جمع بندی ماجرای افتادن امام حسین (ع) از دستان حضرت فاطمه (س)

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
ماجرای افتادن امام حسین (ع) از دستان حضرت فاطمه (س)

اززبان واعظی شنیدم که حضرت پای حضرت زهرابه درخورد وامام حسین ازدست اوافتاد پیامبر فهمید وسخنرانی خودراقطع کرد این مطلب صحیح است آیابااین حکایت حضرت زهراازعصمت نمی افتدچراپایش به درخورد؟

width: 700 align: center

[TD="align: center"]با نام و یاد دوست

[/TD]

[TD="align: center"][/TD]


کارشناس بحث: استاد تذکره

[TD][/TD]

پرسش :
اززبان واعظی شنیدم که پای حضرت زهرا (سلام الله علیها) به درخورد و امام حسین(علیه السلام) از دست او افتاد پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلم) فهمید و سخنرانی خود را قطع کرد این مطلب صحیح است آیا با این حکایت حضرت زهرا(سلام الله علیها) از عصمت نمی افتد چرا پایش به درخورد؟

پاسخ:
رسول خدا(صلی الله علیه و آله)امامان معصوم(علیهم السلام) دو نوع علم و دانش دارند:
1-علم غیب
آنها بر حسب مقام نبوت یا امامت خویش کامل ترین انسان بوده و به اذن خداوند نسبت به بسیاری از امور که بر مردم آشکار نیست، علم داشته اند؛ این قسم از علم ، تأثیری در عمل و ارتباطی با تکالیف او ندارد؛ زیرا این علم از قبیل اموری است که قضای الهی به آنها تعلق گرفته، و حتمی الوقوع می باشند و به خواست و اراده نبی مکرم یا امام معصوم قابل تغییر نمی باشد؛
2-علم عادی
از آن باب که پیامبر و امام، بشری هستند همانند سایر افراد بشر؛ لذا اعمالی که در مسیر زندگی انجام می دهند، مانند اعمال سایر افراد بشر در مجرای اختیار و بر اساس علم عادی است. امام نیز مانند دیگران، خیر و شرّ و نفع و ضرر کارها را از روی علم عادی تشخیص می دهد و آنچه را که شایسته اقدام می بیند، اراده می کند، و در جایی که عوامل و اوضاع و احوال خارجی موافق باشد، به هدف می رسد و در صورت عدم مساعدت شرائط و اسباب، به پیش نمی رود و این که نبی و امام به اذن الهی به جزئیات حوادث واقف است، تأثیری در این اعمال اختیاری وی ندارد.
در موضوع مورد سوال شما هم عرض می کنم :
اولا چنین مساله ای به صورت خاص که سوال کردید در روایات اسلامی یافت نشده است.
ثانیا بر فرض وجود چنین مسائلی و شبیه آن در روایات ، طبق علم عادی ممکن است و مشکلی ایجاد نمی کند و با عصمت شخص معصوم تعارضی ندارد.

موضوع قفل شده است