ماه رمضان در کره ماه

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
ماه رمضان در کره ماه

اگر روزی برسد که انسان ها در ماه شهرک هایی قابل سکونت بسازند آنوقت برای ساکنین کره ماه حلول ماه رمضان و عید فطر چگونه قابل بررسی هست؟

با نام الله

کارشناس بحث: استاد اسراء

m@hdi;404508 نوشت:
اگر روزی برسد که انسان ها در ماه شهرک هایی قابل سکونت بسازند آنوقت برای ساکنین کره ماه حلول ماه رمضان و عید فطر چگونه قابل بررسی هست؟

در این مورد ظاهرا همان حکم نماز و روزه در قطبین را دارد که فتاوا در آن مختلف است :
برخی قائلند باید به اندازه ی روز های معمولی روزه بگیرند و برخی قائلند باید به افق نزدیکترین شهرهایی که شب و روز معمولی دارند رجوع کنند،در کره ی ماه هم قاعدتا باید منظور این باشد که ماه رمضان را باید به رمضان زمین رجوع کنند،و بر اساس ان ماه رمضان در ماه معین میشود
و برای قبله هم باید رو به زمین یا موازات زمین که کعبه در آن قرار دارد نماز خوانده شود !

موضوع قفل شده است