مالک مدرسه اجازه دروغ گویی و اسراف نمی دهد

تب‌های اولیه

25 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد نور

و طاها;804801 نوشت:
با سلام و احترام

مالک مدرسه یا مکانی گفته است من به عنوان مالک، کسانی که در ملک من فعل حرام انجام دهند را نمیبخشم و کسی حق ندارد در ملک من فعل حرام انجام دهد مثلا دروغ یا اسراف یا هر فعل حرامی....
اکنون کسانی که از این مکان استفاده میکنند در صورتی که از قصد قلبی مالک بدون گفتن او آگاه باشند یا این مسئله توسط مالک به انها اعلام شود به صورتی که گفته شد یا شرط استفاده از ملک را عدم فعل حرام بگذارند
چنانچه کسی مرتکب چنین فعلی در ملک او شود، حق الناس به گردن دارد؟ آیا باید رضایت او را به شکلی به دست اورد یا تنها حق الله به گردنش است؟

همچنین در مورد مدیری که از طرف مالک یا واقف چنین شرط یا قصدی را اعلام میکند چه طور؟

( برای اینکه سوء تفاهم نشود این مسئله صورت واقعی دارد ولی از ذکر آن معذورم)

با سلام و عرض ادب

برای ارسال سوال جهت استفتاء، نام مرجع تقلیدتان را بفرمایید.

موفق و موید باشید

نور;805019 نوشت:
با سلام و عرض ادب

برای ارسال سوال جهت استفتاء، نام مرجع تقلیدتان را بفرمایید.

موفق و موید باشید

با سلام و عرض ادب مجدد

سوال را برای دفاتر آیات عظام رهبری، مکارم و سیستانی ارسال شد به محض دریافت پاسخ خدمتتان بیان می شود.

موفق و موید باشید

با سلام و عرض ادب

طبق استفتای کتبی از دفتر مقام معظم رهبری پاسخ چنین بیان شد:

اگر بداند رضایت مالک مشروط به گناه نکردن در آن ملک است، در صورتی که به شرط عمل نکند حکم غصب را دارد و باید علاوه بر توبه اجاره ی مکان را به صاحب ملک بدهد یا از او حلالیت بطلبد.


همواره به سلامت باشید

نور;805738 نوشت:
با سلام و عرض ادب

طبق استفتای کتبی از دفتر مقام معظم رهبری پاسخ چنین بیان شد:

اگر بداند رضایت مالک مشروط به گناه نکردن در آن ملک است، در صورتی که به شرط عمل نکند حکم غصب را دارد و باید علاوه بر توبه اجاره ی مکان را به صاحب ملک بدهد یا از او حلالیت بطلبد.


همواره به سلامت باشید

با سلام و احترام

آیا صرف مشروط بودن چنین اقتضایی دارد یا باید صدق تصرف هم باشد؟

چون قبلا در این جستار
http://www.askdin.com/showthread.php?t=53209

صحیتهایی شد اما ادامه نیافت...
مثلا عرفا دروغ و غیبت کردن تصرف به حساب نمی اید .

اگر صرف شرط گذاشتن چنین اقتضایی داشته باشد
پس در ارتباط بی سیم نیز باید چنین اقتضایی وجود داشته باشد
و ارتباط بی سیم حرام است.

دوستان توجه دارند که این سوال اختصاصی به حرام ندارد و مالک میتواند فعل مباحی را در ملک خود ممنوع کند.

و طاها;805794 نوشت:
با سلام و احترام

آیا صرف مشروط بودن چنین اقتضایی دارد یا باید صدق تصرف هم باشد؟

چون قبلا در این جستار
http://www.askdin.com/showthread.php?t=53209

صحیتهایی شد اما ادامه نیافت...
مثلا عرفا دروغ و غیبت کردن تصرف به حساب نمی اید .

با سلام و عرض ادب مجدد

همین که مالک چنین شرطی را بگذارد لازم الاجراست.

استفتای شفاهی از دفتر مقام معظم رهبری در قم

نور;806181 نوشت:
با سلام و عرض ادب مجدد

همین که مالک چنین شرطی را بگذارد لازم الاجراست.

