مالک مدرسه اجازه دروغ گویی و اسراف نمی دهد

تب‌های اولیه

25 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
مالک مدرسه اجازه دروغ گویی و اسراف نمی دهد

با سلام و احترام

مالک مدرسه یا مکانی گفته است من به عنوان مالک، کسانی که در ملک من فعل حرام انجام دهند را نمیبخشم و کسی حق ندارد در ملک من فعل حرام انجام دهد مثلا دروغ یا اسراف یا هر فعل حرامی....
اکنون کسانی که از این مکان استفاده میکنند در صورتی که از قصد قلبی مالک بدون گفتن او آگاه باشند یا این مسئله توسط مالک به انها اعلام شود به صورتی که گفته شد یا شرط استفاده از ملک را عدم فعل حرام بگذارند
چنانچه کسی مرتکب چنین فعلی در ملک او شود، حق الناس به گردن دارد؟ آیا باید رضایت او را به شکلی به دست اورد یا تنها حق الله به گردنش است؟

همچنین در مورد مدیری که از طرف مالک یا واقف چنین شرط یا قصدی را اعلام میکند چه طور؟

( برای اینکه سوء تفاهم نشود این مسئله صورت واقعی دارد ولی از ذکر آن معذورم)

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد نور

و طاها;804801 نوشت:
با سلام و احترام

مالک مدرسه یا مکانی گفته است من به عنوان مالک، کسانی که در ملک من فعل حرام انجام دهند را نمیبخشم و کسی حق ندارد در ملک من فعل حرام انجام دهد مثلا دروغ یا اسراف یا هر فعل حرامی....
اکنون کسانی که از این مکان استفاده میکنند در صورتی که از قصد قلبی مالک بدون گفتن او آگاه باشند یا این مسئله توسط مالک به انها اعلام شود به صورتی که گفته شد یا شرط استفاده از ملک را عدم فعل حرام بگذارند
چنانچه کسی مرتکب چنین فعلی در ملک او شود، حق الناس به گردن دارد؟ آیا باید رضایت او را به شکلی به دست اورد یا تنها حق الله به گردنش است؟

همچنین در مورد مدیری که از طرف مالک یا واقف چنین شرط یا قصدی را اعلام میکند چه طور؟

( برای اینکه سوء تفاهم نشود این مسئله صورت واقعی دارد ولی از ذکر آن معذورم)

با سلام و عرض ادب

برای ارسال سوال جهت استفتاء، نام مرجع تقلیدتان را بفرمایید.

موفق و موید باشید

نور;805019 نوشت:
با سلام و عرض ادب

برای ارسال سوال جهت استفتاء، نام مرجع تقلیدتان را بفرمایید.

موفق و موید باشید

با سلام و عرض ادب مجدد

سوال را برای دفاتر آیات عظام رهبری، مکارم و سیستانی ارسال شد به محض دریافت پاسخ خدمتتان بیان می شود.

موفق و موید باشید

با سلام و عرض ادب

طبق استفتای کتبی از دفتر مقام معظم رهبری پاسخ چنین بیان شد:

اگر بداند رضایت مالک مشروط به گناه نکردن در آن ملک است، در صورتی که به شرط عمل نکند حکم غصب را دارد و باید علاوه بر توبه اجاره ی مکان را به صاحب ملک بدهد یا از او حلالیت بطلبد.


همواره به سلامت باشید

نور;805738 نوشت:
با سلام و عرض ادب

طبق استفتای کتبی از دفتر مقام معظم رهبری پاسخ چنین بیان شد:

اگر بداند رضایت مالک مشروط به گناه نکردن در آن ملک است، در صورتی که به شرط عمل نکند حکم غصب را دارد و باید علاوه بر توبه اجاره ی مکان را به صاحب ملک بدهد یا از او حلالیت بطلبد.


همواره به سلامت باشید

با سلام و احترام

آیا صرف مشروط بودن چنین اقتضایی دارد یا باید صدق تصرف هم باشد؟

چون قبلا در این جستار
http://www.askdin.com/showthread.php?t=53209

صحیتهایی شد اما ادامه نیافت...
مثلا عرفا دروغ و غیبت کردن تصرف به حساب نمی اید .

اگر صرف شرط گذاشتن چنین اقتضایی داشته باشد
پس در ارتباط بی سیم نیز باید چنین اقتضایی وجود داشته باشد
و ارتباط بی سیم حرام است.

دوستان توجه دارند که این سوال اختصاصی به حرام ندارد و مالک میتواند فعل مباحی را در ملک خود ممنوع کند.

و طاها;805794 نوشت:
با سلام و احترام

آیا صرف مشروط بودن چنین اقتضایی دارد یا باید صدق تصرف هم باشد؟

چون قبلا در این جستار
http://www.askdin.com/showthread.php?t=53209

صحیتهایی شد اما ادامه نیافت...
مثلا عرفا دروغ و غیبت کردن تصرف به حساب نمی اید .

با سلام و عرض ادب مجدد

همین که مالک چنین شرطی را بگذارد لازم الاجراست.

استفتای شفاهی از دفتر مقام معظم رهبری در قم

نور;806181 نوشت:
با سلام و عرض ادب مجدد

همین که مالک چنین شرطی را بگذارد لازم الاجراست.

استفتای شفاهی از دفتر مقام معظم رهبری در قم

با سلام و احترام

پس صدق تصرف کردن اهمیتی ندارد
اصل شرط مالک است فرقی نمیکند تصرف صدق بکند یا نکند.

( خوب به نظرم بین این دو تاپیک تضاد ایجاد شده یا اون تاپیک درسته یا این تاپیک؟!!!!
ظاهرا شما این تاپیک رو قبول دارید
تصور ابتدایی خودم درستی این تاپیک هست نه اون تاپیک )

و طاها;806225 نوشت:
با سلام و احترام

پس صدق تصرف کردن اهمیتی ندارد
اصل شرط مالک است فرقی نمیکند تصرف صدق بکند یا نکند.

( خوب به نظرم بین این دو تاپیک تضاد ایجاد شده یا اون تاپیک درسته یا این تاپیک؟!!!!
ظاهرا شما این تاپیک رو قبول دارید
تصور ابتدایی خودم درستی این تاپیک هست نه اون تاپیک )

با سلام و احترام مجدد

در فرض سوال، طبق استفتای به عمل آمده همان حکمی است که خدمتتان عرض شد البته درمورد تاپیک دیگر می توانید از کارشناس مربوطه حکم را پیگیری بفرمایید.

همواره به سلامت باشید

نور;806275 نوشت:
با سلام و احترام مجدد

در فرض سوال، طبق استفتای به عمل آمده همان حکمی است که خدمتتان عرض شد البته درمورد تاپیک دیگر می توانید از کارشناس مربوطه حکم را پیگیری بفرمایید.

همواره به سلامت باشید

با سلام و احترام

من دو تا سوال مطرح میکنم

وقتی مالک شرط استفاده از ملک را گناه نکردن یا مثلا نماز خواندن در آن مکان باشد. و این شرط را یا صریحا بیان کند یا به نوعی متوجه قصد درونی اش بشویم.
----
وقتی مالک رضایت بر گناه کردن در ملکش را ندارد یا رضایت بر فرادا نماز خواندن ندارد یا رضایت بر ظرف شستن ندارد. اما شرط استفاده از ملک را اینها نمیداند.
تنها راضی نیست نه اینکه مشروط باشد.

آیا حکم این دو یکی است؟

موضوع قفل شده است