قرآن کریم 128 سوره دارد!

تب‌های اولیه

11 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
قرآن کریم 128 سوره دارد!

بسم الله الرحمن الرحیم
قرآن اصلی خداوند 128 سوره دارد 114 سوره آن به صورت متن است و 14 سوره دیگر آن همان وجود مقدس چهارده معصوم است.آری چهارده معصوم هر کدام به منزله یک سوره از قرآن هستند و خداوند بر سر ما منت نهاده و این سوره های قرآنی که به شکل بشر برای ما نازل کرده است.پس 13 تا از این سوره ها را دشمنان اسلام شهید کردند و باقی مانده خدا بقیه الله الاعظم (عج) بزودی خواهد و سوره های دیگر دوباره رجعت خواهند کرد و قرآن خدا دوباره تکمیل میشود.
انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون

:Gol::Moteajeb!:

سلام

می شه استدلالتان را بگویید؟

ahmadbazi;217659 نوشت:
بسم الله الرحمن الرحیم
قرآن اصلی خداوند 128 سوره دارد 114 سوره آن به صورت متن است و 14 سوره دیگر آن همان وجود مقدس چهارده معصوم است.آری چهارده معصوم هر کدام به منزله یک سوره از قرآن هستند و خداوند بر سر ما منت نهاده و این سوره های قرآنی که به شکل بشر برای ما نازل کرده است.پس 13 تا از این سوره ها را دشمنان اسلام شهید کردند و باقی مانده خدا بقیه الله الاعظم (عج) بزودی خواهد و سوره های دیگر دوباره رجعت خواهند کرد و قرآن خدا دوباره تکمیل میشود.
انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون

قرآن کامله

اونا قرآن ناطق هستند نه سوره قرآن

یعنی اونا بر قلب رسول (ص) نازل شدند!!!!

victoryone;217669 نوشت:
قرآن کامله اونا قرآن ناطق هستند نه سوره قرآن یعنی اونا بر قلب رسول (ص) نازل شدند!!!!

قرآن کامل است به واسطه وجود مقدس امام عصر (عج) یعنی اگر حجت خدا در زمین نباشد قرآن ناقص است خود شما هم می گویید آن ها قرآن ناطق هستند پس اقرا می کنید که سخن آنان و کردار و رفتار آنان همه اش مطابق با وحی است(ما ینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی) اما باید بگویم بله نور همه ائمه اطهار بر قلب پیغمبر نازل شده است .

دوست عزیز مراد از قرآن ناطق یعنی زبان گویای قران
توضیح بیشتر اینکه معصومین (ع) مفسران واقعی قرآن و نمونه عملی آیات قرآن هستند نه اینکه انها هم سوره های قرآن باشند
بله
می توان در قالب شعر و استعاره از این واژه ها استفاده کرد

ahmadbazi;217659 نوشت:
بسم الله الرحمن الرحیم
قرآن اصلی خداوند 128 سوره دارد 114 سوره آن به صورت متن است و 14 سوره دیگر آن همان وجود مقدس چهارده معصوم است.آری چهارده معصوم هر کدام به منزله یک سوره از قرآن هستند و خداوند بر سر ما منت نهاده و این سوره های قرآنی که به شکل بشر برای ما نازل کرده است.پس 13 تا از این سوره ها را دشمنان اسلام شهید کردند و باقی مانده خدا بقیه الله الاعظم (عج) بزودی خواهد و سوره های دیگر دوباره رجعت خواهند کرد و قرآن خدا دوباره تکمیل میشود.
انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون

مجمع در ضمن خبريكه از سعيد بن المسيب از علي بن أبي طالب عليه السّلام روايت می كند و ترتيب نزول سور را بيان می ‏نمايد در ذيل آن گويد:
(سپس پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمود كه جميع سوره‏هاى قرآن يكصد و چهارده سوره است و جميع آيات قرآن شش هزار و دويست و سى و شش (6236) و جمع حروف قرآن سيصد و بيست و يكهزار و دويست و پنجاه حرف (321250)

