لیست تاپیک های سال 96 ... خمس و زکات

تب‌های اولیه

7 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
لیست تاپیک های سال 96 ... خمس و زکات

[="Tahoma"][="Black"]

بسم الله الرحمن الرحیم

ماه فروردین

[h=1]خمس عیدی سالانه کارکنان دولت[/h]
[h=1]توضیح فتوایی درباره خمس[/h]

[/][/]

ماه خرداد

خمس بیمه های عمر و سرمایه گذاری

تأخیر در پرداخت خمس

آبان ماه
........................

آذر ماه

سه مسأله مبتلا به در مورد خمس

تعلق خمس به خرجی خانه پس انداز شده


دی ماه
..........................

بهمن ماه

خمس تورم

خمس وام خانگی

[h=3]خمس مال من[/h]

موضوع قفل شده است