استفتای شفاهی از دفتر مقام معظم رهبری در قم

با سلام و احترام

پس صدق تصرف کردن اهمیتی ندارد
اصل شرط مالک است فرقی نمیکند تصرف صدق بکند یا نکند.

( خوب به نظرم بین این دو تاپیک تضاد ایجاد شده یا اون تاپیک درسته یا این تاپیک؟!!!!
ظاهرا شما این تاپیک رو قبول دارید
تصور ابتدایی خودم درستی این تاپیک هست نه اون تاپیک )

و طاها;806225 نوشت:
با سلام و احترام

پس صدق تصرف کردن اهمیتی ندارد
اصل شرط مالک است فرقی نمیکند تصرف صدق بکند یا نکند.

( خوب به نظرم بین این دو تاپیک تضاد ایجاد شده یا اون تاپیک درسته یا این تاپیک؟!!!!
ظاهرا شما این تاپیک رو قبول دارید
تصور ابتدایی خودم درستی این تاپیک هست نه اون تاپیک )

با سلام و احترام مجدد

در فرض سوال، طبق استفتای به عمل آمده همان حکمی است که خدمتتان عرض شد البته درمورد تاپیک دیگر می توانید از کارشناس مربوطه حکم را پیگیری بفرمایید.

همواره به سلامت باشید

نور;806275 نوشت:
با سلام و احترام مجدد

در فرض سوال، طبق استفتای به عمل آمده همان حکمی است که خدمتتان عرض شد البته درمورد تاپیک دیگر می توانید از کارشناس مربوطه حکم را پیگیری بفرمایید.

همواره به سلامت باشید

با سلام و احترام

من دو تا سوال مطرح میکنم

وقتی مالک شرط استفاده از ملک را گناه نکردن یا مثلا نماز خواندن در آن مکان باشد. و این شرط را یا صریحا بیان کند یا به نوعی متوجه قصد درونی اش بشویم.
----
وقتی مالک رضایت بر گناه کردن در ملکش را ندارد یا رضایت بر فرادا نماز خواندن ندارد یا رضایت بر ظرف شستن ندارد. اما شرط استفاده از ملک را اینها نمیداند.
تنها راضی نیست نه اینکه مشروط باشد.

آیا حکم این دو یکی است؟

و طاها;806589 نوشت:
با سلام و احترام

من دو تا سوال مطرح میکنم

وقتی مالک شرط استفاده از ملک را گناه نکردن یا مثلا نماز خواندن در آن مکان باشد. و این شرط را یا صریحا بیان کند یا به نوعی متوجه قصد درونی اش بشویم.
----
وقتی مالک رضایت بر گناه کردن در ملکش را ندارد یا رضایت بر فرادا نماز خواندن ندارد یا رضایت بر ظرف شستن ندارد. اما شرط استفاده از ملک را اینها نمیداند.
تنها راضی نیست نه اینکه مشروط باشد.

آیا حکم این دو یکی است؟

با سلام و عرض ادب

خیر این دو حکم یکی نیست همانطور که در تاپیک دیگر فرمودید متوجه شدید این دو حکم متفاوت است و در اولی اصلا نمی تواند در غیر شرایط استفاده نماید

همواره موفق و موید باشید

نور;806648 نوشت:
با سلام و عرض ادب

خیر این دو حکم یکی نیست همانطور که در تاپیک دیگر فرمودید متوجه شدید این دو حکم متفاوت است و در اولی اصلا نمی تواند در غیر شرایط استفاده نماید

همواره موفق و موید باشید

با سلام و احترام

لطفا سوال دوم رو استقتاء کنید.
آیا حق الناس به گردن داریم؟
و حکم انچه صدق تصرف نکند در فرض دوم چه میشود؟