______________________________
تفسير خسروي، ج‏8، ص: 450
*****************************************************

«جمله آيات قرآن در عدد بصريان شش هزار و دويست و چهار آيت است. و در عدد مدنيان اوّل شش هزار و دويست و هفده آيت است و در آخر چهارده است و در عدد كوفيان شش هزار و دويست و سى و شش آيت است، و جمله آنچه در مكّه فرود آمده است هشتاد و پنج سوره است بر اختلاف كه ميان راويان است و بمدينه بيست و نه سوره على خلاف ذلك بينهم و عدد سوره ‏ها صد و چهارده سوره است و بروايتى از اصحاب صد و دوازده سوره است، و كلمات قرآن جمله هفتاد هزار و نه هزار و دويست و هفتاد كلمه است و گفتند سى و نه، و جمله حروف قرآن سيصد هزار و بيست و سه هزار و پانزده حرف است و تكلّف اين شمردن براى آن كردند تا مردم بر قرآن خواندن حريص باشند كه رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرموده است: بكلّ حرف عشرة حسنات و لا اقول الم عشر: حسنات انّما اقول: الف و لام و ميم ثلاثون حسنة»
___________________________________
جلاء الأذهان و جلاء الأحزان، ج‏10، ص: 497
************************************************

در عدد سوره‏ ها اختلاف كرده ‏اند، و اصح و اشهر صد و چهارده است، چنانچه در مصاحف مسطور می ‏شود و ابىّ بن كعب- رضى اللّه عنه- صد و شانزده گويد چه، معوذتين را دو سوره می ‏داند. و نزد عبد اللّه بن مسعود- رضى اللّه عنه - صد و دوازده است چه، معوذتين را از سور قرآنى ندانسته و دعا دانسته. و جمعى صد و سيزده گفته ‏اند، جهت آنكه انفال و توبه را يك سوره می ‏گيرند كه به بسمله فاصله ندارند. و بعضى از ائمه اهل بيت- عليهم السلام - «و الضحى» و «الم نشرح» را يك سوره شمرند، و همچنين «الم تر و «لا لايلاف » را و «انفال» و «توبه» را، پس به قول ايشان قرآن صد و يازده سوره باشد.

و مجموع سور چهار قسم است: اول طوال، و آن هفت سوره است از «بقره» تا «يونس»، و درين قسم «انفال» و «توبه» به يك سوره محسوب مى‏افتد دوم مئين ، و آن سوره‏ هايى بود كه آيات آن در حدود مائة واقع شده باشد به اندكى زياده و كم، و » مئين از سوره «يونس» است تا «فرقان». سوم مثاني، و آن سوره‏ هايى باشد كه آيات او از مئين كمتر باشد. و جمعى برآنند كه مثانى از «طواسين» است تا «حجرات». چهارم مفصّل، و آن به اتفاق از «حجرات» است تا آخر و باز مفصّل بر سه قسم است: يكى طوال مفصّل و آن از «حجرات» تا
«بروج» است ، و به مذهب حنفى قراءت سنت در حصر آن است كه در نماز بامداد و پيشين بعد از فاتحه يكى ازين سوره‏ ها خوانند. دوم اوساط مفصّل، و آن از سوره «بروج» است تا «لم يكن» و به قولى در نماز ديگر و خفتن بايد خواند. سوم قصار مفصّل، و آن از «لم يكن» تا آخر، و در نماز شام قراءت اين سوره‏ها بايد و به صحّت رسيده كه حضرت رسالت پناه - صلى اللّه عليه و آله- فرموده كه مرا به جاى تورات سبع طوال عطا كردند. و در برابر زبور مئين دادند و در عوض انجيل مثانى فرستادند، و زياده بر آنها مفصل بر من ارزانى داشتند، و مرا بدان بر پيغمبران صاحب كتاب تفضيل دادند و از اين جا بود كه چون رقم اين صحيفه لا ريب از كتابخانه غيب بر صفحه لوح ظهور منتقش گشت، خط نسخ بر تمام كتب انبيا و صحف رسل كشيده شده‏
______________________________
جواهر التفسير، ص: 210

ادامه ....

