متن كامل عقد موقت معتبر

تب‌های اولیه

2 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
متن كامل عقد موقت معتبر

با سلام
ميخواستم ببينم چه متني براي عقد نامه موقت كامل است
يعني چه مواردي و مسايلي(خارج از مدت و مبلغ مهريه) ميبايست در عقدنامه موقت قيد شود كه از لحاظ قانوني داراي اعتبار باشد و از لحاظ قانوني ايرادي به آن وارد نباشد
"با علم به اينكه اگر متن صيغه را به زبان جاري كنيم اشكال ندارد"
در عقد موقت شاهد هم نياز هست و يا همان عقدنامه كفايت ميكند؟

چنانچه متن يكي از صيغه نامه هاي دفاتر عقد و ازدواج در دسترس داريد ممنون ميشم كه در اختيار من بگذاريد

با تشكر

آرش;50539 نوشت:
با سلام
ميخواستم ببينم چه متني براي عقد نامه موقت كامل است
يعني چه مواردي و مسايلي(خارج از مدت و مبلغ مهريه) ميبايست در عقدنامه موقت قيد شود كه از لحاظ قانوني داراي اعتبار باشد و از لحاظ قانوني ايرادي به آن وارد نباشد
"با علم به اينكه اگر متن صيغه را به زبان جاري كنيم اشكال ندارد"
در عقد موقت شاهد هم نياز هست و يا همان عقدنامه كفايت ميكند؟

چنانچه متن يكي از صيغه نامه هاي دفاتر عقد و ازدواج در دسترس داريد ممنون ميشم كه در اختيار من بگذاريد

با تشكر


وجود شاهد در عقد مستحب است .
اگر تمایل دارید قانونی باشد ،خوب است در یکی از دفاتر عقد وازدواج این کار را انجام دهید .توجه داشته باشید ،که اکثر مراجع عظام رضایت پدر دختر را شرط صحت می دانند.سعی نمایید صیغه را کامل ودرست بخوانید
متن صيغه نيز در رساله توضيح المسائل مراجع وجود دارد مي توانيد مراجعه كنيد و ببينيد .
تحریرالوسیله ،ج2،کتاب النکاح،م5
استفتائات موجود در مر کز ملی
توضیح المسائل مراجع ،ج2 ، م2376
موضوع قفل شده است