مسابقه چهار گزينه اي @@كتاب صد هزاران دام و دانه است اي خدا@@ مسابقه شماره 3

تب‌های اولیه

98 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال

37-کدام يک جزء جلوه نمایی های حلال محسوب می گردد؟

الف) چت يا گفتگو با نامحرم با لهجه و لحن محرك

ب) استفاده از عكس با آرایش در پروفايل قابل درسترس مردان و زنان فاميل

ج) تبرج و جلوه نمایی دختر در قالب عكس و رفتار بيروني برای پدر و مادر با رعايت حدود شرعي

د) جلوه نمایی با آرايش و پوشش نازك در برابر برادر شوهر و شوهرخواهر، فقط در مراسم شب عروسي اقوام

38-کدام یک از موارد زیر،در کنترل و مدیریت هیجان عشق سايبري و واقعي،از عوامل مهم تلقی می گردد؟

الف) انصراف توجه ـ اجتناب از خیال پردازی

ب) توجه به جهاد اکبر و "شهید اکبر" برای کتمان عشق

ج) قطع مواجهه و مجاورت حضوری ـ قطع مکانیزم های دفاعی توجیه و انکار و ....

د) همه ی موارد

39-تعبیر"کافر همه را به کیش خود پندارد" اشاره به کدام یک از مکانیزم های دفاعی است؟

الف) انکار

ب) توجیه

ج) فرافکنی

د) بازداری هدف

منبع:پستهای:472-470-446

40-کاربر خانمي که به طور ناخودآگاه تمایل شدیدی به ارتباط با نامحرم دارد

ولی نمی تواند به دليل موانعي این تمایل را به طور حضوري ارضاء کند و به بهانه های مختلف از طریق

غيرحضوري ( ایمیل و یا تماس تلفنی) با او ارتباط برقرار می کند، از چه مکانیزم دفاعی استفاده کرده است؟

الف) بازداری از هدف

ب) جابه جایی

ج) توجیه

د) فرا افکنی41-دختر خانم
يا آقا پسري،که مادرش او را موظف به انجام امور منزل کرده است،امّا او تمایل شدیدی

به حضور در سایت محبوبش دارد ولي به طورناهشيار برای تعدیل کشمکش درونیش، با أعضاء خانواده

بدخُلقی کرده و سر آنها فریاد می کشد، به طور ناخودآگاه از مکانیزم دفاعی...............استفاده کرده است.

الف) فرا افکنی

ب)جابه جایی

ج) باز داری هدف

د) انکار

42- خانمي تمايل به ارتباط با نامحرم دارد ولي ارزش هايش مانع است اگر او به طور ناهشيار براي ارتباط با آنها درباره مشكلات جنسي
آقایان مانند خودارضايي مطالعات زيادي كند تا به آنها شيوه هاي رويارويي با شهوت و رفع مشكلات را آموزش دهد ا
ز مکانیزم دفاعی............

بهره برده است.

الف) جابه جایی

ب) باز داری هدف

ج) انکار

د) توجیه عقلی

منبع:پستهای 475-476-477

43- فردی که به چت و گفتگوی با جنس مخالف انس داشته و اكنون هنگام اضطراب ها و اختلافات با همسر

خيال پردازي مي كند و يا تمایل زيادي دارد از واقعیّت بگریزد و به گذشته خوش خود بر گردد، مکانیزم دفاعی ...............

در او فعال شده است.

الف) کنش نمایی

ب) توجیه عقلی

ج) واپس روی و خیال پردازی و رویا

د) هيچ كدام


44- كاربري كه برای مدیریت و مهار خواهش ها و تمایلات نفسانی خود براي ارتباط با نامحرم

درباره روابط گناه آلود مطلب مي نويسد و در قسمت های مذهبی سایت، مثل اخلاق و مهدویّت، فعالیّت می کند

از چه مکانیزم دفاعی بهره برده است؟

الف) والایش

ب) توجیه عقلی

ج) انکار

د) واپس روی

45-کاربری که براي خاموش كردن تمايلات غيراخلاقي و خودفريبي، در امضای خود، «عمدا» آیه ای از قرآن

و یا توصیه ی اخلاقی از بزرگی را قرار می دهد تا خودآگاهي و خودمراقبتی دائم داشته باشد، از چه مکانیزم

دفاعی بهره برده است؟

الف) توجیه عقلی

ب) والایش

ج) فرونشانی

د) جا به جایی

منبع:پست های662 -663-664


46-در فضای مجازی و در مواجهه با مزاحمان اینترنتی،کدام برخورد در مراحل نخستين مزاحمت صحیح است؟

الف)از بگو مگو پرهیز کند و پاسخ ندهد تا شخص مزاحم از ادامه مزاحمت سرد شود.

ب) شدیدا برخورد و به رفتارش اعتراض کند.

ج) وی را نصیحت کرده و به تقوا دعوت کند.

د) او را به شکایت و پی گیری از طریق قانون تهدید نماید.


47-فردی که برای فرار از فشارها و تمایلات گناه آلود،از فن آوری هایی مانند اینترنت و گوشي همراه

اجتناب کرده و مودم و کارت شبکه را از سیستم جدا می کند،از تکنیک.... و مكانيزم دفاعي........استفاده کرده است.

الف) مواجهه - توجیه عقلی

ب) کنترل محرک - گریز

ج) خودکنترلی - والايش

د) جرأتمندی ـ گريز


48- فردي برای کنترل تمایلات نفسانی در فضای واقعی یا مجازی، مانند دوستی معنوی،

استاد اخلاقی وارسته و یا شخصیّت شهیدی محبوب، عمل می کند،این فرد از چه نوع مکانیزم

دفاعی بهره برده است؟

الف) والایش

ب) همانند سازی

ج) گریز

د) ابراز وجود و جرأتمندی

منبع:پستهای 671 -676 - 683


49- هنگام حضور در فضاي سايبري به کدام مراقبت و توصیه اخلاقی لازم است توجه داشته باشيم؟

الف) گشت و گذار در اینترنت، ما را از نماز اول وقت غافل نکند.

ب) حقوق همسر، فرزندان و والدین، رعایت شود و هیچ کدام فدای جذابیت اینترنت نشوند.