با تشکر

قبلنها خیلی این سوال به ذهنم می اومد که ما تو سالهای زندگی به دور از گناه نبودیم و خیلی از گناهانمون رو تو ملک دیگران انجام دادیم با اینکه میدونیم مالک قلبا راضی به گناه کردن ما تو ملکش نبوده.
حالا ما هستیم و گناهانی که تو ملک دیگران انجام دادیم و مالک اصلا راضی به گناه یا کار خاصی نبوده ...
خدا عاقبت ما رو به خیر کند

و طاها;806678 نوشت:
با سلام و احترام

لطفا سوال دوم رو استقتاء کنید.
آیا حق الناس به گردن داریم؟
و حکم انچه صدق تصرف نکند در فرض دوم چه میشود؟

با تشکر

با سلام و احترام

اگر عرفا صدق تصرف در ملک دیگری نکند تکلیفی برعهده ندارید و حق الناس نیست.

استفتا از دفتر مقام معظم رهبری در قم

نور;806816 نوشت:
با سلام و احترام

اگر عرفا صدق تصرف در ملک دیگری نکند تکلیفی برعهده ندارید و حق الناس نیست.

استفتا از دفتر مقام معظم رهبری در قم

با سلام و احترام

از آنجا که صورت مسئله خیلی مهم است و حتی خودم ابتدائا متوجه آن نبودم. و باعث شد یک تاپیک ایجاد کنم.
برای اینکه دوباره دچار اشتباه نشوم
مفهوم جمله ی استفتاء شده این است که
اگر صدق تصرف بکند حق الناس خواهد بود
یعنی اگر از جمله ی استفتاء شده، مفهوم گیری کنم درست است یا فقط جنبه عدم تصرف قصد شده و مفهوم گیری من اشتباه است؟
چون میخواهم بدانم اگر صدق تصرف کرد حق الناس خواهد بود؟

با تشکر

و طاها;806878 نوشت:
با سلام و احترام

از آنجا که صورت مسئله خیلی مهم است و حتی خودم ابتدائا متوجه آن نبودم. و باعث شد یک تاپیک ایجاد کنم.
برای اینکه دوباره دچار اشتباه نشوم
مفهوم جمله ی استفتاء شده این است که
اگر صدق تصرف بکند حق الناس خواهد بود
یعنی اگر از جمله ی استفتاء شده، مفهوم گیری کنم درست است یا فقط جنبه عدم تصرف قصد شده و مفهوم گیری من اشتباه است؟
چون میخواهم بدانم اگر صدق تصرف کرد حق الناس خواهد بود؟

با تشکر

با سلام و احترام

بله همین طور است.

موفق باشید

حناب نور سلام ...

یه سوال ...
یکی از کارهایی که من انجام میدم برنامه نویسی هست ... و برخی از برنامه هایی که مینویسیم واقعا ارزش مند میشن ...
و در درون اینترنت معمولا خیلی از آدمها میان و روتینهاشون رو به اشتراک میزارند ... و یا اینکه برنامه ای که نوشتند و مالکش هستند را در اختیار دیگران قرار میدهند ...

اگر مثلا من بیام .. یه روتینی که خیلی خوب و بدرد بخور هستش رو در درون اینترنت بزارم ممکن هست شاید میلیونها نفر آن رو دانلود کنند ...
بعدش شرط کنم که تنها کسانی میتونند از این روتینها استفاده کنند که حتی یک گناه کوچک هم در درون زندگیشون نکرده اند ...

این دنیایی که من میشناسمش ... همه گناهکار هستند ... و میلیونها نفر هر کدوم به من مثلا 2 میلیون تومن بدهکار میشن ...

سوالم اینه که اگر من چنین کاری رو انجام بدم ... در اون دنیا میلیونها نفر میان و التماسم میکنن تا من حلالشون کنم ???

یا مثلا فرض کنین که من چاهی رو خریده باشم ... و از اون چاه آب بیرون میکشم و تمام کشاورزها به ازای پرداخت پول از آب چاه من استفاده میکنند ...
و من بیام و به 100 کشاورزی که از چاه من استفاده میکنند شرط کنم که اگر کسی حتی یک گناه کوچک هم در زندگیش کرده باشه حق نداره از آب چاه من استفاده کنه ... و مثلا باید هر روز بره از روستای بالایی آب بیاره ... و افراد هم بی خیال میشن و قبول میکنند ...

