مسابقه چهار گزينه اي @@كتاب صد هزاران دام و دانه است اي خدا@@ مسابقه شماره 3

تب‌های اولیه

98 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال

37-کدام يک جزء جلوه نمایی های حلال محسوب می گردد؟

الف) چت يا گفتگو با نامحرم با لهجه و لحن محرك

ب) استفاده از عكس با آرایش در پروفايل قابل درسترس مردان و زنان فاميل

ج) تبرج و جلوه نمایی دختر در قالب عكس و رفتار بيروني برای پدر و مادر با رعايت حدود شرعي

د) جلوه نمایی با آرايش و پوشش نازك در برابر برادر شوهر و شوهرخواهر، فقط در مراسم شب عروسي اقوام

38-کدام یک از موارد زیر،در کنترل و مدیریت هیجان عشق سايبري و واقعي،از عوامل مهم تلقی می گردد؟

الف) انصراف توجه ـ اجتناب از خیال پردازی

ب) توجه به جهاد اکبر و "شهید اکبر" برای کتمان عشق

ج) قطع مواجهه و مجاورت حضوری ـ قطع مکانیزم های دفاعی توجیه و انکار و ....

د) همه ی موارد

39-تعبیر"کافر همه را به کیش خود پندارد" اشاره به کدام یک از مکانیزم های دفاعی است؟

الف) انکار

ب) توجیه

ج) فرافکنی

د) بازداری هدف

منبع:پستهای:472-470-446

40-کاربر خانمي که به طور ناخودآگاه تمایل شدیدی به ارتباط با نامحرم دارد

ولی نمی تواند به دليل موانعي این تمایل را به طور حضوري ارضاء کند و به بهانه های مختلف از طریق

غيرحضوري ( ایمیل و یا تماس تلفنی) با او ارتباط برقرار می کند، از چه مکانیزم دفاعی استفاده کرده است؟

الف) بازداری از هدف

ب) جابه جایی

ج) توجیه

د) فرا افکنی41-دختر خانم
يا آقا پسري،که مادرش او را موظف به انجام امور منزل کرده است،امّا او تمایل شدیدی

به حضور در سایت محبوبش دارد ولي به طورناهشيار برای تعدیل کشمکش درونیش، با أعضاء خانواده

بدخُلقی کرده و سر آنها فریاد می کشد، به طور ناخودآگاه از مکانیزم دفاعی...............استفاده کرده است.

الف) فرا افکنی

ب)جابه جایی

ج) باز داری هدف

د) انکار

42- خانمي تمايل به ارتباط با نامحرم دارد ولي ارزش هايش مانع است اگر او به طور ناهشيار براي ارتباط با آنها درباره مشكلات جنسي
آقایان مانند خودارضايي مطالعات زيادي كند تا به آنها شيوه هاي رويارويي با شهوت و رفع مشكلات را آموزش دهد ا
ز مکانیزم دفاعی............

بهره برده است.

الف) جابه جایی

ب) باز داری هدف

ج) انکار

د) توجیه عقلی

منبع:پستهای 475-476-477

43- فردی که به چت و گفتگوی با جنس مخالف انس داشته و اكنون هنگام اضطراب ها و اختلافات با همسر

خيال پردازي مي كند و يا تمایل زيادي دارد از واقعیّت بگریزد و به گذشته خوش خود بر گردد، مکانیزم دفاعی ...............

در او فعال شده است.

الف) کنش نمایی

ب) توجیه عقلی

ج) واپس روی و خیال پردازی و رویا

د) هيچ كدام


44- كاربري كه برای مدیریت و مهار خواهش ها و تمایلات نفسانی خود براي ارتباط با نامحرم

درباره روابط گناه آلود مطلب مي نويسد و در قسمت های مذهبی سایت، مثل اخلاق و مهدویّت، فعالیّت می کند

از چه مکانیزم دفاعی بهره برده است؟

الف) والایش

ب) توجیه عقلی

ج) انکار

د) واپس روی

45-کاربری که براي خاموش كردن تمايلات غيراخلاقي و خودفريبي، در امضای خود، «عمدا» آیه ای از قرآن

و یا توصیه ی اخلاقی از بزرگی را قرار می دهد تا خودآگاهي و خودمراقبتی دائم داشته باشد، از چه مکانیزم

دفاعی بهره برده است؟

الف) توجیه عقلی

ب) والایش

ج) فرونشانی

د) جا به جایی

منبع:پست های662 -663-664


46-در فضای مجازی و در مواجهه با مزاحمان اینترنتی،کدام برخورد در مراحل نخستين مزاحمت صحیح است؟

الف)از بگو مگو پرهیز کند و پاسخ ندهد تا شخص مزاحم از ادامه مزاحمت سرد شود.

ب) شدیدا برخورد و به رفتارش اعتراض کند.

ج) وی را نصیحت کرده و به تقوا دعوت کند.

د) او را به شکایت و پی گیری از طریق قانون تهدید نماید.


47-فردی که برای فرار از فشارها و تمایلات گناه آلود،از فن آوری هایی مانند اینترنت و گوشي همراه

اجتناب کرده و مودم و کارت شبکه را از سیستم جدا می کند،از تکنیک.... و مكانيزم دفاعي........استفاده کرده است.

الف) مواجهه - توجیه عقلی

ب) کنترل محرک - گریز

ج) خودکنترلی - والايش

د) جرأتمندی ـ گريز


48- فردي برای کنترل تمایلات نفسانی در فضای واقعی یا مجازی، مانند دوستی معنوی،

استاد اخلاقی وارسته و یا شخصیّت شهیدی محبوب، عمل می کند،این فرد از چه نوع مکانیزم

دفاعی بهره برده است؟

الف) والایش

ب) همانند سازی

ج) گریز

د) ابراز وجود و جرأتمندی

منبع:پستهای 671 -676 - 683


49- هنگام حضور در فضاي سايبري به کدام مراقبت و توصیه اخلاقی لازم است توجه داشته باشيم؟

الف) گشت و گذار در اینترنت، ما را از نماز اول وقت غافل نکند.