ج) متوجه حضور ناظران ملكوت باشيم و در عبارات و الفاظ به کار رفته، ادب رعایت شود.

د) همه ی موارد

50- مشاوره هاي اينترنتي با افرادي كه علم و هنر و مهارت آن را

ندارند، زمينه ساز و يا سبب مي شود كه تکنیک های مشاوره را از او به طور ناقص دریافت کنیم و.......................

الف) احتمالا تصور بدی از كارآمد بودن آن تکنیک ها و تخصص مشاوران حاذق پیدا می کنیم.

ب) نيز ممكن است این گونه مشاور نماها، خود و بیماران را گرفتار مرداب های خطرناکی چون وابستگی های بیمارگونه

می کنند.

ج) در وقت و هزينه ما صرفه جويي شود و زودتر به نتيجه برسيم.

د) مورد الف و ب

51- بسياري از كاربران در فضاي سايبري يا غيرسايبري موفقيت يك فرد در يك بعد از هنر،

علم يا مهارت مانند نويسندگي، طنزپردازي، مشاوره، طراحي وب، توليد نرم افزار، ترجمه و شعرگفتن

را به ابعاد ديگر هم تعميم مي دهند، ايشان گرفتار چه خطاي شناختي هستند؟

الف) خود افشایی

ب) انتقال متقابل

ج) خطای هاله ای

د) اختلال شخصیّت وابسته

منبع:پستهای 698 - 742 - 745


52- كدام گزينه صحيح است؟

الف) کم گرفتن قدرت اراده و غفلت و بی توجهی به هشدارهای شرعي و اخلاقی عامل بسياري از گناهان است.

ب) در مقام درمان، غفلت از قدرت اراده مانع جدی و عایق ضخیم برای ترک گناهان است.

ج) توجيه براي انكار اختيار و اراده براي مسئولیّت گريزي عامل مهمي در ابتلا به گناهان در فضای مجازی است.

د) همه ی موارد

53-هرزه شکنی سایبری به معناي..........................است؟

الف) گفت و گوی صوتی حرام،مانند غیبت، پخش کردن شبهات و شایعات.

ب) طرح و عکس های مبتذل و نگارش مطالب تفرقه افکن.

ج) شکستن قبح و زشتی گناهان با آراسته کردن و انتشار آنها.

د) جلوه گری در برابر وبکم و نمایش عکس و فیلم خود برای نامحرم.

54-کدام یک از موارد زیر در فضای سایبری به عنوان عامل تحریک کننده یاد شده است؟

الف) بی قید و بندی ـ نبودن محدودیت

ب) نزدیکی زن و مرد ـ ویژگی فرازمانی

ج) خارج از کنترل بودن و گمنامي كاربران

د) همه ی موارد

55-در فضای سایبری،کدام یک از اعمال زیر باعث تقویت، تأييد،تکرار هرزه گويي و هرزه نويسي

و باطل و انحراف دیگران می شود؟

الف) نادیده گرفتن و سکوت در برابر هرزه گويي و هرزه نويسي

ب) شرطی كردن افراد به عادات زشت مثل تشويق كردن مخابرات و شركت هاي اي دي اس ال به

استفاده بي رويه از اينترنت براي بالا بردن سود خود.

ج) تایید كردن، لایک كردن، فالو شدن و فالو کردن و دوست شدن و پذيرش دوستي افراد هرزه نويس و هرزه گو

د) همه ي موارد

منبع:

پستهای779 - 781 - 889 - 923 - 786

[="Navy"][="3"]

حبیبه;793906 نوشت:
منبع:پستهای 377 و 392

سلام
خداقوت
لینک که دادین اشتباه بازمیکنه.(392روکه ازاینجامیزنیم صفحه قبل رومیاره)[/][/]

زهرا73;798016 نوشت:
سلام
خداقوت
لینک که دادین اشتباه بازمیکنه.(392روکه ازاینجامیزنیم صفحه قبل رومیاره)

سلام خواهر پر تلاشم

خب شما بروید صفحه ی بعد:)

متشکر،ان شاالله رفع اشکال خواهد شد.

:Gol:

[="Navy"][="3"]

حبیبه;794076 نوشت:
منبع:پستهای 423-437

سلام
خداقوت
این لینکی که برای437گذاشتین هم صفحه قبلومیاره.
میدونم که برم صفحه بعدی اما خب دارم اشکالاتومیگم .
حبیبه;796157 نوشت:
منبع:پستهای:472-470-446

اینجا هم وقتی لینک 472میزنیم اخطارمیادکه حذف شده.
لینک های470و446اصلابازنمیشه.

حبیبه;797359 نوشت:
منبع:پستهای 671-675-683

دراینجا لینک 683صفحه قبلومیاره.

حبیبه;797780 نوشت:
منبع:پستهای 698-742-745

حبیبه;797959 نوشت:
پستهای779-781-889-923

اینجاهم کلا بازنمیکنه.(میدونم خودمون بریم وازلینک اصلی بخونیم اماباتوجه به اینکه درپستهای قبل لینک بازمیشداینهابازنمیشن.

فقط فقط گفتم اشکالات گرفته بشه ومنظوردیگری ندارم.[/][/]

زهرا73;798225 نوشت:

سلام
خداقوت
این لینکی که برای437گذاشتین هم صفحه قبلومیاره.
میدونم که برم صفحه بعدی اما خب دارم اشکالاتومیگم .

اینجا هم وقتی لینک 472میزنیم اخطارمیادکه حذف شده.
لینک های470و446اصلابازنمیشه.

دراینجا لینک 683صفحه قبلومیاره.

اینجاهم کلا بازنمیکنه.(میدونم خودمون بریم وازلینک اصلی بخونیم اماباتوجه به اینکه درپستهای قبل لینک بازمیشداینهابازنمیشن.

فقط فقط گفتم اشکالات گرفته بشه ومنظوردیگری ندارم.

بسمه الشکور

سلام زهرا خانم

از تذکرات شما متشکرم،اما واقعا نمی دانم این مشکلات چطور پیش آمدند

اجازه بدهید،بررسی کنم.