آیا این 100 کشاورز که همشون یه گناه کوچیک در زندگیشون کردند باید در اون دنیا بیان و به من حساب پس بدن ؟؟؟

و طاها;806878 نوشت:
از آنجا که صورت مسئله خیلی مهم است و حتی خودم ابتدائا متوجه آن نبودم. و باعث شد یک تاپیک ایجاد کنم.
برای اینکه دوباره دچار اشتباه نشوم
مفهوم جمله ی استفتاء شده این است که
اگر صدق تصرف بکند حق الناس خواهد بود
یعنی اگر از جمله ی استفتاء شده، مفهوم گیری کنم درست است یا فقط جنبه عدم تصرف قصد شده و مفهوم گیری من اشتباه است؟
چون میخواهم بدانم اگر صدق تصرف کرد حق الناس خواهد بود؟

بسم الله الرحمن الرحیم
اللهم عجل لولیک الفرج

سلام
طبق چیزی که من دستگیرم میشه اینه که اگر عدم جواز دروغ یا گناه شرط بر استجاره باشد و اجاره به آن شرط شده باشد دروغ ممنوع است و نباید بگویید و اگر بگویید شرط اجاره را رعایت نکردید و ما بقی حکم

استاد گرامی

اما اینجا یک نکته مطرح است
بحث دروغ ها و غیبت هایی که مجاز می باشد چگونه است؟
با توجه به محیط آموزشی بودن و تربیتی بودن و اینکه احتمال ایجاد موقعیت لازم بودن دروغ برای اصلاح بین دو طرف هست احکام این چگونه است؟

(البته اگر تمایل داشتید شرایط مجاز دروغ و غیبت را هم مطرح کنید ان شاء الله مفید باشد.)
با تشکر.@};-

رستگاران;807194 نوشت:

بسم الله الرحمن الرحیم
اللهم عجل لولیک الفرج

سلام
طبق چیزی که من دستگیرم میشه اینه که اگر عدم جواز دروغ یا گناه شرط بر استجاره باشد و اجاره به آن شرط شده باشد دروغ ممنوع است و نباید بگویید و اگر بگویید شرط اجاره را رعایت نکردید و ما بقی حکم


استاد گرامی

اما اینجا یک نکته مطرح است
بحث دروغ ها و غیبت هایی که مجاز می باشد چگونه است؟
با توجه به محیط آموزشی بودن و تربیتی بودن و اینکه احتمال ایجاد موقعیت لازم بودن دروغ برای اصلاح بین دو طرف هست احکام این چگونه است؟

(البته اگر تمایل داشتید شرایط مجاز دروغ و غیبت را هم مطرح کنید ان شاء الله مفید باشد.)
با تشکر.@};-

با سلام و احترام
من دو سوال مطرح کردم
در یک سوال شرط استفاده از ملک گناه نکردن است
در این صورت چه ان گناه مصداق تصرف ملک باشد و چه نباشد حق الناس خواهد بود

در سوال دوم شرط استفاده از ملک گناه نکردن نیست بلکه فقط مالک راضی به گناه کردن در ملکش نیست
در این صورت اگر گناه مصداق تصرف در ملک باشد حق الناس است.

سوال سوم
اگر مالک شرط استفاده از ملکش را برنج نخوردن بگذارد باز برنج خوردن حق الناس است
اگر تنها راضی به برنج خوردن یا چای خوردن نیست در صورت صدق تصرف ، حق الناس است.
با این توضیح فکر میکنم همه چیز بستگی به قصد مالک دارد
اگر منظور او از دروغ و غیبت هر نوع دروغ حتی مصلحتی باشد حق الناس خواهد بود
مگر از باب اهم و مهم موضوع تغییر کند
مثلا برای نجات جان یک ادم مجبور به تصرف در ملک دیگران یا دروغ گفتن باشیم.

حالا باید دید کارشناس محترم چه خواهند گفت.

