جمع بندی قانون در مورد اقلیت های مذهبی

تب‌های اولیه

26 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد شعیب

با سلام خدمت شما دوست گرامی
آنان حق دارند بر طبق شریعت خود رفتار کنند; گرچه آن عمل ازدیدگاه اسلام حرام باشد و احدی از مسلمانان حق اعتراض ندارد،مگر این که به آن عمل حرام تجاهر کنند که در این صورت به مقتضای شریعت اسلام با آنان رفتار می شود.(شهید اول، غایه المراد (قم، مرکز الابحاث، 1414ه.) ج 1، ص 499.)
طبق اصل 13 قانون اساسي در مورد پيروان اين سه دين رسمي، در خصوص احوال شخصيه يعني ازدواج، طلاق، ارث و وصيت مقررات مربوط به مذاهب خودشان عمل مي شود و حتي اگر دعوا و مسئله اي در دادگاههاي ايران مطرح باشد، قاضي دادگاه طبق قواعد مسلم مذهبي آنها موضوع را فيصله مي دهد. علاوه بر اصل 13 قانون اساسي، ماده واحده قانون رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه مصوب سال 1312 كه مفاد آن در رأي وحدت رويه شماره 37 مورخ 19/9/1363 هيأت عمومي ديوان عالي كشور مورد حكم قرار گرفته و در مصوبه سوم تيرماه 1372 مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز تحت عنوان قانوني رسيدگي به دعاوي مطروحه راجع به احوال شخصيه و تعليمات ديني ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي مجدداً تصويب شده نيز اين منظور را تأمين مي كند. علاوه بر آن، در مواردي اگر امري وفق مذاهب مزبور جرم نباشد، مقررات جزايي قانون مجازات در مورد آنها اجرا نمي شود. مثلاً با اينكه طبق مواد 165 و 174 قانون مجازات اسلامي خوردن شراب جرم و مستوجب هشتاد تازيانه است، طبق تبصره ماده174 غير مسلمان فقط در صورت تظاهر مجازات مي شود و گرنه مجازاتي ندارد. مجازات شراب خواری را هشتاد تازیانه اعلام کرده، ولی تبصره آن، مجازات شراب خوار غیرمسلمان را مشروط به این کرده است که وی به شرابخواری تظاهر کرده باشد
پس اگر یک فرد مسیحی شراب بنوشد چون در قانون آنها شراب تعزیر ندارد مجازات نمی شود اما اگر همین فرد علاوه بر نوشیدن تظاهر به این عمل بکند و علنی شراب بنوشد از آنجا که با قانون اجتماعی جمهوری اسلامی مخالفت کرده مجازات می شود.

شعیب;901060 نوشت:
با سلام خدمت شما دوست گرامی
آنان حق دارند بر طبق شریعت خود رفتار کنند; گرچه آن عمل ازدیدگاه اسلام حرام باشد و احدی از مسلمانان حق اعتراض ندارد،مگر این که به آن عمل حرام تجاهر کنند که در این صورت به مقتضای شریعت اسلام با آنان رفتار می شود.(شهید اول، غایه المراد (قم، مرکز الابحاث، 1414ه.) ج 1، ص 499.)
طبق اصل 13 قانون اساسي در مورد پيروان اين سه دين رسمي، در خصوص احوال شخصيه يعني ازدواج، طلاق، ارث و وصيت مقررات مربوط به مذاهب خودشان عمل مي شود و حتي اگر دعوا و مسئله اي در دادگاههاي ايران مطرح باشد، قاضي دادگاه طبق قواعد مسلم مذهبي آنها موضوع را فيصله مي دهد. علاوه بر اصل 13 قانون اساسي، ماده واحده قانون رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه مصوب سال 1312 كه مفاد آن در رأي وحدت رويه شماره 37 مورخ 19/9/1363 هيأت عمومي ديوان عالي كشور مورد حكم قرار گرفته و در مصوبه سوم تيرماه 1372 مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز تحت عنوان قانوني رسيدگي به دعاوي مطروحه راجع به احوال شخصيه و تعليمات ديني ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي مجدداً تصويب شده نيز اين منظور را تأمين مي كند. علاوه بر آن، در مواردي اگر امري وفق مذاهب مزبور جرم نباشد، مقررات جزايي قانون مجازات در مورد آنها اجرا نمي شود. مثلاً با اينكه طبق مواد 165 و 174 قانون مجازات اسلامي خوردن شراب جرم و مستوجب هشتاد تازيانه است، طبق تبصره ماده174 غير مسلمان فقط در صورت تظاهر مجازات مي شود و گرنه مجازاتي ندارد. مجازات شراب خواری را هشتاد تازیانه اعلام کرده، ولی تبصره آن، مجازات شراب خوار غیرمسلمان را مشروط به این کرده است که وی به شرابخواری تظاهر کرده باشد

پس اگر یک فرد مسیحی شراب بنوشد چون در قانون آنها شراب تعزیر ندارد مجازات نمی شود اما اگر همین فرد علاوه بر نوشیدن تظاهر به این عمل بکند و علنی شراب بنوشد از آنجا که با قانون اجتماعی جمهوری اسلامی مخالفت کرده مجازات می شود.