56-مشکلاتی چون:مشکلات مفصلی و کمر درد،مشکلات قلبی ،عروقی،چاقی،بدخوابی،مشکلا ت بینایی

اعتیاد به پورنوگرافی،اینترنت،خستگی مفرط و سردرد،بیشتر برای کدامیک از کاربران فضای مجازی روی می دهد؟

الف) کاربرانی که ساعات زیادی بدون توجه به توصیه های پزشکی از رایانه،اینترنت و برنامه های آن استفاده می کنند.

ب) کسانی که عادت به وب گردیِ بی هدف و بی برنامه دارند.

ج) کاربرانی که در سایتهای غیر اخلاقی و ضد دینی عضوند.

د) کاربرانی که از شبکه های اجتماعی مجازی به طور گسترده و بدون شناخت و آگاهی استفاده می کنند.


57- با عفاف ديداري و شنيداري، عدم افراط در استفاده از اينترنت و رايانه و ورزش و..... به بهداشت جسم، ذهن و روح اهميت دهيم. ......

فرمودند:«گوش، چشم، زبان، قلب امانت هستند و هرکس امانت را رعایت نکند ایمان ندارد.»

الف) پيامبر(ص)

ب) امام علي

(ع) ج) امام صادق (ع)

د) ابن سينا

منبع:پست 946

58- شعر «دلا مباش چنین هرزه گر د و هرجایی**که هیچ کار ز پیشت بدین هنر نرود» از كدام شاعر است؟

الف) مولوي

ب) حافظ

ج) سعدي

د) خواجوي كرماني

59- شعر «دلا تا کی درین کاخ مجازی** کنی مانند طفلان خاک‌بازی؟!»

مراد از خاك‌بازي ...... است و شامل....... مي‌شود.

الف)سرگرمي‌هاي مخرب و لهو و لعب ـ دنياي مجازي

ب) سرگرمي‌هاي مخرب و لهو و لعب ـ دنياي مجازي و واقعي

ج) اينترنت و شبكه‌هاي مجازي ـ دنياي واقعي و مجازي

د) اينترنت ـ هرزه‌بيني و هرزه‌گردي، هرزه‌نگاري


60- از نگاه مؤلف كتاب «صدهزاران دام و دانه اي خدا»، بيت «گر هزاران دام باشد در قدم **چون تو با مايي نباشد هيچ غم» يعني....................الف) بايد از فضاي مجازي به خاطر آسيب‌هاي زيادتربيتي و اخلاقي اجتناب كرد.

ب) در فضاي مجازي نبايد نگران اخلاق بود چون مجازي است نه حقيقي.


ج) دنياي مجازي به خاطر تنوع و جذابيت هايش نقش مهمي در غم ستيزي دارد.

د) در دنيا (واقعي و مجازي) وقتي توجه دائم به حضور خداوند داشته باشيم و همراه با تلاش

خودمان به خداوند توكل كنيم و به دستوارت دينش عمل كنيم از آسيب‌ها در امان خواهيم بود.

منبع: بخش سرگرمي ها و فراغت اينترنتي


[="Tahoma"][="DarkGreen"][="3"]


هر کس به چهل سؤال پاسخ صحیح بدهد،
جزء برندگان مسابقه محسوب می شود و در قرعه كشي شركت داده مي شود
[/][/][/]

حبیبه;798518 نوشت:
60- از نگاه مؤلف كتاب «صدهزاران دام و دانه اي خدا»، بيت «گر هزاران دام باشد در قدم **چون تو با مايي نباشد هيچ غم» يعني....................
الف) از فضاي مجازي به خاطر آسيب‌هاي زيادتربيتي و اخلاقي اجتناب كرد.
ب) در فضاي مجازي نبايد نگران اخلاق بود چون مجازي است نه حقيقي.
ج) دنياي مجازي به خاطر تنوع و جذابيت هايش نقش مهمي در غم ستيزي دارد.
د) در دنيا (واقعي و مجازي) وقتي توجه دائم به حضور خداوند داشته باشيم و همراه با تلاش
خودمان به خداوند توكل كنيم و به دستوارت دينش عمل كنيم از آسيب‌ها در امان خواهيم بود.

سلام بر شما
كسي مي دونه جواب اين سؤال چيه؟
با تأملي ميشه جوابو فهميد
ولي دليل شما چيه؟

نقل قول:

60- از نگاه مؤلف كتاب «صدهزاران دام و دانه اي خدا»، بيت «گر هزاران دام باشد در قدم **چون تو با مايي نباشد هيچ غم» يعني....................
الف) از فضاي مجازي به خاطر آسيب‌هاي زيادتربيتي و اخلاقي اجتناب كرد.
ب) در فضاي مجازي نبايد نگران اخلاق بود چون مجازي است نه حقيقي.
ج) دنياي مجازي به خاطر تنوع و جذابيت هايش نقش مهمي در غم ستيزي دارد.
د) در دنيا (واقعي و مجازي) وقتي توجه دائم به حضور خداوند داشته باشيم و همراه با تلاش
خودمان به خداوند توكل كنيم و به دستوارت دينش عمل كنيم از آسيب‌ها در امان خواهيم بود.

حامی;798712 نوشت:
سلام بر شما
كسي مي دونه جواب اين سؤال چيه؟
با تأملي ميشه جوابو فهميد
ولي دليل شما چيه؟

سلام
جواب "د" می باشد.

در متن کتاب خواندیم که با نصب آنتی ویروسهای معنوی، فضای مجازی و همچنین واقعی را عالم خدا بدانیم ،

تلاش خودمان در این زمینه می تواند با استفاده از آنتی ویروسهای عرفانی و غفلت شکن های اخلاقی هشیار کننده و هشدار دهنده ها آب دیت کنیم،

در این صورت می شود از آسیب ها کاست و در امان ماند.

[="Tahoma"][="DarkGreen"][="3"]

ریحــانه الــنبی;798721 نوشت:
سلام
جواب "د" می باشد.