مارینر;807185 نوشت:
حناب نور سلام ...

یه سوال ...
یکی از کارهایی که من انجام میدم برنامه نویسی هست ... و برخی از برنامه هایی که مینویسیم واقعا ارزش مند میشن ...
و در درون اینترنت معمولا خیلی از آدمها میان و روتینهاشون رو به اشتراک میزارند ... و یا اینکه برنامه ای که نوشتند و مالکش هستند را در اختیار دیگران قرار میدهند ...

اگر مثلا من بیام .. یه روتینی که خیلی خوب و بدرد بخور هستش رو در درون اینترنت بزارم ممکن هست شاید میلیونها نفر آن رو دانلود کنند ...
بعدش شرط کنم که تنها کسانی میتونند از این روتینها استفاده کنند که حتی یک گناه کوچک هم در درون زندگیشون نکرده اند ...

این دنیایی که من میشناسمش ... همه گناهکار هستند ... و میلیونها نفر هر کدوم به من مثلا 2 میلیون تومن بدهکار میشن ...

سوالم اینه که اگر من چنین کاری رو انجام بدم ... در اون دنیا میلیونها نفر میان و التماسم میکنن تا من حلالشون کنم ???

یا مثلا فرض کنین که من چاهی رو خریده باشم ... و از اون چاه آب بیرون میکشم و تمام کشاورزها به ازای پرداخت پول از آب چاه من استفاده میکنند ...
و من بیام و به 100 کشاورزی که از چاه من استفاده میکنند شرط کنم که اگر کسی حتی یک گناه کوچک هم در زندگیش کرده باشه حق نداره از آب چاه من استفاده کنه ... و مثلا باید هر روز بره از روستای بالایی آب بیاره ... و افراد هم بی خیال میشن و قبول میکنند ...

آیا این 100 کشاورز که همشون یه گناه کوچیک در زندگیشون کردند باید در اون دنیا بیان و به من حساب پس بدن ؟؟؟

با سلام و عرض ادب

بله اگر شرط شده باشد لازم الاجراست.

موفق و موید باشید

رستگاران;807194 نوشت:
بسم الله الرحمن الرحیم
اللهم عجل لولیک الفرج

سلام
طبق چیزی که من دستگیرم میشه اینه که اگر عدم جواز دروغ یا گناه شرط بر استجاره باشد و اجاره به آن شرط شده باشد دروغ ممنوع است و نباید بگویید و اگر بگویید شرط اجاره را رعایت نکردید و ما بقی حکم

استاد گرامی
اما اینجا یک نکته مطرح است
بحث دروغ ها و غیبت هایی که مجاز می باشد چگونه است؟
با توجه به محیط آموزشی بودن و تربیتی بودن و اینکه احتمال ایجاد موقعیت لازم بودن دروغ برای اصلاح بین دو طرف هست احکام این چگونه است؟

(البته اگر تمایل داشتید شرایط مجاز دروغ و غیبت را هم مطرح کنید ان شاء الله مفید باشد.)
با تشکر.

با سلام و عرض ادب

درمواردی که غیبت جایز باشد گناه محسوب نمی شود و شرط را باطل نمی کند.
برای اطلاع از موارد مجاز غیبت و دروغ می توانید به تاپیک زیر مراجعه بفرمایید:
http://www.askdin.com/showthread.php?t=2663
http://www.askdin.com/archive/index.php/t-27941.html

همواره موفق و موید باشید

و طاها;807233 نوشت:
با سلام و احترام
من دو سوال مطرح کردم
در یک سوال شرط استفاده از ملک گناه نکردن است
در این صورت چه ان گناه مصداق تصرف ملک باشد و چه نباشد حق الناس خواهد بود

در سوال دوم شرط استفاده از ملک گناه نکردن نیست بلکه فقط مالک راضی به گناه کردن در ملکش نیست
در این صورت اگر گناه مصداق تصرف در ملک باشد حق الناس است.

