جمع بندی كدام مورد برای مقدار پوشش موی بانوان صحيح است؟

تب‌های اولیه

5 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
كدام مورد برای مقدار پوشش موی بانوان صحيح است؟


سلام
درمورد
مقدار پوشش براي موي بانوان ، كدم يك از موارد زير درست است؟

1 - چه تمام مو و چه يك تار آن بيرون باشد به يك ميزان گناه براي آن خواهد بود

2 - بيرون بودن مو در ها حال گناه است ، اما اينكه تمام آن بيرون باشد يا مقداري از آن يا يك تار آن ، در ميزان گناه آن تفاوت ايجاد ميكند

3 - اگر تمام مو يا بخشي از آن نمايان باشد گناه است ، اما در حد چند تار اشكالي ندارد

4 - همين كه موي سر بطور كامل بيرون نباشد كافي است و اگر حجابي بر روي مو قرار گرفت اما مقداري از آن پيدا شد اشكالي ندارد

با نام و یاد دوست


کارشناسان بحث: استاد سجاد و استاد سینا

[="Tahoma"][="Black"]

Reza-D;596846 نوشت:
سلام
درمورد مقدار پوشش براي موي بانوان ، كدم يك از موارد زير درست است؟

1 - چه تمام مو و چه يك تار آن بيرون باشد به يك ميزان گناه براي آن خواهد بود

2 - بيرون بودن مو در ها حال گناه است ، اما اينكه تمام آن بيرون باشد يا مقداري از آن يا يك تار آن ، در ميزان گناه آن تفاوت ايجاد ميكند

3 - اگر تمام مو يا بخشي از آن نمايان باشد گناه است ، اما در حد چند تار اشكالي ندارد

4 - همين كه موي سر بطور كامل بيرون نباشد كافي است و اگر حجابي بر روي مو قرار گرفت اما مقداري از آن پيدا شد اشكالي ندارد

عرض سلام و احترام و تشکر از سؤال شما

از نظر فقهی ، نشان دادن موی سر چه کم و چه زیاد به نامحرم ، حرام است.

در مورد مقدار گناه بیرون بودن مو با کارشناس اخلاق صحبت بفرمایید.

در پناه حضرت حق باشید[/]

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام علیکم

با اجازه استاد محترم؛

به نظر حقیر، وقتی سؤال با این جزییات و شاخه شاخه شدن مطرح شده است، بهتر است در پاسخ، جهت رفع ابهام احتمالی برای هر کسی که سؤال و جواب را با هم می بیند، پاسخ هم با قاطعیت بیشتری و تأکید ذکر شود؛

مثلا خوب است در پاسخ تأکیــــــــــد کنیم: حتی یک تار مو هم گناه دارد.

با تشکر و التماس دعا.

طبیعتا هم فقه و هم اخلاق مجموعه ای از قوانین است که واضع آن خداوند می باشد. در مرحله ی اول فراموش نکنیم که گناه گناه است و فعل حرام فعل حرام ،همین که شخص جسارت گناه داشته باشد و موی خود را مقابل نامحرم نمایان کند فعل حرام انجام داده است چه یک تار مو بیرون باشد و چه همه ی موها، در گناهکار بودن و انجام فعل حرام او شکی نیست .منتها کمیت و کیفیت گناه و میزان آثاری که هر گناه از خود بر جای می گذارد و بازتاب آن متفاوت است و کیفر هر گناه نیز با توجه به تاثیرنامطلوب آن متغیر می شود و این آثار می تواند عامل تعیین کننده باشد که چه فعلی قبیح تر است و گناهش بیشتر اما در اصل جسارت مخلوق در برابر خالق این دو نوع گناه با هم تفاوتی ندارند.
ذکر آموزههای اخلاقی در کنار احکام فقهی بهترین ضمانت اجرایی برای عمل به احکام فقهی است . بنابراین از جهت اخلاقی نیز اگر به بد حجابی نگاه کنیم ،با توجه به تاثیرات نامطلوب ان متوجه می شویم که چقدر این عمل می تواند بازتاب منفی در جامعه داشته باشد البته این صحبت ممکن است این شبهه را ایجاد کند که حالا اگر یک تار مو پیدا شود اثر بدی ندارد چرا پس حجاب را باید رعایت کرد در جواب می گوییم بحث تعبد و اعلام بندگی مهمترین دلیل حجاب است . فلسفه ی حجاب فقط به گناه نیافتادن دیگران نیست که بگوییم وقتی دیگران به گناه نمی افتند پس فلسفه ای برای حجاب باقی نمی ماند و مجوزی برای بد حجابی می توان پیدا کرد،بلکه نیافتادن دیگران به گناه فایده ی حجاب و یکی از فواید حجاب هست نه تنها دلیل حجاب ، تا بتوان گفت با رفع آثار سوء اصل جریان را می شود منتفی کرد.بنابراین دلیل اصلی حفظ حجاب اعلام بندگی در برابر خداوند است و البته این اعلام بندگی آثار مطلوب فردی و اجتماعی نیز به دنبال دارد فراموش نکنیم که اخلاق با اعتقادات انسان واعتقادات بافقه ارتباط دارد. اخلاق و فقه متمم و مکمل همدیگرند واخلاق مبتنی بر فقه است زیرا بدون انجام تکالیف و وظایف الهی نمی توان به تصفیه و تزکیه نفس پرداخت ورابطه فقه و اخلاق، رابطه تأثیر و تأثر است.

موضوع قفل شده است