در متن کتاب خواندیم که با نصب آنتی ویروسهای معنوی، فضای مجازی و همچنین واقعی را عالم خدا بدانیم ،

تلاش خودمان در این زمینه می تواند با استفاده از آنتی ویروسهای عرفانی و غفلت شکن های اخلاقی هشیار کننده و هشدار دهنده ها آب دیت کنیم،

در این صورت می شود از آسیب ها کاست و در امان ماند.

سلام
ممنون از مشاركت شما
كسي نظري نداره؟ ردي ، تكمله اي، قبولي؟[/][/][/]

حامی;798750 نوشت:
كسي نظري نداره؟ ردي ، تكمله اي، قبولي؟

سلام خداقوت
بله گزینه د میشه .وقتی همیشه توهمهی کارهامون اینودرک کنیم که خدا داره میبینه وعواقبشوبدونیم وباخودمون تمرین کنیم حتی درکشوردیگه هم باشیم که خیلی چیزهارعایت نشه برامون مشکلی پیش نمیاد

[="Times New Roman"][="Navy"][="3"]

حامی;798554 نوشت:
هر کس به چهل سؤال پاسخ صحیح بدهد،
جزء برندگان مسابقه محسوب می شود و در قرعه كشي شركت داده مي شود

عرض سلام و ادب
خداقوت و با تشکر فراوان به خاطر مطالب مفید این تاپیک
پاسخها چطور ارسال میشن؟ پاسخنامه ای طراحی شده؟[/][/][/]

[="Navy"][="3"]

حامی;798554 نوشت:
هر کس به چهل سؤال پاسخ صحیح بدهد،
جزء برندگان مسابقه محسوب می شود و در قرعه كشي شركت داده مي شود

سلام
خداقوت
اجازه هست پیشنهادبدیم؟
استادبنظرم مثل مسابقه قبلی باشه بهتره.
چون معلوم میکردهرنفرچقدراشتباه زده.
اینجوری بادقت بیشتری مطالعه میشه.
یاکسی که بیشتراز40تاصحیح زده بااون کسی که فقط40تاصحیح زده برابرنیستن.
درمسابقه های اقامدیرفرهنگی اول معلوم میشدچندنفرپاسخ صحیح به همه دادند.بعدبین هموناقرعه کشی میشدو3نفرانتخاب میشدند.
اینجا خب چون همه تعدادصحیح هاشون مثل هم بودمیشدقرعه کشی کرد.
اما وقتی فقط ملاک40تاسوال صحیح باشه قرعه کشی زیادخوب نیست چون اونفردیکه بیشترجواب داده حق بااونه.[/][/]

[="Tahoma"][="DarkGreen"][="3"]بعد از مسابقه گزينه هاي صحيح را در تاپيك قرار مي دهيم
اين طوري مي توانيد خودسنجي كنيد
....
مهلت مسابقه هم تا آخر رجب است اين طوري بنده هم تلاش مي كنم پي دي اف كتاب را به دست شما برسانم
البته سؤالات را زير همان بخش مربوط به كتاب قرار مي دهم اين طوري كار شما راحت تر ميشه[/][/][/]

[="Times New Roman"][="Navy"][="3"]عرض سلام و ادب
برای بار دوم سوال میکنم: آیــــــــــــــا باسخنامه ای طراحی شده یا به صورت دلبخواهی ارسال میشود؟:Nishkhand:
مهلت شرکت داره تموم میشه نکنه نمیخواین کسی شرکت کنه؟[/][/][/]

[="Navy"][="3"]

سیده راضیه;799253 نوشت:
عرض سلام و ادب
برای بار دوم سوال میکنم: آیــــــــــــــا باسخنامه ای طراحی شده یا به صورت دلبخواهی ارسال میشود؟:Nishkhand:
مهلت شرکت داره تموم میشه نکنه نمیخواین کسی شرکت کنه؟

سلام خواهرگرامی
خداقوت
بله اینکه کسی به سوال ادم جواب نده درست نیست.اما من جواب ندادم چون گفتم خوداستادجوابتونوبدن.
بزرگوارمسابقه قبلی جوابهاروتویک پیام برای خانم حبیبه میفرستادیم.
برای این مسابقه امکان داره الکترونی بشه.ومدت زمان مسابقه هم امکان داره تمدیدبشه.[/][/]

سیده راضیه;799253 نوشت:
عرض سلام و ادب
برای بار دوم سوال میکنم: آیــــــــــــــا باسخنامه ای طراحی شده یا به صورت دلبخواهی ارسال میشود؟:Nishkhand:
مهلت شرکت داره تموم میشه نکنه نمیخواین کسی شرکت کنه؟

بسمه المجیب

سلام خواهرم

هنوز وقت دارید تا آخر ماه رجب مهلت تمدید شده است و تا جایی که خاطرم هست

جناب حامی فرمودند برای ارسال پاسخ عجله نفرمائید.

:Gol:

[="Times New Roman"][="Navy"][="3"]

حبیبه;799255 نوشت:
بسمه المجیب

سلام خواهرم

هنوز وقت دارید تا آخر ماه رجب مهلت تمدید شده است و تا جایی که خاطرم هست

جناب حامی فرمودند برای ارسال پاسخ عجله نفرمائید.


عرض ادب مجدد
خواهر بزرگوار سوال من چیز دیگری بود.
برای بار سوم سوال میکنم: باسخهارو چطور باید ارسال کنیم آیا باسخنامه ای طراحی شده؟:khandeh!:[/][/][/]

[="Times New Roman"][="Navy"][="3"]

زهرا73;799254 نوشت:
سلام خواهرگرامی
خداقوت
بله اینکه کسی به سوال ادم جواب نده درست نیست.اما من جواب ندادم چون گفتم خوداستادجوابتونوبدن.
بزرگوارمسابقه قبلی جوابهاروتویک پیام برای خانم حبیبه میفرستادیم.
برای این مسابقه امکان داره الکترونی بشه.ومدت زمان مسابقه هم امکان داره تمدیدبشه.