اگر دو فرد بی دین با یکدیگر لواط کردند چطور؟
مثلا بگن ما نظر جامعه روانشناسان امریکا(apa) رو قبول داریم نه نظر اسلامو ، بر طبق اون عمل میکنیم
آیا اون دو فرد بی دین که با رضایت دو طرفه با یکدیگر لواط کنند مشمول مجازات می شونند؟
چون در اسلام وقتی کسی اعلام کند که بی دین است مشمول مجازات می شود ولی اگر مخفیانه بی دین باشد مجازات نمی شود ، اگر چنین افرادی لواط کنند ، شما آنها را مجازات می کنید؟ یا مثلا بودایی باشند که در دینشون لواط حرام نباشد

Harry S Truman;901155 نوشت:
اگر دو فرد بی دین با یکدیگر لواط کردند چطور؟
مثلا بگن ما نظر جامعه روانشناسان امریکا(apa) رو قبول داریم نه نظر اسلامو ، بر طبق اون عمل میکنیم
آیا اون دو فرد بی دین که با رضایت دو طرفه با یکدیگر لواط کنند مشمول مجازات می شونند؟
چون در اسلام وقتی کسی اعلام کند که بی دین است مشمول مجازات می شود ولی اگر مخفیانه بی دین باشد مجازات نمی شود ، اگر چنین افرادی لواط کنند ، شما آنها را مجازات می کنید؟ یا مثلا بودایی باشند که در دینشون لواط حرام نباشد

با سلام خدمت شما دوست گرامی
بحث هایی که در پست قبل داشتیم درباره اهل کتاب بود و در حکومت اسلامی فقط اهل کتاب به عنوان اقلیت دینی شناخته می شوند و حق و حقوق اقلیت ها درباره آنها جاری می شود و احکام دینی و رسوم مذهبی آنها برایشان محترم شمرده می شود اما افراد بی دین و لاییک و ادیان غیر ابراهیمی در حکومت اسلامی جایی ندارند.
از این مطلب که گذر کنیم دو مطلب دیگر باقی می ماند:
1-لواط عملی مخالف فطرت انسان است تا جایی که هیچ حیوانی نیز مبتلی به این فاجعه نشده است
2- لواط گناهی است که اثبات آن نیاز به چهار شاهد عادل دارد بر فرض که دو نفر بی دین به گونه ای لواط کنند که در منظر و دیدگاه چهار عادل باشند این علاوه بر یک گناه شخصی یک هنجار شکنی اجتماعی است که چه مسلمان و چه کتابی و چه بی دین برای ارتکاب آن و شکستن حرمت اجتماعی باید مجازات شوند.

شعیب;901223 نوشت:
بحث هایی که در پست قبل داشتیم درباره اهل کتاب بود و در حکومت اسلامی فقط اهل کتاب به عنوان اقلیت دینی شناخته می شوند و حق و حقوق اقلیت ها درباره آنها جاری می شود و احکام دینی و رسوم مذهبی آنها برایشان محترم شمرده می شود اما افراد بی دین و لاییک و ادیان غیر ابراهیمی در حکومت اسلامی جایی ندارند.

یعنی بودایی ها ، زرتشتی ها ، آیین برهمایی و هندو ها حقوقشان برسمیت شناخته نمی شود؟

شعیب;901223 نوشت:
2- لواط گناهی است که اثبات آن نیاز به چهار شاهد عادل دارد بر فرض که دو نفر بی دین به گونه ای لواط کنند که در منظر و دیدگاه چهار عادل باشند این علاوه بر یک گناه شخصی یک هنجار شکنی اجتماعی است که چه مسلمان و چه کتابی و چه بی دین برای ارتکاب آن و شکستن حرمت اجتماعی باید مجازات شوند.

در اینترنت هم جنس گراها و ... برای اینکه همدیگر را پیدا کنند با یکدیگر قرار می گذارند تا همدیگر را پیدا کنند.اما در سایت های اونا ماموران جمهوری اسلامی تله قرار می دهند و اونا رو دستگیر کنند. گزارش شده بود در مصر چند نفر را به همین ترتیب دستگیر کردند. لابد در ایران هم این کارو میکنن

شعیب;901223 نوشت:
1-لواط عملی مخالف فطرت انسان است تا جایی که هیچ حیوانی نیز مبتلی به این فاجعه نشده است

چرا این عمل فاجعه است؟ @-)
من نمیتونم بفهمم چرا فاجعه است ، چرا زشت است
ولی اگر یک پسر مفعول واقع شود ، چرا اون کار زشت است. خیلی زشت
و فاعل هم کارش زشته چون یک پسر را مفعول میکند
ولی در مورد هم جنس گرایی زن ها نمیشه گفت چرا زشته ، من نمیفهمم

شعیب;901223 نوشت:
درباره اهل کتاب بود و در حکومت اسلامی فقط اهل کتاب به عنوان اقلیت دینی شناخته می شوند و حق و حقوق اقلیت ها درباره آنها جاری می شود و احکام دینی و رسوم مذهبی آنها برایشان محترم شمرده می شود اما افراد بی دین و لاییک و ادیان غیر ابراهیمی در حکومت اسلامی جایی ندارند.

