جمع بندی لذت بردن از گناه و ترک آن

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
لذت بردن از گناه و ترک آن

وقتی ما گناه رو خوب میبینیم چه طوری میتونیم اونو ترک کنیم؟مثلا نگاه حرام قمار و....

یکی داشت میگفت که یه چند نفر تو یه بازی شرکت میکنن هر کسی یه مقداری پول میده بعد برنده
همه پول ها رو برمیداره من بهش گفتم این قماره ولی اون گفت چرا؟وقتی همه راضین دیگه چرا حرامه؟
الان اینجا طرف دلیل اینکه اون کار رو خوب میبینه راضی بودن همه افراد هست تو اینجور مواقع که ما گناه رو زیبا و خوب میبینیم چه طوری میتونیم ترکش کنیم؟ در صورتی که فطرتمون بی اختیار به سمت خوبی ها و چیزایی که لذت بخشه میره؟

مثلا یکی که از دیدن تصاویر مستهجن تو اینترنت لذت میبره چه طوری میتونه ترکش کنه؟ در صورتی که بی اختیار داره به اون نزدیک میشه و براش لذت بخشه ؟

یا مثلا وقتی تو این جامعه میبینیم همه دارن با فحش دادن و بد دهنی میخندن چه طوری میتونن ترکش کنن؟

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد

[="Tahoma"][="Navy"]

aligoogle;342224 نوشت:
وقتی ما گناه رو خوب میبینیم چه طوری میتونیم اونو ترک کنیم؟مثلا نگاه حرام قمار و....

یکی داشت میگفت که یه چند نفر تو یه بازی شرکت میکنن هر کسی یه مقداری پول میده بعد برنده
همه پول ها رو برمیداره من بهش گفتم این قماره ولی اون گفت چرا؟وقتی همه راضین دیگه چرا حرامه؟
الان اینجا طرف دلیل اینکه اون کار رو خوب میبینه راضی بودن همه افراد هست تو اینجور مواقع که ما گناه رو زیبا و خوب میبینیم چه طوری میتونیم ترکش کنیم؟ در صورتی که فطرتمون بی اختیار به سمت خوبی ها و چیزایی که لذت بخشه میره؟

مثلا یکی که از دیدن تصاویر مستهجن تو اینترنت لذت میبره چه طوری میتونه ترکش کنه؟ در صورتی که بی اختیار داره به اون نزدیک میشه و براش لذت بخشه ؟

یا مثلا وقتی تو این جامعه میبینیم همه دارن با فحش دادن و بد دهنی میخندن چه طوری میتونن ترکش کنن؟


بسمه تعالی

سوال بسیار خوب و مهمی مطرح کردید،این مسأله به عنوان یکی از آسیبهای امر تبلیغ دینی نیز مطرح است.
واقعیت اینست که این امر مربوط به شناخت و معرفت است.
معرفت و شناخت که ابتدا باید از شناخت خداوند متعال شروع و پایه ریزی شود،باعث خواهد شد تا التزام به احکام او نیز برای انسان امری حیاتی قلمداد شود.
اگر شناخت صحیح باشد،ولو انسان دلیل حکم را متوجه نشود و یا بر اثر عامل یا عواملی حکمی را عصیان کند،باز هم اصل وجود حکم را زیر سوال نمی برد.
عقل حکم می کند پذیرش جایگاه صاحب حکم،در پذیرش حکم او تأثیر به سزائی دارد.
[/]

موضوع قفل شده است