خیلی ممنون خواهرم. بازم خداروشکر یه جوابی گرفتم:ok:[/][/][/]

سیده راضیه;799257 نوشت:
برای بار سوم سوال میکنم: باسخهارو چطور باید ارسال کنیم آیا باسخنامه ای طراحی شده؟

بسمه الحلیم

عرض سلام مجدد

خواهرم اگر تا الان پاسخ داده نشده به دلیل بی اعتنایی به سؤال شما نبوده

دلیلش این است که باید جهت نوع پاسخ گویی با جناب مدیر فرهنگی هماهنگ شویم

که آیا پاسخ الکترونیکی امکان دارد یا خیر،پس کمی صبر کنید لطفا،مهلت هم که دارید.

با تشکر

:Gol:فایل: 

[="Tahoma"][="DarkGreen"][="3"]

[/][/][/]

برای شرکت در مسابقه فرم 30 سوالی داریم که در حال آماده سازی هستند و به محض آماده شدن در دسترس کاربران محترم قرار میگیرن.

» كتاب: صد هزاران دام و دانه ست اي خدا): معناي عقب ماندگي يا تأخر فرهنگي(Cultural Lag)؟

بسمه المجیب

عرض سلام و ادب

بنا به امر استاد حامی،پاسخ سؤالات مرحله ی دوم مسابقه،به شرح زیر اعلام می گردد:

1-ب

2-ج

3-الف

4-د

5-د

6-ب

7-الف

8-ج

9-د

10-ب

11-ج

12-ج

13-ج

14-الف

15-ب

16-د

17-د

18-ب

19-الف

20-ج

21-ب

22-ج

23-ب

24-الف

25-ب

26-ب

27-ج

28-الف

29-ج

30-الف

بسم الله الرحمن الرحیم

عرض سلام و ادب

از امروز و به تدریج سؤالات مرحله ی سوم مسابقه ی کتاب:"صدها هزار دام و.... "بار گذاری می گردد

علاقمندان به شرکت در این مسابقه می توانند با مطالعه دقیق بخش سوم کتاب، به سؤالات پاسخ دهند.

مسابقه شماره 3


بسمه المستعان

1- از موانع جدی براي جهاد اکبر در فضای مجازی چیست؟

الف) فقدان سايت هاي مخصوص پاسخ گويي به شبهات، و نداشتن كتابخانه هاي اخلاقي اينترنتي است.

ب) وجود سایتهایی که واقعیت وجود شیطان و نفس امّاره را انکار می کنند.

ج) انجمن حجّتیه یا گرههای شیطان پرستی که باعث دامن زدن به فساد و

رفتار غیر اخلاقی می شوند.

د) مورد ب و ج

2-از نگاه مؤلف اعتياد سفيد شامل .......و.........و..........است؟

الف) اعتياد به مواد مخدر صنعتي مانند شيشه، كراك، اكستازي، مسكالين و..

ب) وابستگي به پورنوگرافي

ج) وابستگي به اينترنت

د) هر سه مورد

3- اعتراف استكبار جهاني به قدرت موشكي و سايبري ايران براي ................ است؟

الف) اعتراف به پيشرفت علم در ايران است.

ب) نوعي مغالطه براي فريب اذهان مردم جهان است.

ج) در راستاي ايران هراسي و اسلام هراسي است.

د) ب و ج


4
-کدامیک جزء مصادیق جنگ نرم است؟

الف)مسائل فرهنگی،اقتصادی،دینی،اجتما عی و سیاست

ب)رسانه های نوشتاری،اینترنت،فیلم،اصال ت علم تجربی

ج)جدایی دین از سیاست،ترویج اباحه گری،غیرت و حیا زدایی

د)گوگل،یا هو،فیس بوک،ام اس ان

5- چگونه مي توان براي ارتقا فرهنگ استفاده از اينترنت و ايجاد امنيت فرهنگي، به مجاهدان سايبري كمك كنيم؟

الف) خريد يا وقف نرم افزارها و سخت افزارها و فضاي سايت براي فعاليت علمي و ديني،

ب) برگزاري مسابقه هاي مخصوص و دادن هزينه جلسات براي سوادآموزي سايبري

ج) تأمين نيازهاي مالي و اطلاعاتي مجاهدان سايبري،

د) هر سه

6-کدامیک از رویکردهای زیر از سوی مسلمانان،در برابر رسانه ها

و ابزارهای نظام فرهنگی غرب،عقلانی است؟

الف)استفاده از فن آوری جدید و شناخت نقاط منفی و دفع پیش گیرانه

و رفع درمان گرایانه.

ب) تسلیم در برابر فرهنگ غرب،به دلیل داشتن قدرت بالا

و بی فایده بودن مقاومت در برابر آنها.

ج)ممنوعیت کلی فن آوری غرب،به خاطر حفظ ارزشها

د)هیچکدام


7
-عمده ترين تضاد غرب با جمهوری اسلامی کدام یک از موارد زیر است؟

الف)قدم گذاشتن ایران در علوم و فنون پیشرفته

ب) نوع جهان بینی و ایدئولوژی

ج)قطع دست استعمار از منافعش در ایران

د) تهدید کردن دوستان غرب با دوستی و حمایت از دشمنان غرب مانند حزب الله لبنان8-جنگ نرم دشمن در بعد اجتماعی و بعد فرهنگی به ترتیب عبارت است از....

الف) تک محصولی کردن اقتصاد - ترویج دمکراسی غربی

ب) تحریک احساسات-ترویج قومیت گرایی

ج) ترویج قومیت گرایی- تغییر سبک زندگی

د) ترویج زبان انگلیسی- استفاده از آسیب های اجتماعی9-در فضای مجازی چگونه ممکن است به طور ناخودآگاه، عاملی برای دشمن گردیم؟

الف) با نشر شایعات، دروغ،جوک های غیر اخلاقی، و تفرقه افکنی....

