فوتبال، محرم و کارخانهٔ تقابل‌سازی

تب‌های اولیه

2 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
فوتبال، محرم و کارخانهٔ تقابل‌سازی

فوتبال، محرم و کارخانهٔ تقابل‌سازی

برچسب: 

[="Navy"]مطالب مطرح شده صحیح است اما یک نکته را باید به نتیجه گیری افزود.

الان منافقین به شدت در تدارک هستند که از لج واکنشهای اخیر ، یک حماسه و شادی عجیب در بازی مذکور ایجاد کنند.

بر انگیختن حس لجبازی و دادن فرصت ایجاد دوقطبی به آنها بدون تردید جزء نتایج منفی آنچه نوشته بالا بیان کرده است میباشد.[/]