ب) حقوق همسر، فرزندان و والدین، رعایت شود و هیچ کدام فدای جذابیت اینترنت نشوند.

ج) متوجه حضور ناظران ملكوت باشيم و در عبارات و الفاظ به کار رفته، ادب رعایت شود.

د) همه ی موارد

50- مشاوره هاي اينترنتي با افرادي كه علم و هنر و مهارت آن را

ندارند، زمينه ساز و يا سبب مي شود كه تکنیک های مشاوره را از او به طور ناقص دریافت کنیم و.......................

الف) احتمالا تصور بدی از كارآمد بودن آن تکنیک ها و تخصص مشاوران حاذق پیدا می کنیم.

ب) نيز ممكن است این گونه مشاور نماها، خود و بیماران را گرفتار مرداب های خطرناکی چون وابستگی های بیمارگونه

می کنند.

ج) در وقت و هزينه ما صرفه جويي شود و زودتر به نتيجه برسيم.

د) مورد الف و ب

51- بسياري از كاربران در فضاي سايبري يا غيرسايبري موفقيت يك فرد در يك بعد از هنر،

علم يا مهارت مانند نويسندگي، طنزپردازي، مشاوره، طراحي وب، توليد نرم افزار، ترجمه و شعرگفتن

را به ابعاد ديگر هم تعميم مي دهند، ايشان گرفتار چه خطاي شناختي هستند؟

الف) خود افشایی

ب) انتقال متقابل

ج) خطای هاله ای

د) اختلال شخصیّت وابسته

منبع:پستهای 698 - 742 - 745


52- كدام گزينه صحيح است؟

الف) کم گرفتن قدرت اراده و غفلت و بی توجهی به هشدارهای شرعي و اخلاقی عامل بسياري از گناهان است.

ب) در مقام درمان، غفلت از قدرت اراده مانع جدی و عایق ضخیم برای ترک گناهان است.

ج) توجيه براي انكار اختيار و اراده براي مسئولیّت گريزي عامل مهمي در ابتلا به گناهان در فضای مجازی است.

د) همه ی موارد

53-هرزه شکنی سایبری به معناي..........................است؟

الف) گفت و گوی صوتی حرام،مانند غیبت، پخش کردن شبهات و شایعات.

ب) طرح و عکس های مبتذل و نگارش مطالب تفرقه افکن.

ج) شکستن قبح و زشتی گناهان با آراسته کردن و انتشار آنها.

د) جلوه گری در برابر وبکم و نمایش عکس و فیلم خود برای نامحرم.

54-کدام یک از موارد زیر در فضای سایبری به عنوان عامل تحریک کننده یاد شده است؟

الف) بی قید و بندی ـ نبودن محدودیت

ب) نزدیکی زن و مرد ـ ویژگی فرازمانی

ج) خارج از کنترل بودن و گمنامي كاربران

د) همه ی موارد

55-در فضای سایبری،کدام یک از اعمال زیر باعث تقویت، تأييد،تکرار هرزه گويي و هرزه نويسي

و باطل و انحراف دیگران می شود؟

الف) نادیده گرفتن و سکوت در برابر هرزه گويي و هرزه نويسي

ب) شرطی كردن افراد به عادات زشت مثل تشويق كردن مخابرات و شركت هاي اي دي اس ال به

استفاده بي رويه از اينترنت براي بالا بردن سود خود.

ج) تایید كردن، لایک كردن، فالو شدن و فالو کردن و دوست شدن و پذيرش دوستي افراد هرزه نويس و هرزه گو

د) همه ي موارد

منبع:

پستهای779 - 781 - 889 - 923 - 786

[="Navy"]

حبیبه;793906 نوشت:
منبع:پستهای 377 و 392

سلام
خداقوت
لینک که دادین اشتباه بازمیکنه.(392روکه ازاینجامیزنیم صفحه قبل رومیاره)[/]

زهرا73;798016 نوشت:
سلام
خداقوت
لینک که دادین اشتباه بازمیکنه.(392روکه ازاینجامیزنیم صفحه قبل رومیاره)

سلام خواهر پر تلاشم

خب شما بروید صفحه ی بعد:)

متشکر،ان شاالله رفع اشکال خواهد شد.

:Gol:

[="Navy"]

حبیبه;794076 نوشت:
منبع:پستهای 423-437

سلام
خداقوت
این لینکی که برای437گذاشتین هم صفحه قبلومیاره.
میدونم که برم صفحه بعدی اما خب دارم اشکالاتومیگم .
حبیبه;796157 نوشت:
منبع:پستهای:472-470-446

اینجا هم وقتی لینک 472میزنیم اخطارمیادکه حذف شده.
لینک های470و446اصلابازنمیشه.

حبیبه;797359 نوشت:
منبع:پستهای 671-675-683

دراینجا لینک 683صفحه قبلومیاره.

حبیبه;797780 نوشت:
منبع:پستهای 698-742-745

حبیبه;797959 نوشت:
پستهای779-781-889-923

اینجاهم کلا بازنمیکنه.(میدونم خودمون بریم وازلینک اصلی بخونیم اماباتوجه به اینکه درپستهای قبل لینک بازمیشداینهابازنمیشن.

فقط فقط گفتم اشکالات گرفته بشه ومنظوردیگری ندارم.[/]