خب یکی اعتقاد نداشت به ادیان ابراهیمی باید چکار کنه ؟!

شعیب;901223 نوشت:

1-لواط عملی مخالف فطرت انسان است تا جایی که هیچ حیوانی نیز مبتلی به این فاجعه نشده است


اگر از نظر علمی و منطقی میخواین به این قضیه نگاه کنید نظر جامعه روانشناسان امریکا بر نظر شما مقدم است چون شما هیچ تحقیق و مطالعه ای در این زمینه ندارید ، هر چه دارید از دین است.
پس هر وقت پرسیدند چرا لواط در ایران مجازاتش اعدام است بگویید اسلام گفته ، نه اینکه بشینید منطقتونو به رخش بکشید ، چون علم یعنی تحقیق و بررسی ، نه اینکه بر اساس وهمیات و حدسیات خودتون یه چیزی بگید.

خب چرا لواط این مجازات اعدام را دارد؟ به خاطر نظر اسلام ، اما همه مردم ایران که مسلمون نیستن ، اومدیم دو نفر از ژاپن اومدن ایران ، لواط کردن
چرا باید حکمشون اعدام باشه؟

Harry S Truman;901231 نوشت:
یعنی بودایی ها ، زرتشتی ها ، آیین برهمایی و هندو ها حقوقشان برسمیت شناخته نمی شود؟

وقتی می گوییم حقوق اهل کتاب به رسمیت شناخته می شود به این معناست که با آنها پیمان اهل ذمه بسته می شود و آنها می توانند در کشور اسلامی اعمال دینی شان را آزادانه انجام دهند و در لوای حکومت اسلامی زیست کنند و مانند یک فرد مسلمان تمامی حقوق شهروندی را دارا باشند. اما در مرود غیر اهل کتاب این قوانین جاری نیست و حکومت اسلامی با آنها قرار داد نمی بندد و آنها را به عنوان یک گروه که بتوانند در کشور اسلامی تحت حمایت حکومت اسلامی باشند و اعمال دینی خودشان را انجام دهند و در جامعه به رسمیت شناخته شوند قبول ندارد.
اگر این منظور باشد درست است اما اگر منظورتان از "حقوقشان به رسمیت شناخته نمی شود" این باشد که یک فرد بر فرض در جامعه اسلامی بودایی باشد حق حیات ندارد درست نیست چرا که این فرد می تواند به صورت شخصی به دینش عمل کند و در جامعه اسلامی بدون تظاهر به آیینش زندگی کند
اما بهعنوان یک آیین رسمی(مثل اهل کتاب) در جامعه اسلامی پذیرفته نمی شود.

Harry S Truman;901232 نوشت:
در اینترنت هم جنس گراها و ... برای اینکه همدیگر را پیدا کنند با یکدیگر قرار می گذارند تا همدیگر را پیدا کنند.اما در سایت های اونا ماموران جمهوری اسلامی تله قرار می دهند و اونا رو دستگیر کنند. گزارش شده بود در مصر چند نفر را به همین ترتیب دستگیر کردند. لابد در ایران هم این کارو میکنن

بنده در این رابطه اطلاع دقیقی ندارم ولی بر فرض هم که باشد به عنوان پیشگیری از جرم است نه برای خد زدن لواط .

Harry S Truman;901235 نوشت:
چرا این عمل فاجعه است؟
من نمیتونم بفهمم چرا فاجعه است ، چرا زشت است
ولی اگر یک پسر مفعول واقع شود ، چرا اون کار زشت است. خیلی زشت
و فاعل هم کارش زشته چون یک پسر را مفعول میکند
ولی در مورد هم جنس گرایی زن ها نمیشه گفت چرا زشته ، من نمیفهمم