سوال سوم
اگر مالک شرط استفاده از ملکش را برنج نخوردن بگذارد باز برنج خوردن حق الناس است
اگر تنها راضی به برنج خوردن یا چای خوردن نیست در صورت صدق تصرف ، حق الناس است.
با این توضیح فکر میکنم همه چیز بستگی به قصد مالک دارد
اگر منظور او از دروغ و غیبت هر نوع دروغ حتی مصلحتی باشد حق الناس خواهد بود
مگر از باب اهم و مهم موضوع تغییر کند
مثلا برای نجات جان یک ادم مجبور به تصرف در ملک دیگران یا دروغ گفتن باشیم.

حالا باید دید کارشناس محترم چه خواهند گفت.

با سلام و احترام مجدد

با توضیحات ارائه شده در تاپیک های قبلی جواب ها روشن است و اگر موارد مجاز دروغ و غیبت باشد نقض شرط نمی شود مگرآنکه مالک شرط کند فلان عمل مباح را هم انجام ندهد (مثل برنج خوردن که مثال زدید) که در این صورت جایز نیست.

در پناه حق به سلامت باشید

و طاها;804801 نوشت:
با سلام و احترام

مالک مدرسه یا مکانی گفته است من به عنوان مالک، کسانی که در ملک من فعل حرام انجام دهند را نمیبخشم و کسی حق ندارد در ملک من فعل حرام انجام دهد مثلا دروغ یا اسراف یا هر فعل حرامی....
اکنون کسانی که از این مکان استفاده میکنند در صورتی که از قصد قلبی مالک بدون گفتن او آگاه باشند یا این مسئله توسط مالک به انها اعلام شود به صورتی که گفته شد یا شرط استفاده از ملک را عدم فعل حرام بگذارند
چنانچه کسی مرتکب چنین فعلی در ملک او شود، حق الناس به گردن دارد؟ آیا باید رضایت او را به شکلی به دست اورد یا تنها حق الله به گردنش است؟

همچنین در مورد مدیری که از طرف مالک یا واقف چنین شرط یا قصدی را اعلام میکند چه طور؟

با سلام و احترام

طبق استفتای واصله از دفتر آیه الله مکارم در پاسخ به این سؤال چنین بیان کردند:

پاسخ: 1- در فرض سوال چنانچه در آن مکان مرتکب کار حرام شوند علاوه بر معصیت پروردگار مرتکب گناه حق الناس نیز شده اند بنابر این غیر از توبه و استغفار باید از صاحب ملک نیز حلالیت بطلبند و رضایت او را جلب نمایند. 2- از پاسخ بالا معلوم شد.

استفتای کتبی از دفتر ایشان به شماره 9503010035

نور;808460 نوشت:
با سلام و احترام

مالک مدرسه یا مکانی گفته است من به عنوان مالک، کسانی که در ملک من فعل حرام انجام دهند را نمیبخشم و کسی حق ندارد در ملک من فعل حرام انجام دهد مثلا دروغ یا اسراف یا هر فعل حرامی....
اکنون کسانی که از این مکان استفاده میکنند در صورتی که از قصد قلبی مالک بدون گفتن او آگاه باشند یا این مسئله توسط مالک به انها اعلام شود به صورتی که گفته شد یا شرط استفاده از ملک را عدم فعل حرام بگذارند
چنانچه کسی مرتکب چنین فعلی در ملک او شود، حق الناس به گردن دارد؟ آیا باید رضایت او را به شکلی به دست اورد یا تنها حق الله به گردنش است؟

همچنین در مورد مدیری که از طرف مالک یا واقف چنین شرط یا قصدی را اعلام میکند چه طور؟

با سلام و عرض ادب

طبق استفتای واصله کتبی از دفتر آیه الله سیستانی بیان شده:

[=&quot]بسمه تعالى[=&quot]

عدم رضايت قلبى اثرى ندارد ولى اگر شرط شده باشد رعايت ان واجب است واگر كسى مخالفت كند گناه كرده است ولى در صورت موقوفه بودن مكان ضامن حق مالى نيست.

استفتای کتبی به شماره

[=&quot]481642
موضوع قفل شده است