قرآن در کلام مقام معظم رهبری

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
قرآن در کلام مقام معظم رهبری

[="arial"]
[="royalblue"]حفظ قرآن
[/]
قدمي جدي و کسب خير کثيراست. نپرداختن به آن نقيصه اي در حوزه هاست .

اقلاً يک ميليون از اين جوانان

بايستي حافظ کلام خدا باشند .

در اوقات فراغت برنامه ريزيوسيعي برايش بکنند .

بچه ها را از دبستان با برنامه ريزي تشويق به ان بکنند .

مسأله را خيلي جدي بگيرند.

متاسفانه حافظ کم داريم .

به درس قرآن به ويژه در نوجواني اهميت دهيد در کودکي حفظ کنيد .

اگر قرآن در سينه ها باشد در دلهانفوذ و در جامعه تحقق پيدا مي کند .

جوانها و نوجوانها در مدرسه حفظ را جدي بگيرند .

[="royalblue"]ترجمه و مفاهيم
[/]
علاوه بر خواندن ترجمه را هم ياد بگيريم .

ترجمه خوب از قرآن کم داريم ، بعضي ترجمه ها قابل اعتماد نيست .

بدون فهم ترجمه قادر به تلاوت خوب نيستند .

بدبختي جوامع اسلامي بعلت دوري از قرآن و حقايق آن است .

تامل در آيات اراده و استقامت ما را بيش از اين مي کند .

کثيري از جوانان قادر به فهم قرآن و عارف به معاني شوند .

انس با قرآن فهم آن را آسان مي کند .

بر قاري شرط کنيد آنچه مي خواند را بفهمد .

قرائت با توجه، در مستمع نفوذ مي کند .

نگراني من از شما آشنايي نداشتن با ترجمه قرآن است .

اصل قرآن تلاوت نيست تدبر در مفاهيم است .

تدبر در آيات به تدريج فضاي فرهنگي مطلوب را مي سازد و تا آن روز راهي طولاني داريم .

[="rgb(65, 105, 225)"]انس با قرآن
[/]
انس باقرآن باعث سيادت و سروري مسلمانان در دنياست .

انس با قرآن باعث نورانيت دل و جان انسان مي شود .

انس با قرآن باعث زدوده شدن بسياري از ظلمات و ابهامات از قلب و روح انسان مي شود .

انس با قرآن مقدمه اي است براي فهم معاني که آنهم مقدمه اي براي عمل به قرآن است .

انس با قرآن گام اول ، براي چشانيدن شربت گوارا و حيات بخش قرآن و ذائقه جوانان و نوجوانان در کشور اسلامي براي همه افراد لازم است .

انس با قرآن براي تحصيل کرده ها لازم تر است .

انس با قرآن براي همه اقشار مردم لازم است .

انس با قرآن باعث عميق تر شدن معرفت اسلامي مي شود .

انس با قرآن براي جوانان و نوجوانان و کودکان سرگرمي پسنديده اي است .

انس با قرآن يعني آشنايي همه مردم با ترجمه قرآن .

انس با قرآن يعني تلاوت فراگير در جامعه .

انس با قرآن به عهده سازمانهاي گوناگون و موسسات ديگري است که به عشق قرآن بوجود آمده است .

[="rgb(65, 105, 225)"]قرائت قرآن
[/]
در جمعيتي بيش از 20 ميليون دوسه ميليون جوان قاري خوب قرآن بايد داشته باشيم .

تعداد کثيري از جوانان بايد به قرائت مختلف و زينت هاي آن آگاه باشند .

قراء هرروز به قرائت بهتر و صحيح تر و جاذبه آفرين تر مجهز شوند .

تلاوت پر جاذبه و صحيح قاريان دل مردم را به قرآن نزديک ميکند .

هدف اصلي ، قرائت صاحب سبک شدن قاري است .

براي جا افتادن قرآن در فضاي جامعه تلاوتگر زياد مي خواهيم .

تاثير گذاري قاري بخاطر تاثير پذيري در هنگام تلاوت قرآن است .

قاريان سعي کنند حافظ قرآن هم بشوند .

خوب خواندن قرآن و احساس تسلط برآن نبايد قانع کننده قاري باشد .

اگر بخواهيد مي توانيد ، دهها مصطفي اسماعيل تربيت کنيد .

شرط اول رعايت آداب معنوي توسط قاري قبل از لفظ است و شرط دوم فهم معناي آيه .

چونکه صوت خوب قرآن رواج يافته تقليد کامل در قرائت خيلي خوب نيست .

به دستگاههاي موسيقي در قرائت کمتر توجه شود اجمالش کافي است .

آشنايي يک ملت شصت ميليوني با قرآن ، زياد خواندن آن است .

[="rgb(65, 105, 225)"]اهميت قرآن
[/]
امروز فرصتي استثنايي داريم که بافهم قرآن توان آن را در هدايت فکر و عمل نشان دهيم .

هدف ما قرآني شدن ملت به تمامي معناست .

قرآني شدن يعني آميخته شدن ملت به تمامي معناست .

بزرگترين تمدنها به برکت قرآن توسط مسلمين ايجاد شده .

ملتي که قرآن را در وجود خوددارد هيچ مشکلي اورا به زانو در نمي آورد .

توصيه ما به پدر و مادر ها آموزش قرآن به بچه هايشان است .

هرچه از پنجاه ميليون نفر کمتر با قرآن آشنا باشند ما عقبيم .

به خاطر نعمت قرآن و گسترش آن ملت بايد شاکر باشد .

در صدا و سيما ، پايين تر از قرآن درجه يک ، نداشته باشيم چون دنيا مي شنود .

راديو قرآن بايد تلاوت هاي عالي و بي عيب داشته باشد .

بشريت به برکت قرآن در علم و اخلاق و عمل پيشرفت کرده است . براي عمل به قرآن قدم اول آشنايي با متن قرآن است .

اگر بخواهيد همه قرآن را ياد بگيرند عده اي بايد در اوج باشند .

انس با قرآن معرفت اسلامي را در ذهن ما قويتر و عميق تر مي کند .
[/]