همجنس گرایی چه در زن و چه در مرد بسیار زشت و مخالف فطرت است
شما ببینید هیچ حیوانی -با آن این که از انسان پست تر اند - این کار را انجام نمی دهد حال چه بلایی به سر انسان آمده است که از حیوانات نیز پست تر می شود.
خدا وقتی در همه حیوان ها و انسان برای ادامه پیدا کردن نسلشان شهوت را قرار داد و در مقابل این غریزه که نیاز ضروری انسان و حیوان هم هست مسیر صحیحی قرار داد در حیوانات جفت گرفتن و در انسان ازدواج را قرار داد . برای هر جنس نری یک جنس ماده از همان نوع قرار داد که اولا این غریزه در مسیر درست خود ارضاء شود و هم نتیجه این کار ابقای نسل محقق شود.
در حیوانات که چون قوه انتخاب و نیل و گرایش به سمت خوبی ها و بدی ها قرار داده نشده است این مسیر بدون تغییر ادامه پیدا کرده و در مسیر صحیح خود قرار دارد اما دربرخی از انسان ها که گاه با سوء اختیار خود از حیوانات هم پست تر می شود این مسیر منحرف شده و گرایش به همجنس شکل گرفته که در آن نه این غریزه جنسی درست ارضا می شود و نه آن هدف عالی خلقت یعنی تکثیر نسل محقق می شود با این کار مردها برای ارضای جنسی به مرد ها روی می آورند و زن ها هم که این نیازشان بی جواب مانده مجبور به کارهای خلاف می شوند که این تغییر خلقت خداست و از بزرگترین گناهان و بزرگترین فجایع زندگی انسان است.

Harry S Truman;901237 نوشت:
خب یکی اعتقاد نداشت به ادیان ابراهیمی باید چکار کنه ؟!

می تواند در حکومت اسلامی زندگی شخصی خود را بدون تظاهر به بی دینی اش ادامه دهد و اگر بخواهد گروه سازی و کادر سازی و تبلیغ مکتبش را بنماید باید از میان مسلمانان برود.

B-neshan;901261 نوشت:
در لینک های زیر اطاعاتی در مورد همجنسگرایی در حیوانات را مطالعه بفرمایید.
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81...87%D9%86%D8%AF

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1...B1%D8%A7%D9%86


با سلام
به مطالب ویکی پدیا زیاد اعتماد نکنید.
بر فرض که در حیوانات هم این رفتار باشد از قبح آن کاسته نمی شود.

شعیب;901286 نوشت:

با سلام
به مطالب ویکی پدیا زیاد اعتماد نکنید.
بر فرض که در حیوانات هم این رفتار باشد از قبح آن کاسته نمی شود.


سلام بر شما.
1- ویکی پدیا یک دانش نامه آزاد است و میتواند شامل مطالب قابل اعتماد و گاهی غیر قابل اعتماد هم باشد. رفرنس های صفحه فوق به نظر مستدل می آیند. ویدیو هایی هم در همین صفحه از همجنسگرایی میان شیرها، وجود دارد که به نظر ساختگی نمی باشد. البته جا برای بررسی دقیق تر وجود دارد.
2- مطلب بنده دال بر این موضوع بود که فرمودید در حیوانات این مساله وجود ندارد. کاش میفرمودید چطور به این نتیجه رسیده بودید ، هرچند مطابق مدارک فوق احتمال اشتباه بودن فرمایشتان زیاد است. بنده در مورد قبح آن عمل موضع خاصی ندارم و صحبتم فقط ناظر به ان قسمت از فرمایشات شما بود که گفتم.
همواره موفق باشید. گل

B-neshan;901316 نوشت:
سلام بر شما.
1- ویکی پدیا یک دانش نامه آزاد است و میتواند شامل مطالب قابل اعتماد و گاهی غیر قابل اعتماد هم باشد. رفرنس های صفحه فوق به نظر مستدل می آیند. ویدیو هایی هم در همین صفحه از همجنسگرایی میان شیرها، وجود دارد که به نظر ساختگی نمی باشد. البته جا برای بررسی دقیق تر وجود دارد.
2- مطلب بنده دال بر این موضوع بود که فرمودید در حیوانات این مساله وجود ندارد. کاش میفرمودید چطور به این نتیجه رسیده بودید ، هرچند مطابق مدارک فوق احتمال اشتباه بودن فرمایشتان زیاد است. بنده در مورد قبح آن عمل موضع خاصی ندارم و صحبتم فقط ناظر به ان قسمت از فرمایشات شما بود که گفتم.
همواره موفق باشید.

با سلام
باز هم ممنون از لطف شما دربیان این مطالب.
بنده این بیان را که در حیوانات همجنس بازی نیست از یکی از علمای بزرگ اسلام به صورت شفاهی شنیدم که در سایت ها هم مندرج است.
البته بنده در این مورد که حیوانات همجس بازی ندارند کار تحقیقی علمی نکرده ام ولی از آنجا که دنیای غرب امروز می خواهد همجنس بازی را به صورت قانونی در بیاورد و بجهان تحمیل کند به این آمار علمی غرب ساخته و عکس ها و فیلم ها اعتماد آنچنانی ندارم چه این که این بیشتر به یک تبلیغ رسانه ای بیشتر شبیه است تا کار علمی. (که نمونه های این آثار ساختگی برای جا انداختن یک نظر و اندیشه غرب ساخته در طول تاریخ این چند قرن کم نیستند مثل قضیه نظریه تکامل که هنوز هم در عالم علم چه کارهای تبلیغی ای که نمی کنند در حالی که پایه های علمی آن سست و قابل خدشه است)

باز هم این مطالب جای تامل بیشتری دارد.