ب) باور کردن آمار غلط دشمن از بازدید سایتهای غیر اخلاقی در ایران

ج)اباحه گری و دور شدن از فرهنگ اسلامی

د) مطالعه ی داستانهای غیر اخلاقی و اعتماد به بیگانه

منبع:

پستهای:1300-1301-1302


10
-وقتی امپریالیسم رسانه ادعا می کند آمار بزهکاری و انحرافات اخلاقی در ایران

رشد بی سابقه نسبت به سایر کشورهای جهان داشته است، در حقیقت چه اهدافی

را دنبال می کند؟

الف) بدبین کردن افراد مذهبی به مسئولان نظام به خاطر کم کاری

ب) ناموفق جلوه دادن انقلاب نسبت به نظام شاهنشاهی حتی در حفظ ارزشها

ج) ایجاد شبهه در آزاد گذاشتن فحشا و عادی نشان دادن انحرافات اخلاقی با

ادعای فراگیر شدن آنها

د)همه ی موارد


11-حمایت مالی،اطلاعاتی و سیاسی غرب از شبکه هایی که رسما به خلوت افراد نفوذ مي كند برای جوانان متدين،

سایت های غیر اخلاقی و شبهات دینی ایمیل می کنند،با کدام ادعای آنها در تضاد آشکار است؟

الف)نگاه سکولاریستی ارزشی (دین حق مداخله در شئون اجتماعی را ندارد و فرد می تواند

در خلوت خود دین و مذهب داشته باشد)

ب)نگاه کثرت گرایی ارزشی(همه ی ادیان حقند)

ج) آزادی بیان و اندیشه

د) الف و ب


12-آیا در برابر تهاجم فرهنگی و جنگ نرم دشمنان اسلام،ما هم اجازه داریم با آزاد گذاشتن

دوستی دختر و پسر، رقص و موسیقی لهوی و.....جوانان را به اسلام جذب کنیم؟

الف) بله اصل جذب به اسلام است

ب) خیر هدف وسیله را توجیه نمی کند،معیار مشروعیت است نه اکثریت

ج) بله ارزش های اخلاقی تابع واقعیت و اعتباریند.

د) می توانیم در برابر دشمن با تکنیک های شرطی سازی و اغفال و دعوت به اباحه گری

جوانان را به اسلام دعوت کنیم.

منبع:صفحه 131


13-مجهز شدن به کدام ابزارها در فضای مجازی،سبب حفظ ایمان انسان می شود؟

الف) محتاط و زیرک بودن، طوری که هر خبری را به سادگی باور نکرده و نشر ندهیم.

ب)مغالطه شناسی،برای اینکار باید به اهل فن و کارشناسان رجوع کنیم.

ج) در فضای مجازی نباید هیچ حرفی را باور کرد.

د) مورد الف و ب14
-عبارات:"من نماز نمی خوانم چون احساس می کنم با یوگا همان آرامش يا حتي بیشتر از آن را به من مي دهد"

و"دلم گواهی می دهد فلانی آدم بدی است و حق با او نيست" به ترتیب جزء کدام یک از انواع مغالطه محسوب می شود؟

الف)ادعای مصادره به مطلوب-خطای هاله ای

ب)استدلال احساسی-حق دانستن میل

ج) خطای هاله ای-ادعای مصادره به مطلوب

د) حق دانستن میل- تمثيل فقهي15-کدام يک از عبارات زیر به ترتیب از نوع مغالطه ی (کوچک نمایی و تحریف لفظی) است.

الف) جنگ های پیامبر اکرم (ص) به خاطر کشور گشایی بود-دهها نفر از مردم قم در راهپیمایی روز

قدس شرکت کردند.

ب) همه ی مراجع با هم اختلاف اساسی دارند-فلان شخصیت در نماز جمعه کنار فلانی نشسته بود

پس کارش ایراد دارد.

ج)دهها نفر از مردم قم در راهپیمایی روز جهانی قدس شرکت کردند- فلان تاريخدان بيان مي كند كه

جنگ های پیامبر اکرم (ص) به خاطر کشور گشایی بود

د) فلان کارشناس مدتی است در رسانه نیامده پس ممنوع التصویر شده و ضد نظام است- کسی به

طلبه و روحانی جماعت، زن نمی دهد.

منبع:صص 136-137


16-استدلال به اینکه فلان فرد،جایزه ی نوبل گرفته،پس "اعتقادش بر وجود نداشتن خدا "صحیح است

چه نوع از مغالطه است؟

الف) خطای هاله ای

ب) تقارب

ج) تحریف معنوی

د) سردر گم و گیج کردن مخاطب


17-مقصود صحیح از این کلام امیر المؤمنین علیه السلام"یا اشباه الرجال و لا الرجال" چیست؟

الف) مانند زنان ضعیف هستید

ب) مانند زنان قدرت تحلیل ندارید

ج) روحیه ی جهاد و جنگجویی ندارید

د) همه ی موارد
18-دانستن فنون مغالطه چه فایده ای دارد؟

الف) می توانیم مانند دشمن از آنها استفاده کنیم

ب) مغاله های دشمن را یاد بگیریم تا فریب نخوریم و دیگران را نیز از دام مغالطه ی آنها نجات دهیم.

ج) آسیبهای حاصل از مغالطه را کنترل کنیم.

د) با یادگیری فنون مغالطه می توانیم افراد را به دین جذب کنیم.

منبع:صص 137-140-142

بسمه العلیم

19-چگونه می توان در فضای سایبری از حریم خانواده و فرزندان محافظت کرد؟

الف)کنترل نامحسوس و ایجاد ارتباط صمیمی با فرزندان

ب) ارزشمندی فرزندمان را به او یادآوری کنیم

ج) آسیب های فضای مجازی را برایش بیان نموده و از فیلتر خانگی استفاده کنیم.

د) همه ی موارد
20- با توجه به متن كتاب چه عاملی زمینه ساز بسیاری از بی عفتی ها در فضای سایبری و غیرسایبری است؟

الف) کنترل جدي و محسوس خانواده هنگامی که در فضای مجازی هستند.

ب) نداشتن نظارت کامل بر خانواده هنگام استفاده از فضای سایبری

ج) افراط و تفریط در غیرت ورزی و سست بودن معنويت در خانواده

د) ورود و استفاده از فضای سایبری به شکل طولانی مدت
21-با چه تدابیری می توان از حریم خصوصی خویش در فضای سایبری محافظت کرد؟

الف)داشتن ایمیلی جداگانه برای ارتباط با افراد خارج از حریم خانواده

ب)نگه نداشتن فیلم ها و تصاویر و یا اطلاعات خصوصی در رایانه شخصی

ج)بعد از استفاده از ایمیل به طور کامل از آن خارج شویم و هنگام فروش و یا تعمیر

رایانه هارد را جدا كنيم و يا اطلاعات شخصی را از حافظه ی سیستم پاک کنیم.

