قرض گرفتن از آدم دم دمی مزاج

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
قرض گرفتن از آدم دم دمی مزاج


اگر از کسی مثلا وسیله ای قرض گرفته شود و مثلا فرض شود بعد موعد مشخص فردی که قرض داده مثلا در تیرماه وسیله اش را پس بگیرد
ولی ان فرد دبه کند و فروردین ماه وسیله اش را از سر لج بخواهد؛
آیا حقی بر وسیله اش دارد یا تا زمان مشخص شده می تواند این وسیله پیش قرض گیرنده باشد ؟

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد اسراء

Reza551;916232 نوشت:
اگر از کسی مثلا وسیله ای قرض گرفته شود و مثلا فرض شود بعد موعد مشخص فردی که قرض داده مثلا در تیرماه وسیله اش را پس بگیرد
ولی ان فرد دبه کند و فروردین ماه وسیله اش را از سر لج بخواهد؛
آیا حقی بر وسیله اش دارد یا تا زمان مشخص شده می تواند این وسیله پیش قرض گیرنده باشد ؟

عرض ادب و سلام
ما در فقه یک قرض داریم و یک عاریه، قرض انست که مالی را به دیگری تملیک کنیم
[=Noor_Lotus](و هو تمليك مال لآخر بالضمان بأن يكون على عهدته أداؤه بنفسه‌ او بمثله او قیمته)
وعاریه انست که مال خود را به دیگری بدهید تا او مجانی از ان استفاده کند و بهره برد.

[=Noor_Lotus](و هي التسليط على العين للانتفاع بها على جهة التبرع)
ظاهرا انچه منظور شماست در سوال،عاریه است. یعنی قرار بوده مجانا شما از وسیله ی ایشان بهره برید. عاریه عقد جائز است یعنی هر کدام از طرفین که خواست زودتر از موعد مال عاریه گرفته شده را پس بدهد یا پس بگیرد جایز است وباید طرف مقابل به او اعتنا کند و پاسخ به جا بدهد(قبول کند)
پس در سوال شما
ان فرد که مالک ان وسیله است این حق را دارد که در فروردین ماه وسیله اش را مطالبه کند و شما باید وسیله ی او را در هر تاریخی که مطالبه کرد به او پس بدهید.

تحریر الوسیله ج1 ص 593
و ج1 ص 652
[=Noor_Lotus][=Noor_Lotus][=Noor_Lotus][=Noor_Titr][=Noor_Lotus][=Noor_Titr][=Noor_Lotus]
موضوع قفل شده است