شعیب;901506 نوشت:
با سلام
باز هم ممنون از لطف شما دربیان این مطالب.
بنده این بیان را که در حیوانات همجنس بازی نیست از یکی از علمای بزرگ اسلام به صورت شفاهی شنیدم که در سایت ها هم مندرج است.
البته بنده در این مورد که حیوانات همجس بازی ندارند کار تحقیقی علمی نکرده ام ولی از آنجا که دنیای غرب امروز می خواهد همجنس بازی را به صورت قانونی در بیاورد و بجهان تحمیل کند به این آمار علمی غرب ساخته و عکس ها و فیلم ها اعتماد آنچنانی ندارم چه این که این بیشتر به یک تبلیغ رسانه ای بیشتر شبیه است تا کار علمی. (که نمونه های این آثار ساختگی برای جا انداختن یک نظر و اندیشه غرب ساخته در طول تاریخ این چند قرن کم نیستند مثل قضیه نظریه تکامل که هنوز هم در عالم علم چه کارهای تبلیغی ای که نمی کنند در حالی که پایه های علمی آن سست و قابل خدشه است)

باز هم این مطالب جای تامل بیشتری دارد.


اگر شما مخالف هم جنس بازی هستی باش ولی مسئله اینه که شما میخواین هم جنس گراها رو بکشید ، بحث اینجاست که شما حق زندگی برای آنان قائل نیستید
یه جا من با یه یهودی مذهبی چت میکردم میگفت هم جنس بازی در دین ما گناه است و آنرا قبول نداشت ، اما برای آنها حق زندگی قائل بود.

شعیب;901506 نوشت:

با سلام
باز هم ممنون از لطف شما دربیان این مطالب.
بنده این بیان را که در حیوانات همجنس بازی نیست از یکی از علمای بزرگ اسلام به صورت شفاهی شنیدم که در سایت ها هم مندرج است.
البته بنده در این مورد که حیوانات همجس بازی ندارند کار تحقیقی علمی نکرده ام ولی از آنجا که دنیای غرب امروز می خواهد همجنس بازی را به صورت قانونی در بیاورد و بجهان تحمیل کند به این آمار علمی غرب ساخته و عکس ها و فیلم ها اعتماد آنچنانی ندارم چه این که این بیشتر به یک تبلیغ رسانه ای بیشتر شبیه است تا کار علمی. (که نمونه های این آثار ساختگی برای جا انداختن یک نظر و اندیشه غرب ساخته در طول تاریخ این چند قرن کم نیستند مثل قضیه نظریه تکامل که هنوز هم در عالم علم چه کارهای تبلیغی ای که نمی کنند در حالی که پایه های علمی آن سست و قابل خدشه است)

باز هم این مطالب جای تامل بیشتری دارد.


در ضمن باید توجه داشت علمای شما هیچ علمی و هیچ اطلاعاتی در مورد بیماری هم جنس گرایی ندارند ، هر چی که دارند از احادیث است. غیر از این است ؟ شما بفرمایید.
اونم معلوم نیست احادیثش واقعا صحیح باشند و تحریف نشده باشند و از اینجور داستان ها

بنابراین هم جنس گرایی چه در بین حیوانات باشد چه نباشد ، علمای اسلام از آن خبر ندارند

نیلوفر 0;901879 نوشت:
در ضمن باید توجه داشت علمای شما هیچ علمی و هیچ اطلاعاتی در مورد بیماری هم جنس گرایی ندارند ، هر چی که دارند از احادیث است. غیر از این است ؟ شما بفرمایید.
اونم معلوم نیست احادیثش واقعا صحیح باشند و تحریف نشده باشند و از اینجور داستان ها

بنابراین هم جنس گرایی چه در بین حیوانات باشد چه نباشد ، علمای اسلام از آن خبر ندارند


با سلام خدمت شما دوست گرامی
ناپسند بودن همجنس گرایی در قرآن آمده است و قوم لوط به آن عذاب شده اند و در آیات قرآن هیچ شک و تردید نیست «لا ریب فیها»
از آن گذشته روایات بسیار زیادی در مذمت این عمل وارد شده است که از لحاظ معنایی متواتر است و سند آن هم بررسی شده و مشکلی ندارد.
و از آن مهم تر این است که عمل همجنس گرایی از گناهانی است که آنقدر بزرگ و ناپسند است که خدا برای آن حد مشخص کرده است.
اگر هر انسان سلیم النفسی کمی فکر بکند به قبح و زشتی این کار پی خواهد برد. تصور این پدیده تصور قبح و زشتی اش را به همراه می آورد چرا که این کار خروج از روال زندگی طبیعی انسانی است این عمل در بین زن و مرد برای تولید نسل و زندگی خانوادگی قرار داده شده است که برخی این مسیر را منحرف کرده و آن را به جایی کشانده اند که نه خدا راضی است و نه عقل سلیم آن را اجازه می دهد.