ادام از قبل

و اما کلامی درباره قرآن ناطق
كامل‏ترين شناخت قرآن، همانا معرفت عميقانه طبقه اول ( ائمه معصومین علیهم السلام )است كه نه تنها به تمام معارف آن آشنايى كامل دارند، چنان كه حضرت امام صادق عليه السّلام فرمود:
«قد ولدنى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله و انا اعلم كتاب اللَّه و فيه بدء الخلق و ما هو كائن الى يوم القيامة و فيه خبر السماء و خبر الارض و خبر الجنة و خبر النار و خبر ما كان و خبر ما هو كائن، اعلم ذلك كانّما انظر الى كفّى انّ اللَّه يقول فيه تبيان كل شى‏ء»
«1».
بلكه در مرحله عقل قرآن معقول و در مرتبه مثال قرآن متمثل و در مرتبه طبيعت قرآن ناطق می باشند، چنان كه حضرت أمير المؤمنين عليه السّلام فرمود:
«... و النور المقتدى به ذلك القرآن فاستنطقوه و لن ينطق و لكن أخركم عنه الا انّ فيه علم ما يأتى و الحديث عن الماضى و دوائكم و نظم ما بينكم»
«2» و اين بدان علت است كه حقيقت ولايت و حقيقت قرآن گرچه مفهوما از يكديگر جدا می ‏باشند ولى از لحاظ مصداق و همچنين حيثيّت صدق، مساوق و متحدند از اين جهت می ‏توان ادعا كرد كه:
«لا يبلغ احد كنه معنى حقيقة تفسير كتاب اللَّه تعالى و تاويله الّا نبيّه صلى اللَّه عليه و آله و اوصيائه عليهم السلام»
«3» و زمينه رسيدن به اين مقام منيع عشق به معارف قرآن و شوق به مطالب آنست كه بر اثر عشق هر چه شناخته شد حفظ می ‏شود و از صحنه دل رحلت نمی ‏كند و در اثر شوق هر چه شناخته نشد با پرسش روشن می ‏گردد كه أمير المؤمنين عليه السّلام فرمود:
«و اللَّه ما نزلت آية الّا و قد علمت فيما نزلت و أين نزلت أ بليل نزلت أم بنهار نزلت في سهل أو جبل إنّ ربّى وهب لي قلبا عقولا و لسانا سئولا»
«4» و امامان معصوم عليهم السلام گرچه ممكن است در بعضى از مظاهر با يكديگر تفاوت داشته باشند ولى در علم به قوانين الهى و تفسير قرآن كريم يكسانند

*********************************************
(1) بحار ط بيروت ج 89 ص 98 و 101.
(2) نهج البلاغه صبحى صالح ص 223.
(3) بحار ط بيروت ج 89 ص 88 و 89 و ج 90 ص 9.
(4) بحار ط بيروت ج 89 ص 93 و 97.
________________________________________

ترجمه الميزان، مقدمه، ص: 11

[=&quot]بسم الله الرحمن الرحیم
[=&quot]

[=&quot]با سلام و احترام
[=&quot]

[=&quot]خداوند در مورد نزول وحی می فرماید: « [=&quot]إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فىِ لَيْلَةِ الْقَدْ[=&quot]ر» [=&quot]ما آن [قرآن‏] را در شب قدر نازل كرديم [=&quot](سوره قدر،آیه1) و می فرماید:« [=&quot]إِنَّا أَنْزَلْناهُ في‏ لَيْلَةٍ مُبارَكَةٍ» كه ما آن را در شبى پر بركت نازل كرديم( سوره دخان،آیه3).
[=&quot]

[=&quot] مراد از" ليله مباركه‏اى كه قرآن در آن نازل شده" شب قدر است، چون از آيه شريفه" إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ " اين طور استفاده مى‏شود[=&quot]([=&quot]ترجمه الميزان، ج‏18، ص: 197[=&quot]).
[=&quot]

