مايع بي رنگ بعد از ديدن فيلم مبتذل

تب‌های اولیه

5 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
مايع بي رنگ بعد از ديدن فيلم مبتذل

بعد ديدن فيلم هاي سكس مايعي بيرنگ خارج شداما بعدش حين ديدن فيلم شهوتم بيشتر شد ديگه توجه اي به التم نكردم و مايعي باز خارج شد كه مقدارش زياد بود كه شلوارم خيس شد!ايا حكم به مني داره يا نه!چندين بار تكرار شد و بعدش رفتم بول كردم ورفتم حموم و استبراكردم!ميترسم مني بوده اين اب هايي كه ديگه بش توجه اي نكردم ورفتم زير دوش،زيردوشم كه ديگه معلوم نميشه كه چي خارج ميشه!مرجع مكارمم!الان شما بگين غيل واجب شده يا نه!

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد شفا

moeinkargar;975156 نوشت:
بعد ديدن فيلم هاي سكس مايعي بيرنگ خارج شداما بعدش حين ديدن فيلم شهوتم بيشتر شد ديگه توجه اي به التم نكردم و مايعي باز خارج شد كه مقدارش زياد بود كه شلوارم خيس شد!ايا حكم به مني داره يا نه!چندين بار تكرار شد و بعدش رفتم بول كردم ورفتم حموم و استبراكردم!ميترسم مني بوده اين اب هايي كه ديگه بش توجه اي نكردم ورفتم زير دوش،زيردوشم كه ديگه معلوم نميشه كه چي خارج ميشه!مرجع مكارمم!الان شما بگين غيل واجب شده يا نه!

سلام علیکم

طبق نظر مقام معظم رهبری:

اگر نمی دانید این رطوبت خارج شده منی است یا خیر، در این صورت اگر رطوبت خارج شده از مرد، همراه با شهوت، جَستن و سست شدن بدن باشد، حکم منی را دارد، و اگر علایم سه‌گانه یا یکی از آنها وجود نداشته باشد و یا شک در آن باشد حکم منی را ندارد.

سلام...
بنده مرجع تقليدم مكارمه نه رهبر

moeinkargar;975488 نوشت:
سلام...
بنده مرجع تقليدم مكارمه نه رهبر

سلام علیکم

طبق نظر آیت الله مکارم شیرازی:

اگر نمی دانید این رطوبت خارج شده منی است یا خیر، در این صورت اگر رطوبت خارج شده از مرد، همراه با شهوت، و جَستن باشد، حکم منی را دارد، و اگر علایم دو گانه یا یکی از آنها وجود نداشته باشد و یا شک در آن باشد حکم منی را ندارد.

موضوع قفل شده است