نیلوفر 0;901878 نوشت:
اگر شما مخالف هم جنس بازی هستی باش ولی مسئله اینه که شما میخواین هم جنس گراها رو بکشید ، بحث اینجاست که شما حق زندگی برای آنان قائل نیستید
یه جا من با یه یهودی مذهبی چت میکردم میگفت هم جنس بازی در دین ما گناه است و آنرا قبول نداشت ، اما برای آنها حق زندگی قائل بود.

ما چکاره ایم خدا اراده کرده که آنها را بکشد.
آیا سرنوشت قوم لوط را در قرآن نخوانده اید؟ عذابی از آن بزرگتر ؟؟
فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ : پس چون فرمان ما ( به فرشتگان ) در رسید و اراده حتمی ما تعلق گرفت ، آن شهرها را زیر و رو کردیم و بارانی از سنگ پاره هایی از گلهای پخته و سخت ، پیاپی بر آنها فرو باریدیم.
همان قومی که مردان شهوت خود را خرج مردان جامعه می کردند:
و لوطا اذ قال لقومه اتاتون الفاحشة و انتم تبصرون ائنکم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم تجهلون،

لوط را «به یاد آور» هنگامی که به قوم خود گفت: (آیا به سراغ کار بسیارزشتی می روید در حالی که «نتایج شوم آن را» می بینید؟! آیا شمابه جای زنان، از روی شهوت به سراغ مردان می روید؟! شما نادانید!

آیا نمی دانید که خدا برای همجنس باز در دینش چه سرنوشتی مشخص کرده است؟؟زن و شوهری را نزد امیر مؤمنان(ع) آوردند، که آن شوهر با پسر آن زن از شوهر دیگرش لواط کرده بود و به شهادت شهود، دخول کرده بود، حضرت دستور فرمود مرد با ضربات شمشیر به قتل برسد و آن نوجوان نیز کمتر از میزان حد، تازیانه بخورد و به اوفرمودند:

(اما لوکنت مدرکا لقتلتک لامکانک ایاه من نفسک بثقبک) اگر بالغ بودی تو را هم می کشتم ، زیرا خودت را برای دخول در اختیار آن مرد گذاشتی.

مالک بن عطیه از امام صادق(ع) روایت کرده است:

امیر مؤمنان(ع) در میان گروهی از اصحاب بود که مردی خدمت حضرت رسید و عرض کرد: ای امیر مؤمنان، من به نوجوانی دخول کرده ام، مرا تطهیر کن، امام(ع) فرمود: اذهب الی منزلک لعل مرارا هاج بک، به خانه ات برو، شاید صفرا بر تو غلبه کرده است(درحالت طبیعی نیستی که این گونه اقرار می کنی.) فردا دو باره خدمت حضرت رسید و عرض کرد: ای امیر مؤمنان به نوجوانی دخول کرده ام، مرا تطهیر کن. امام فرمود: اذهب الی منزلک لعل مرارا هاج بک.

آن مرد سه بار پس از مرتبه اول، این اقرار خود را تکرار کرد و در مرتبه چهارم حضرت به او فرمود: یا هذا ان رسول الله(ص) حکم فی مثلک بثلاثة احکام فاختر ایهن شئت، ای مرد، رسول خدا در مورد مثل تو، سه حکم قرار داده، هر کدام را که می خواهی برگزین.

عرض کرد: یا امیر مؤمنان آن سه چیست؟ فرمود:

ضربة بالسیف فی عنقک بالغة ما بلغت، او اهداب من جبل مشدود الیدین و الرجلین، او احراق بالنار، وارد کردن ضربه شمشیر به گردنت تا هر کجا برسد، پرت کردن از کوه با دست و پای بسته، سوزاندن با آتش.

شعیب;901506 نوشت:
باز هم این مطالب جای تامل بیشتری دارد.

B-neshan;901316 نوشت:
طلب بنده دال بر این موضوع بود که فرمودید در حیوانات این مساله وجود ندارد. کاش میفرمودید چطور به این نتیجه رسیده بودید ، هرچند مطابق مدارک فوق احتمال اشتباه بودن فرمایشتان زیاد است. بنده در مورد قبح آن عمل موضع خاصی ندارم و صحبتم فقط ناظر به ان قسمت از فرمایشات شما بود که گفتم.