[=&quot]اگر اهل بیت(علیهم السلام) سوره های قرآن باشند، نزول آنها در شب قدر چگونه است؟!
[=&quot]

[=&quot]اگر بگویید که منظور نزول نور آنان بر قلب پیامبر(ص) باشد، در زمان نزول وحی بر آن حضرت، برخی از ائمه(علیهم السلام) مانند امیرالمومنین علی(علیه السلام) و امام حسن(علیه السلام) و امام حسین(علیه السلام) وجود خارجی داشتند؛ این ائمه چگونه بر قلب پیامبر(ص) نازل می شدند؟!
[=&quot]:Gol::Gol:

یاسین;218336 نوشت:
مراد از" ليله مباركه‏اى كه قرآن در آن نازل شده" شب قدر است،

مراد از لیله القدر حضرت زهرا سلام الله علیهاست و و حدیثی در بحار الانوار است از ائمه معصومین علیهم السلام که مراد از لیله حضرت زهرا(س) و مراد از قدر ذات اقدس احدیت است و آن چه خدا نازل کرده است نور ائمه اطهار است که از آن تعبیر به قرآن میشود ومثل اهل بیت (ع) به قرآن مانند خون است در بدن انسان .آیا شما خون را که نقش حیاتی در بدن دارد عضوی از بدن خود بشمار نمی آورید؟
و لذا کسانی که خلافت را از حضرت علی (ع) گرفتند حقیقت قرآن را زیر پا گذاشتند.قرآن مجموعه ایست از دوعنصر که یک عنصر آن کتاب الهی است و عنصر دیگر انسان الهی است و این دو در کنار هم می شود قرآن.
ائمه اطهار حتی قبل از تولدشان هم وجود جسمانی داشته اند و برای اثبات این مدعا به همین یک داستان بسنده میکنم
به سند معتبري از ابن عباس روايت شده که:
در خدمت رسول اکرم (ص) وارد شده بوديم، يکي از جنيان درحال سؤال کردن مسائل سخت و مشکل از حضرت رسول (ص) بود، ناگهان حضرت علي (ع) از دور ظاهر شدند. جن از ديدن حضرت علي (ع) و از ترس، آن چنان کوچک شد که به اندازه گنجشگي درآمد و در مقابل آن حضرت عجز و زاري نمود و به پيامبر (ص) عرض کرد: يا رسول الله مرا در پناه خود بگير. پيامبر (ص) فرمود: « از چه کسي مي ترسي؟» جن عرض کرد: از آن جوان که از دور مي آيد، مي ترسم. حضرت فرمود: « براي چه از آن جوان مي ترسي؟» جن گفت: من در زمان طوفان نوح (ع) شاهد ماجرا بودم، وقتي که کشتي آن حضرت روي آب ها شناور شد و همه جا را آب گرفته بود، من داخل کشتي رفتم تا آن را سوراخ کرده و نوح (ع) را با پيروانش غرق کنم. ناگهان ديدم که همين جوان در آن کشتي ظاهر شد و درحالي که نيزه اي در دست داشت، با سر آن دستم را بريد.
در اين حال جن دست و انگشت بريده خود را به پيامبر (ص) نشان داد. پيامبر (ص) فرمودند: « درست ديده اي اين همان جوان است که دست تو را بريده.»
****

ahmadbazi;217659 نوشت:
بسم الله الرحمن الرحیم

قرآن اصلی خداوند 128 سوره دارد 114 سوره آن به صورت متن است و 14 سوره دیگر آن همان وجود مقدس چهارده معصوم است.آری چهارده معصوم هر کدام به منزله یک سوره از قرآن هستند و خداوند بر سر ما منت نهاده و این سوره های قرآنی که به شکل بشر برای ما نازل کرده است.پس 13 تا از این سوره ها را دشمنان اسلام شهید کردند و باقی مانده خدا بقیه الله الاعظم (عج) بزودی خواهد و سوره های دیگر دوباره رجعت خواهند کرد و قرآن خدا دوباره تکمیل میشود.

انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون


شاید تصور می کنید با این تعابیر شان اهل بیت را بالا برده اید! در حالی که بالعکس شان آنها را پایین آورده اید!

آیا اهل بیت جدای از 114 سوره هستند که تعبیر شما این مطلب را می رساند؟

و البته تعبیر شما از نظر منطقی نیز اصلا صحیح نیست.
اهل بیت ثقل اصغر و همراه همیشگی قرآن هستند نه اینکه الان از قرآن جدا شده باشند و با رجعت به قرآن برگردند!

مهجور بودن قرآن به حذف چند سوره نیست که مهجوریت قرآن به عمل نشدن به آن است و حذف سوره های قرآنی تعبیر زشت است که مقابل صیانت قرآن از تحریف خودنمایی می کند!

تعبیر شما بیشتر به شعری می ماند که شاعری ناوارد آن را سروده و ذوق کرده که شعر گفته و همه جا آن را می خواند اما هیچ کس از آن خوشش نمی آید.

علی1390;218599 نوشت:
شاید تصور می کنید با این تعابیر شان اهل بیت را بالا برده اید! در حالی که بالعکس شان آنها را پایین آورده اید! آیا اهل بیت جدای از 114 سوره هستند که تعبیر شما این مطلب را می رساند؟ و البته تعبیر شما از نظر منطقی نیز اصلا صحیح نیست. اهل بیت ثقل اصغر و همراه همیشگی قرآن هستند نه اینکه الان از قرآن جدا شده باشند و با رجعت به قرآن برگردند! مهجور بودن قرآن به حذف چند سوره نیست که مهجوریت قرآن به عمل نشدن به آن است و حذف سوره های قرآنی تعبیر زشت است که مقابل صیانت قرآن از تحریف خودنمایی می کند! تعبیر شما بیشتر به شعری می ماند که شاعری ناوارد آن را سروده و ذوق کرده که شعر گفته و همه جا آن را می خواند اما هیچ کس از آن خوشش نمی آید.

بسیاری از مردم شاید مثل شما فکر میکردند و شاید همین گونه افراد بودند که فریب قرآن هایی را خوردند که عمروعاص ملعون برسر نیزه کرده بود و با امام زمان خود جنگیدند.مگر سوره های قرآن جدای از یکدیگرند که اهل بیت بخواهند جدای از قرآن باشند؟!! به عقیده شما خواندن سوره حمد با قل هوالله ضدیت دارد؟ یا محبت امام علی با امام حسن منافات دارد؟

شما بهتر است اول بروید تفسیر آیه شریفه ان عده الشهور عند الله اثنا عشر شهرا فى كتاب الله يوم خلق السموات و الارض

را از کتاب تفسیر المیزان مطالعه کنید وبفهمید که این آیه چه ارتباطی با امامن دوازده گانه (سلام الله علیهم اجمعین ) دارد و آن وقت معنی این حدیث امام صادق(ع) را بفهمید که:
لکل شی ء اساس و اساس الاسلام حبنا اهل البیت
یعنی چه؟!
این قول همه ی مراجع و علماست که میگویند امام علی قرآن ناطق است پس همه مراجع معتقدند حضرت علی فی ذاته همان قرآن است لکن از نوع ناطق شما بگویید.حالا از شما چند تا سوال دارم که اگر به آن ها جواب منطقی بدهید مشخص است که از روی هوی و هوس سخن نمی گویید.
1-مقام قرآن بالاتر است یا مقام امام علی؟
2-اگر کسی قرآن را بپرستد حکم او چیست آیا او کافر است؟ آیا پرستش قرآن امکان پذیر است؟
3-تفاوت قرآن با ائمه چیست؟
4-چرا اهل سنت قرآن را قبول دارند اما ولایت اهل بیت را قبول ندارند؟ به نظر شما این به خاطر عدم شناخت ماهیت قرآن نیست؟

موضوع قفل شده است