د)همه ی موارد

پاسخ را در لینک زیر بیابید:

http://www.askdin.com/showthread.php?t=53961&page=144

22-اگر خانم متأهلی مزاحم تلفنی و اينترنتي داشت،برای رفع مزاحمت در مراحل نخستين چه باید بکند؟

الف) فورا نباید پلیس و شوهرش را در جریان بگذارد.

ب) خودش مديريت ارتباط را با خاموشي و سكوت مطلق به عهده بگيرد. او را نصيحت يا تهديد نكند

و در فحاشي و ناسزاگويي دهان به دهان نشود.چون فرد اين را نوعي تأييد و رضايت مي پندارد.

ج) توجه داشته باشد كه بسياري از مزاحمان اختلال رواني دارند و لازم است مدتی از سیم

کارتش استفاده نکند يا آن را تعويض كند.

د) هر سه مورد
23-
[=Tahoma][=&amp] اگر خانمی متوجه «خیانت‌هاي مستمر» همسرش در فضای سایبری و غیرسایبری شد بايد..... [/]

[=&amp][/]الف) [=&amp]از اساتید اخلاق و مشاوران متدین کمک بگیرد. اگر با مشاوره، تذكر غيرمستقيم، تذكر مستقيم، قهر و تهديد به طلاق و مطرح كردن موضوع با خانواده‌ها با دليل، به خيانتش ادامه داد، زن براي جدايي به قانون رجوع كند.[/]

[=&amp][/]ب)[=&amp] در هر صورت، زن بايد بين[/] «جدا شدن از همسر» و «خيانت و مقابله به مثل كردن»، رجوع به قانون را برگزيند.[=&amp][/]

[=&amp][/]ج) [=&amp]حساس بودنش به خيانت همسر را به حساب حسادت زنانه گذاشته و سکوت کند. از همان اول همسرش را تهدید به طلاق کرده و مدتی از روش قهر استفاده کند.[/]

[=&amp]د) [/] الف و ب
[=&amp][/][/]


24-در فضای سایبري چگونه ممکن است فردی دچار بی غیرتی در حفظ ارزش ها و باورهایش شود؟

الف) غيرت ملي و ديني ربطي به فضاي سايبري ندارد. غيرت ديني در حفظ مرزهاي جغرافيايي است.

ب)با حضور در سايت ها ضدديني و ضدملي سبب افزايش آمار دشمن شود. وقتش را به بطالت بگذراند.

از مرز و بوم و ناموس مسلمین دفاع نمی کند

ج)کسی که شایعات و شبهات دینی را منتشر و مردم را نسبت به دین و کارشناسان مذهبی

بدبین می کند.

د) ب و ج

[=Tahoma]

25-چگونه غيرت زن و مرد به حفظ كانون خانواده كمك مي كند؟

الف) [=&amp]زن مانند حضرت زهرا(س) در برابر نامحرم عفيف باشد و مرد هم مانند

حضرت علي(ع) در ارتباط با نامحرم حريم ها را رعايت كند.

[/]ب) [=&amp]غيرت متعادل شوهر و حسادت مشروع زن، بيگانه زدا و غير زدا و خيانت زدا هستند.

ج)[/][=&amp] غيرت مخصوص مرد است و زن بايد مخالفتي نكند هر چند مرد به خطا رود.

[/]د) الف و ب

[/]
منبع پاسخ: ص 145 كتاب

26-موارد زیر از مزایای.............خانه کاری و دور کاری اینترنتی است.

الف)کاهش هزینه رفت و آمد، كاهش ترافيك و سوخت و آلودگي هاي صوتي و سوختي،

ب)کمتر شدن اختلاط زن و مرد، كاهش مصرف بنزين، ايجاد فرصت كاري براي خانم هاي خانه دار و افراد معلول،

ج)کم شدن نظارت مسئولین

د)مورد الف و ب27-اگر شرکت یا شخصی برای به فروش رساندن جنس نامرغوب خویش از برند

معروفی سوء استفاده کند مرتکب چه خطایی شده است؟

الف)خطای هاله ای

ب)تحریف ذهنی مشتری

ج)خطای اخلاقی

د)همه موارد

28-استفاده از تصاویر خانمهای بد حجاب و یا محرک برای افزایش آمار باز دیدکنندگان

فروشگاه های اینترنتی چه آثار و تبعات غيراخلاقي دارد؟

الف) جلب مشتری بیشتر و افزایش در آمد

ب) آلوده شدن رزق،کدورت باطن و انحراف مردم

ج) توسعه شبکه فروش آنلاین

د) حمايت از توليد و كار مضاعف

منبع:

http://www.askdin.com/showthread.php?t=53961&page=148[=Tahoma][=Tahoma][=&amp]
29[/]
[/]
-اگر شرکت یا شخصی موجه برای آب کردن جنس نامرغوب خود از اعتبار

حقوقي خود يا برند و مارک و نام معروف سوء استفاده کند

علاوه بر دروغ عملي با تحريك ........................... مرتكب كاري غیراخلاقی و نامشروع شده است

الف)خطای هاله ای

ب)تحريف واقعيت و ذهن مشتري

ج) خيانت و تقلب

د) الف و ب30-
سایت­ ها و كانال هاي زيادي که به انواع و اقسام فال­ ها و پیشگویی ­ها

و طالع بینی، دعانویسی،آموزش سحر، باطل کردن سحر و استخاره و تفأل،

آموزش طی الارض رو آورده اند.....

الف)هدف همه خلاف شرع و خلاف اخلاق است.

ب)اين فضاهاي غالبا از آسيب هاي شرعي و اخلاقي مصونند.

ج)هیچیک اعتقاد راسخي به دين ندارد لذا دانسته به کارهای خلاف و جرم آلوده می شوند.

د)عدم آگاهي دعانويسان، مراجع كنندگان و مسؤولان دولتي از نظر مراجع تقلید، عامل مهمي

در ارتكاب خلاف شرع و اخلاق است.31-
تبلیغات رسانه ­ای تجاری و سیاسی بر محور فرایند....... مي ­چرخد.

