جمع بندی لوازم و شرایط منتسب کردن حدیث به معصوم

تب‌های اولیه

13 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال

در جستجو حقیقت;988442 نوشت:
سلام
به هر حال...
تشکر

سلام
از (به هر حال ... )معلوم است که قانع نشده اید
همانگونه که در ابتدا عرض شد این موضوع خیلی گسترده و پیچیده است و در تاپیک نمی توان به همه ابعاد آن پرداخت، برای عمیق شدن د ر این موضوع چندین سال وقت و تحصیل نیاز است.
موفق باشید.

پرسش :
در پذیرش حدیث چه ملاکی باید داشت؟ آیا علاوه بر سند، متن هم باید بررسی شود؟

پاسخ :
بررسی این موضوع بسیار پر دامنه است و نمی توان به همه ابعاد آن در این چنین فضایی پرداخت و لازم است کتابهایی که در این رابطه نگاشته شده مورد مطالعه و دقت قرار گیرد.
به صورت خلاصه باید توجه داشت که نقل و پذیرش حدیث تحولات و تطوراتی داشته است.
قدماء بیشتر به متن و محتوای حدیث اهمیت می دادند و با ملاک هایی که وجود دارد میزان اعتبار حدیث را مشخص می کردند.
بخاطر گسترده و فراوان شدن کتب احادیث و وجود جاعلان در حدیث و همچنین ضعف های فاحش در نقل احادیث، اندک اندک نیاز به بررسی سندی بیشتر احساس شد و قدماء تراجم و فهرست های گوناگونی در احوالات راوی ها نوشتند و حدیث از دو جهت محتوا و سند مورد کنکاش و دقت واقع شد.
اکنون نیز همین روش دنبال میشود و مشهور فقها حدیث را از هر دو جهت مورد دقت قرار می دهند.
نوع احادیث هم متفاوت است.
یعنی اگر موضوع حدیثی حلال و حرام باشد دقت فراوان در سند و محتوا لازم دارد بگونه ای که اگر سند صحیحی و قطعی داشته باشد ولی محتوای آن با مبانی دینی تعارض داشته باشد پذیرفته نمی شود همچنین اگر سند ضعیف باشد ولی محتوایش با آیات و احادیث دیگر تایید شود به عنوان موید پذیرفته می شود.
ولی اگر حدیث مروبط به آداب و مستحبات و مکروهات باشد، همین که با کلیات آیات و روایات و باقی مبانی دینی در تعارض نباشد پذیرفته می شود هر چند سند آن ضعیف باشد.
اگر سند حدیث صحیحه و یا موثقه و یا حسنه و یا مقبوله و .... باشد به شرط آنکه محتوایش مشکلی نداشته باشد پذیرفته می شود.
اشکالات محتوایی مانند تعارض با قرآن، تعارض با مبانی مکتب اهل بیت ( علیهم السلام) مخالف عقل سلیم و ... می باشد .
منظور از تعارض، عام و خاص و مطلق و مقید و ..... باقی اموری که قابل جمع می باشد نیست . بلکه مراد تعارض جدی و غیر قابل حل می باشد.
البته این موضوع جزئیات فراوانی دارد بگونه ای که برای متبحر شدن در این فن ، سالها دقت و زحمت لازم است.
در پذیرش احادیث لزومی به وجود موید و شاهد از قرآن نیست، همین که با معارف قرآنی تعارض نداشته باشد و با با دیگر معارف دینی مستفاد از روایات صحیح و همچنین عقل سلیم تنافی نداشته باشد، در صورت صحت سند پذیرفته میشود و به عنوان حکم جدید از طرف شارع تلقی میشود.

موضوع قفل شده است