قطرات آب در محل مسح سر و پا

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
قطرات آب در محل مسح سر و پا
سلام 1- اگر در هنگام وضو گرفتن ، پس از شستن دستها ، دستمان به شیر آب خورد و یا شیر آب چکه کرد روی محل شسته شده دستها ، حکم ادامه این وضو چگونه است؟ 2-بعضی از مواقع هنگام وضو گرفتن قطره های آب روی جایی که باید مسح پا بکشیم می ریزد آیا اشکال دارد به همان صورت مسح پا بکشیم یا خیر ؟
با نام و یاد دوست         کارشناس بحث: استاد نور
سلام 1- اگر در هنگام وضو گرفتن ، پس از شستن دستها ، دستمان به شیر آب خورد و یا شیر آب چکه کرد روی محل شسته شده دستها ، حکم ادامه این وضو چگونه است؟ 2-بعضی از مواقع هنگام وضو گرفتن قطره های آب روی جایی که باید مسح پا بکشیم می ریزد آیا اشکال دارد به همان صورت مسح پا بکشیم یا خیر ؟
با سلام و احترام 1. جای مسح باید خشک باشد ولی تر شدن دست و صورت اشکال ندارد و همچنین باید دست چپ که با آن مسح کشیده می شود با آب خارجی برخورد نکند. 2. اگر آب مسح به تری چکیده شده غلبه کند وضو صحیح است یا قبل از مسح کشیدن آن قسمتی از پا که تر شده خشک کنید وضوصحیح است. رساله مراجع، احکام وضو
موضوع قفل شده است