مبنای محاسبه تعداد روزهای ماه های قمری

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
مبنای محاسبه تعداد روزهای ماه های قمری

سلام. میشه بفرمایید مبنای محاسبه تعداد روزه ها در ماه های قمری به چه صورتی می باشد؟ مثلا چرا یک سال رجب 29 روز می شود و یک سال 30 روز.

با نام و یاد دوست
کارشناس بحث: استاد ممسوس

با سلام
معمولا گردش ماه به دور زمین 29 روز و 12 ساعت و 44 دقیقه و 3 ثانیه انجام میشود. به عبارت دیگر مدت زمان گردش ماه دور زمین همین مقدار است. منجمان برای اینکه بتوانند زمان صحیح وقایع تاریخی را ثبت کنند باید عدد درست و صحیح هر ماه را اعلام کنند و از انجا که روز سیم ماه نصفش را برای ماه قبل و نصف دیگر را برای ماه بعد نمیتوان حساب کرد لذا باید ماههای قمری به 29 یا 30 روز ختم شود تا این مشکل پیش نیاید. از اینرو ایام ماه را به دو صورت ارزیابی میکنند 1. ماه حسابی 2. ماه هلالی
چون هر یک ماه قمری 12 ساعت و 44 دقیقه و 3 ثانیه بیشتر از 29 روز است مجموع این دوازه ساعت با احتساب 12 ماه جمعا میشود 6 روز پس میتوان گفت در یک سال اگر همه ماهها را که ماه دور زمین میچرخد 29 روز حساب کنیم با احتساب این شش روز میشود 35 روز پس اگر تعداد روزهای هرماه به 29 و 30 آن هم یک در میان تقسیم شود این مشکل حل میگردد
لذا ماه اوّل سال را (محرّم) 30 روز مى گیرند و ماه دوم (صفر) را 29 روز و به همین ترتیب تمام ماههایى را که در مرتبه فرد (3، 5، 7، 9، 11) واقع مى شوند 30 روز و ماههایى که در مرتبه زوج مى باشند 29 روز محسوب مى دارند و اینهارا «ماه حسابى» مى گویند؛ بنابراین، هرگز دو ماه متوالى 30 روز و یا دو ماه متوالى 29 روز نیست، بلکه همواره به ترتیب 30 در ماه نخست و 29 در ماه بعد و به همین ترتیب تا آخر حساب مى شود؛ ولى منظور از «ماه هلال»، ماهى است که به وسیله رویت هلال با چشم، ثابت مى شود و مدار احکام اسلامى بر همین ماه استوار است.

سایت رویت هلال

موضوع قفل شده است