این قسمت را به هر اندازه مسح کند کافى است.

4- مسح سر را جایز است بر پوست سر یا بر موهایى که بر آن روییده است بکشند، امّا کسى که موى سر او به اندازه اى بلند است که اگر مثلاً شانه کند به صورتش مى ریزد، یا به جاهاى دیگر سر مى رسد، باید بیخ موها را مسح کند و بهتر است که قبل از وضو ،فرق سر را باز کند تا پس از شستن دست چپ، بن موها یا پوست سر را به راحتّى مسح نماید.

پی نوشت:

1-استفتائات ،احکام وضو،مساله،مسح سر ،سوال8
http://makarem.ir/Question/ViewQuest...id=0&mid=13164
2و3و4-رساله آیت الله مکارم شیرازی،احکام وضو،مسال269و268و270

موضوع قفل شده است