الف) تخلفات اینترنتی

ب)شرطی سازی ذهن

ج)استدلال احساسی

د)تفکر همه یا هیچ

منبع:

http://www.askdin.com/showthread.php?t=53961&page=149
[/]
http://www.askdin.com/showthread.php?t=53961&page=150

[=Tahoma][=Tahoma][=Tahoma][=Tahoma][=Tahoma][=Tahoma][=Tahoma][=Tahoma][=&amp][=Tahoma][=&amp]3[/][/][/][/][/][/][/][/][/][/]2-وجود اینترنت ملی از چه جهت ضرورت دارد؟

الف)براي جلوگيري از تهاجم فرهنگي، بالابردن امنيت معنوي و سياسي و حفظ اقتصاد

كشور لازم است.

ب)برای تسهیل در فیلترینگ ضروری می نماید.

ج)باعث می شود پول ملت به جیب دشمن نرود تا بر علیه اسلام و مسلمین از آن استفاده کنند.

د) ارتباطات اینترنتی مردم، وضعیت فکری و تمایلات و تحرکات سیاسی آنها تسهیل می گردد.[/]

33-
دلایلی که باعث شده است ا
ینترنت به یکی از مهم ترین منابع اشاعه هرزه نگاری تبدیل شود

کدام است؟

الف)ناشناس ماندن کاربران آن.

ب)قابلیت دسترسی آسان به آن؛

ج)توانایی داشتن همگان در پرداخت بهای آن؛

د)همه موارد


34-از مهم­ ترین پی­امدهای منفی هزره ­نگاری اینترنتی بر بهداشت روان کودکان چیست؟

الف)بلوغ زودرس ـ رفتارهای پرخطر جنسي در صورت خواندن نوشته ها و داستان ها،

دیدن فيلم و تصویرهای مستهجن و ارتباط با منحرفان جنسي

ب)
فشار عصبي شديد و تندخويي در صورت تأخیر در ازدواج

ج)الف و ب

د)هيچ كدام

منابع:

http://www.askdin.com/showthread.php?t=53961&page=150

http://www.askdin.com/showthread.php?t=53961&page=151

[=Tahoma][=&amp][=Tahoma][=&amp]35-بالاترین عامل بازدارنده از مشاهده هرزه ­نگاری­ ها و سایت­ های مستهجن........است.

الف)[/][/][/][/][=Tahoma][=&amp][=Tahoma][=&amp][=Tahoma][=&amp][=Tahoma][=&amp]تقویت دینداری و تقوا

ب)[/][/][/][/][/][/][/][/][=Tahoma][=&amp][=Tahoma][=&amp][=Tahoma][=&amp][=Tahoma][=&amp][=Tahoma][=&amp][=Tahoma][=&amp]عدم تأیید مستقیم و [/][/][/][/][/][/][/][/][/][/][/][/][=Tahoma][=&amp][=Tahoma][=&amp][=Tahoma][=&amp][=Tahoma][=&amp][=Tahoma][=&amp][=Tahoma][=&amp][=Tahoma][=&amp][=Tahoma][=&amp]غیرمستقیم [/][/][/][/][/][/][/][/][/][/][/][/][/][/][/][/][=Tahoma][=&amp][=Tahoma][=&amp][=Tahoma][=&amp][=Tahoma][=&amp][=Tahoma][=&amp][=Tahoma][=&amp][=Tahoma][=&amp][=Tahoma][=&amp][=Tahoma][=&amp][=Tahoma][=&amp]برای مشاهده تصاویر و فیلم ­های مستهجن

ج)[/][/][/][/][/][/][/][/][/][/][/][/][/][/][/][/][/][/][/][/][=Tahoma][=&amp][=Tahoma][=&amp][=Tahoma][=&amp][=Tahoma][=&amp][=Tahoma][=&amp][=Tahoma][=&amp][=Tahoma][=&amp][=Tahoma][=&amp][=Tahoma][=&amp][=Tahoma][=&amp][=Tahoma][=&amp][=Tahoma][=&amp]قرار دادن رایانه در معرض دید و [/][/][/][/][/][/][/][/][/][/][/][/][/][/][/][/][/][/][/][/][/][/][/][/][=Tahoma][=&amp][=Tahoma][=&amp][=Tahoma][=&amp][=Tahoma][=&amp][=Tahoma][=&amp][=Tahoma][=&amp][=Tahoma][=&amp][=Tahoma][=&amp][=Tahoma][=&amp][=Tahoma][=&amp][=Tahoma][=&amp][=Tahoma][=&amp][=Tahoma][=&amp][=Tahoma][=&amp]استفاده از فیلترینگ خانوادگی

د)تحلیل عقلی سود و زیان استفاده از سایتهای مستهجن

[/][/][/][/][/][/][/][/][/][/][/][/][/][/][/][/][/][/][/][/][/][/][/][/][/][/][/][/]


[=Tahoma][=&amp]36-افرادی که خودشان [/][=&amp]از ابتدا وارد روابط غیرضروری و غیرشرعی با نامحرم شده ­اند،با مكانيزم ......ساحت خود را از گناه و وابسته شدن دور مي ديدند و تصور مي كردند در هر حال مي توانند هيجان هاي خود را مديريت كنند.

الف)[/][/][=Tahoma][=&amp] انكار

ب)[/][/][=Tahoma][=&amp]كوچك شماري گناه

ج)[/][/][=Tahoma][=&amp]مقايسه كار خود با گناهان بزرگ ديگران

د) همه ی موارد

[/][/]

37-در فضاي مجازي كه ذهن ما با هويت و شخصيت حقيقي افراد مواجه نيست و قوه خيال بسيار فعال است

ذهن تمايل دارد صفات خوب را به فردي دهد كه او را در يك صفت يا هنر برجسته مي دانيم این خطای ذهنی

از نوع خطای .......است.

الف)خطای هاله ای

ب)درشت نمایی

ج)شخصی سازی

د)نتیجه گیری شتابزده

منبع:


http://www.askdin.com/showthread.php?t=53961&page=151
http://www.askdin.com/showthread.php?t=53961&page=161