قداست دين با دخالت درعرصه‏هاي اجتماعي وسياسي از بين مي‏رود؟

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
قداست دين با دخالت درعرصه‏هاي اجتماعي وسياسي از بين مي‏رود؟

دين براي تمام ابعاد زندگي بشر برنامه دارد و اين نه تنها قداست دين را از بين نمي‏برد بلكه امور قدسي را در تمام صحنه‏هاي زندگي بشر به اجرا در می آورد مثل نماز كه در خانه، اداره و ميدان جنگ و در سخت‏ترين لحظات زندگي بايد اقامه شود و پيوند با خدا در تمام عرصه‏ها بايد جريان داشته باشد.

گذشته از اين اگر قرار بود قداست دين با دخالت در عرصه‏هاي سياسي و اجتماعي از ميان برود چرا خود قرآن دستور برنامه‏هاي اجتماعي و سياسي را مي‏دهد امر به معروف، نهي از منكر، جهاد، حج، قضاوت، حدود، ديات و ...

مگر از دستورات قرآني که از طرف صاحب دین است حضور دراجتماع نيست؟

و پيامبر گرامي اسلامي مقدسترين فرد عالم چرا در اين امور دخالت مي‏كرد

آيا قداست پيامبر(ص) و اميرمومنان علي(ع) با دخالت در امور اجتماعي تقدسشان از بين رفت؟ اصل اشكال به اساس دين اسلام و برنامه‏هاي قرآن و خداوند متعال برنمي گردد

روي اين اساس دين و متوليان امور ديني با دخالت در امور اجتماعي نه تنها قداست خود را از دست نمي‏دهند، بلكه هر زمان چنين برنامه‏ها را بتوانند به زيباترين صورت عملي اجرا كنند، مقدستر هم خواهند شد.

چنانكه در عصر ظهور حضرت مهدي(ع) چنين خواهد شد. «انشاء اللَّه