با سلام
پیرو بیاناتی که از یکی از علما و مفسرین بزرگ نقل کردم- که ایشان فرموده بودند همجنس گرایی کاری است که سابقه ای در بین حیوانات هم ندارد - در مورد این سخن تحقیق کردم و مورد استدلال ایشان بر این حرف را پیدا کردم:
ایشان بنا بر این آیه قرآن - که در زیر می آید - استدلال می کنند تا قبل از این که قوم لوط که از انسان ها بودند هیچ سابقه ای برای لواط در بین عالمیان نبوده است ایشان می فرماید منظور از عالمیان یعنی موجودات عالم. پس مبدء و شروع کننده بر این عمل نا پسند انسان بوده و انسان با سوء اختیارش این کار را پایه گذاشت:
«إنکم لتأتون الفاحشه ما سبقکم بها من أحد من العالمین؛ شما کار بسیار زشتی انجام می‎دهید که احدی از جهانیان ، قبل از شما آنها را انجام نداده است.»
در برخی از روایات هم شروع این عمل را به ابلیس نسبت داده و او را معلم بشر در این کار معرفی می کند:

در حدیثى که کلینى و دیگران از امام باقر (ع) روایت کرده اند، آن حضرت فرمود: «قوم لوط از برترین اقوامى بودند که خداى تعالى آفریده و به همین جهت که قومى برتر بودند شیطان سخت آن قوم را هدف وساوس خود قرار داد. یکى از برتریها و امتیازات قوم نامبرده این بود که وقتى به سر کار مى رفتند دسته جمعى مى رفتند و زنان در پشت سرشان باقى مى ماندند و ابلیس هم آنان را به این روش معتاد کرد، و وقتى هنگام کشت و زرع و یا هر کار دیگرى که داشتند تمام مى شد و مردم به شهر بر مى گشتند ابلیس می رفت و کشت آنان را خراب مى کرد. مردم به یکدیگر گفتند: باید کمین کنیم ببینیم این کیست که متاع ما را خراب مى کند یک بار در کمین نشستند دیدند پسرى است بسیار زیبا که پسرى به آن زیبایى ندیده بودند پرسیدند که نه یک بار و نه دو بار که متاع و مایه زندگى ما را خراب مى کنى آنگاه با یکدیگر در خصوص مجازاتش مشورت کردند، بر این رأى دادند که او را بکشند پس آن پسر را به دست کسى سپردند تا شب از او محافظت کند و فردا اعدامش کنند، چون شب فرا رسید پسرک فریادى برآورد، آن شخص پرسید تو را چه مى شود؟ گفت: پدر من نیمه شب مرا در روى سینه و شکم خود مى خوابانید، و من به این کار عادت کرده ام و امشب چون پدرم نیست خوابم نمى برد. آن شخص ‍ گفت: بیا و روى شکم من بخواب.»
امام فرمود: «پسرک بدن آن شخص را آنقدر مالش داد تا تحریک شد و به او یاد داد که مى توانى با من جماع کنى، پس اولین کسى که این عمل زشت را در بشر باب کرد ابلیس بود و دومین کس همان شخصى بود که با آن پسرک لواط کرد و بعد از تحقق یافتن این عمل زشت پسرک از دست آن مردم گریخت، صبح آن شخص به مردم خبر داد که (اگر پسرک گریخت مفت نگریخت) من فلان کار را با او کردم مردم خوششان آمد با اینکه تا آن روز هیچ آشنائى با این عمل نداشتند ولى از آن روز دست به کار آن شدند و کار به جایى رسید که دست از زنان برداشته مردان به یکدیگر اکتفا کردند و به مردان خود بسنده ننموده افرادى را بر سر راه مى گماشتند تا اگر مسافرانى از آنجا عبور کردند اطلاع دهند تا با آنان نیز این عمل زشت را مرتکب شوند، کار به جایى رسید که مردم شهرهاى دور و نزدیک از این قوم متنفر شدند. ابلیس وقتى دید نقشه اش در مردان کاملا جا افتاد به سر وقت زنان آمد و خود را به شکل زنى مجسم ساخته به آنان گفت آیا مردان شما به یکدیگر قناعت مى کنند؟ گفتند: آرى خود ما به چشم خود این عمل آنان را دیده ایم و جناب لوط هم از همه ماجرا آگاه شد، آنان را موعظه مى کند و توصیه مى نماید، مؤثر نمى افتد، ابلیس زنان را نیز گمراه کرد تا جایى که زنها هم به یکدیگر اکتفاء نمودند.»

شعیب;901978 نوشت:
اگر هر انسان سلیم النفسی کمی فکر بکند به قبح و زشتی این کار پی خواهد برد. تصور این پدیده تصور قبح و زشتی اش را به همراه می آورد چرا که این کار خروج از روال زندگی طبیعی انسانی است این عمل در بین زن و مرد برای تولید نسل و زندگی خانوادگی قرار داده شده است که برخی این مسیر را منحرف کرده و آن را به جایی کشانده اند که نه خدا راضی است و نه عقل سلیم آن را اجازه می دهد.

حالا اگر یک پسری هورمون های مردانه در او کم و هورمون های زنانه زیاد شد چطور؟
یعنی هم جنس گرایی در وجود او یک پایه فیزیولوژیکی داشت!

نیلوفر 0;902004 نوشت:
حالا اگر یک پسری هورمون های مردانه در او کم و هورمون های زنانه زیاد شد چطور؟
یعنی هم جنس گرایی در وجود او یک پایه فیزیولوژیکی داشت!

