لطفا این جمله را تفسیر کنید ....

تب‌های اولیه

6 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
لطفا این جمله را تفسیر کنید ....

تا زمانی که مظلوم نباشد، ظالم نیز وجود ندارد.

بسم الله الرحمن الرحیم
مفهوم ظالم ومظلوم متضایفان هستند یعنی ظالم بدون مظلوم و مظلوم بدون ظالم قابل تصور نیست و وجود خارجی ندارد.
در آموزه های دین اسلام تأکید فراوان شده است که از ظلم کردن پرهیز شود به انواع آن.به همان مرتبه نیز از زیر بار ظلم رفتن نیز بسیار مذمت شده یعنی نباید به هر دلیلی زیر بار ظلم رفت و در برابر طواغیت زمان سر خم نکرد چنانچه در سوره بقره نیز اشاره شده :لاتظلََََمون ولا تظلَمون ؛نه ظلم کنید و نه ظلم کرده شوید (مظلوم واقع نشوید)
بنابراین اگرافراد یک جامعه در برابر ظلم ساکت نشینند طبیعی است که ظالمی وجود نخواهد داشت در نتیجه مظلومی نیز نخواهد بود.

نیایش سبز;11496 نوشت:
تا زمانی که مظلوم نباشد، ظالم نیز وجود ندارد.

باسلام

این حکایت نیز، سکه ای است که مانند همۀ سکه ها دو رو دارد:

روی اول آن؛ بدلیل روح اختیار و آزادی انسان ها همیشه و همه جا انسان های طماع و زیاده خواه بوده و خواهند بود، که بدلیل طمع و زیاده خواهی فزاینده به حق خویش قانع نبوده و مدام به حدود و حریم دیگران تجاوز و تعدی می کنند.

روی دوم؛ مردمانی که یا به دلیل جهل و نادانی مورد ظلم و ستم قرار می گیرند، یا به دلیل طمع مال و مکنت و یا به جهت ترس و زبونی. و این 3 گروه، متأثر از زیاده خواهی صاحبان زر و زور و تزویرند.

اگر مردم از بند این سه جلوۀ نامبارک "جهل و طمع و ترس" رهائی یابند، و با هم یکصدا و متحد شوند احدی از صاحبان زر و زور و تزویر جرأت و جسارت تعدی به حدود ایشان نخواهد کرد.

نتیجه آنکه آنچه ظالم را جری کرده و میدان می بخشد تفرقه و جدائی مردم است، و امر تفرقه و جدائی مرهون جهل و طمع و ترس ایشان است.

حکایت آن پیرمردی که در آخرین لحظات عمرش، فرزندانش را به گنجی توصیه نمود، به دست هر کدام چوب خشکی داد تا بشکنند و ایشان شکستند. در مرتبه دوم 2 چوب داد، شکستند، و این کار را هر دفعه با چوبهای بیشتر تکرار کرد، تا جائیکه وقتی تعداد چوبها بیشتر شد عاجز ماندند.

وقتی راز این مطلب و این کار را از وی پرسیدند گفت: بزرگترین گنج برای انسان اتحاد و یکپارچگی است اگر همه یکی باشید کسی را یارای مقابله و ظلم و تعدی به شما و در هم شکستن تان نیست.

نتیجه آنکه حقیقت همان است که در این جمله آمده"

تا زمانی که مظلومی نباشد، ظالم نیز وجود ندارد."

و شاید بتوان گفت: نهایت اینکه با بیداری و اتحاد مردم، دُمِ ظالم از تعدی به دیگران قیچی می شود اما تا دنیا باقی است، شاید نتوان گفت وجود ظالم ریشه کن می شود، در این میان، نهایت کاری که ظالم را ممکن آید خود زنی و ظلم به نفس خویشتن است.

موفق باشید ...:roz:

باسلام

شاید این جمله کمی به نظر بعید بیاید ولی

اگر ظالمین زیرباز ظلم ظالمان نمی رفتند کسی ظلم کردن نداشت جناب صدیق بزرکوار سه عامل را باعث مظلوم قرار کفتن افراد بیان کردند

ولی سخن بنده این است که برخی از مردمان با دانستن این که فرد ظالم است و و ظلم میکند ظلم فرد را قبول می کنند.

هستند مردمانی که به هر عللی نمی خواهند علیه ظلم قیام کنند این گونه است که ظالمان هم از این عمل افراد سوء استفاده می کنند

در روایات داریم که ازمحبان اهل بیت از خدمت کاران یکی از خلفا بود و امام با شنیدن این مطلب فرمود اگر محبان و شیعیان ما اطراف حاکمان ظلم و جور نباشند انها نمی توانند به ظلم های خود ادامه دهند

مشکل این جاست که افراد می دانند که انها ظالم اند و حکومت شان را قبول می کنند

انسانی که خود ساخته نباشد و عنان از کف دهد جرات پیدا می کند ومیکند کارهایی که نباید بکند
مهم این است که افراد دیگر و انسانها نباید حکومت او را قبول کنند

نقل است از شاهان قاجار که فردی چاپلوس در مدح شاه می سرود وشاه کفت می دانیم که دروغ می کویید ولی خوشمان می اید بگویید

مردمان خود باید به سرنوشت خود علاقمند باشند و سرنوشت خود به ظالمان نسپارند پس اختیار انسان برای چیست؟ مگر نه برای این است که انتخاب کند زیستن زیر سایه کدام حکومت را.

از مواردی که بالا کذشت شاید تنها جهالت است که این هم با فریب کاری ظالمان صورت می گیرد ولی موارد دیگری چون ترس و طمع دست خود انسان و انسانهاست

وبه نظر هیچ کدام دیگر نمی تواند حجتی در مقابل خداوند باشد در مقابل سوالی که چرا زیر بار ظلم فلان ظالم بودید و زیستید؟؟؟

و واقعا اگر مظلومی ظلم ظالمی را نمی پذیرفت ظالمی هم نبود وشاید بتوان کفت که اولین ظلم را خود مظلوم به خود میکند که زیر بار ظلم ظالم میرود

همیشه لحظه آخر خدا نزدیکتر میشه ؟!

نیایش سبز;11496 نوشت:
تا زمانی که مظلوم نباشد، ظالم نیز وجود ندارد.

وقتي تو ساكت بنشيني و قدرت دفاع از خودت را نداشته باشي بهت زور مي گويند و ظلم كنند . در نتيجه ظالم به وجود مي آيد.

موضوع قفل شده است