با سلام
تمام این حرف ها در فقه ما مطرح شده (این بحث سابقه طولانی در کتب فقهی ما دارد) و این سوال از جمله سواله ای فقهی است که توسط مراجع جواب داده شده است.
و حتی در مواردی اجازه تغییر جنسیت هم داده می شود.
که در این مورد می توانید از همکاران گروه فقه و احکام سوال بپرسید.

سوال:
در دین مسیحیت شراب خوردن آزاد است. در قوانین ایران خوردن شراب جرم محسوب می شود. چون شراب در اسلام حرام است.
سوال من اینجاست که اگر یک مسیحی در ایران شراب بنوشد آیا حکومت ایران می تواند او را مجازات کند؟ اگر مجازات می کند چرا و به چه دلیل؟ چه استدلالی پشت آن است؟

جواب:
اهل کتاب که با حکومت اسلامی پیمان بسته اس حق دارند بر طبق شریعت خود رفتار کنند; گرچه آن عمل ازدیدگاه اسلام حرام باشد و احدی از مسلمانان حق اعتراض ندارد،مگر این که به آن عمل حرام تجاهر کنند که در این صورت به مقتضای شریعت اسلام با آنان رفتار می شود.(1)
در اندیشه امام خمینی(ره) اقلیتها در نظام جمهوری اسلامی همانند سایر افراد از حقوق برابر و احترام کامل برخوردارند: «آنها با سایر افراد در همه چیز مشترک و حقوقشان به حسب قوانین داده میشود و در حکومت اسلامی آنها در رفاه و آسایش هستند.» (2). ایشان در جایی دیگر میفرمایند:« ما مطمئناً نسبت به عقاید دیگران بیشترین احترام را قائل هستیم. پس از سرنگونی دیکتاتوری و استقرار یک رژیم آزاد ، شرایط حیات برای اکثریت مسلمانان و اقلیت های مذهبی بسیار خوب خواهد شد.» (3)

«اسلام بیش از هر دینی و بیش از هر مسلکی به اقلیت های مذهب آزادی داده است، آنان نیز باید از حقوق طبیعی خودشان که خداوند برای همه انسانها قرار داده است، بهره مند شوند. ما به بهترین وجه از آنها نگهداری میکنیم. در جمهوری اسلامی کمونیستها نیز در بیان عقاید خود آزادند.» (4)


طبق اصل 13 قانون اساسي در مورد پيروان سه دين رسمي(یهود و مسیهیت ، زرتشتی)، در خصوص احوال شخصيه يعني ازدواج، طلاق، ارث و وصيت مقررات مربوط به مذاهب خودشان عمل مي شود و حتي اگر دعوا و مسئله اي در دادگاه هاي ايران مطرح باشد، قاضي دادگاه طبق قواعد مسلم مذهبي آنها موضوع را فيصله مي دهد.
علاوه بر اصل 13 قانون اساسي، ماده واحده قانون رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه مصوب سال 1312 كه مفاد آن در رأي وحدت رويه شماره 37 مورخ 19/9/1363 هيأت عمومي ديوان عالي كشور مورد حكم قرار گرفته و در مصوبه سوم تيرماه 1372 مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز تحت عنوان قانوني رسيدگي به دعاوي مطروحه راجع به احوال شخصيه و تعليمات ديني ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي مجدداً تصويب شده نيز اين منظور را تأمين مي كند.

علاوه بر آن، در مواردي اگر امري وفق مذاهب مزبور جرم نباشد، مقررات جزايي قانون مجازات در مورد آنها اجرا نمي شود. مثلاً با اينكه طبق مواد 165 و 174 قانون مجازات اسلامي خوردن شراب جرم و مستوجب هشتاد تازيانه است، طبق تبصره ماده174 غير مسلمان فقط در صورت تظاهر مجازات مي شود و گرنه مجازاتي ندارد. مجازات شراب خواری را هشتاد تازیانه اعلام کرده، ولی تبصره آن، مجازات شراب خوار غیرمسلمان را مشروط به این کرده است که وی به شرابخواری تظاهر کرده باشد.(5)
پس اگر یک فرد مسیحی شراب بنوشد چون در قانون آنها شراب تعزیر ندارد مجازات نمی شود اما اگر همین فرد علاوه بر نوشیدن تظاهر به این عمل بکند و علنی شراب بنوشد از آنجا که با قانون اجتماعی جمهوری اسلامی مخالفت کرده مجازات می شود.

پاورقی:
1- شهید اول، غایه المراد (قم، مرکز الابحاث، 1414ه.) ج 1، ص 499.
2- صحیفه امام، ج11، ص290
3- صحیفه امام، ج 4، ص 3
4- صحیفه امام، ج 4، ص 336 و 337
5- قانوني رسيدگي به دعاوي مطروحه راجع به احوال شخصيه و تعليمات ديني ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي، مواد 165 و 174.

موضوع قفل شده است