جمع بندی فوائد علم اخلاق در چیست؟

تب‌های اولیه

4 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
فوائد علم اخلاق در چیست؟

مهم ترین فائده :

مهم ترین فایده ی علم اخلاق که در ضمن روایات اسلامی به عنوان هدف بعثت معرفی شده است تمام کردن مکارم اخلاق و در حقیقت تحوّل اخلاقی انسان ها بوده است :
قال رسول الله صلی الله علیه و آله :
« انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق » .1
من مبعوث شدم برای تمام کردن مکارم اخلاق .

اتمام مکارم اخلاق یعنی سوق دادن آدمی به سوی خوبی ها و کمالات و دور شدن از هر چه پلیدی و ناراستی است ، که در نتیجه ی آن ، تغییر و تحول روحی در انسان رخ می دهد و او را به سرمنزل هدایت و کمال می رساند .

لذا در قرآن کریم برترین وصف از رسول گرامی اسلام به جنبه اخلاقی او مربوط است :
قال الله تعالی :
« انک لعلی خلق عظیم » .
2
تحقیقا تو بر خلق عظیم هستی .

پی نوشت ها :
1 - بحار الانوار ج7 باب 59 ص 372 .
2 - سوره ی احزاب آیه ی 21 .

ادامه دارد ...

از دیگر فوائد علم اخلاق به فائده های زیر می توان اشاره نمود :
1 - تعدیل غرایز و خواسته های انسانی .
2 - تقویت و پرورش بعد معنوی روح انسان .
3 - حفاظت از ایمان و باورهای انسانی .
4 - دور ساختن انسان ها از هر گونه عیب و نقص و رساندن آنان به مکارم اخلاقی .
5 - مهار و رام نمودن نیروهای سرکش نفس انسانی و تقویت آن ها در مسیر حکمت و عدالت و عفت ، برای نیل به کرامت اخلاقی .
6 - بهترین عامل حفظ جوامع بشری .
7 - ضامن اجرای قوانین الهی .
8 - بهترین راهنمای معاشرت و نفوذ در دل ها و محبوبیت .
9 - سازنده ی انگیزه ها و ارزش دهنده ی اعمال .
10 - بهترین راهنمای تکامل انسان ها .
11 - توسعه ی روزی .
12 - امنیت روانی جامعه .
13 - توسعه ی مادی و تکنولوژیکی بشر .
14 - ضامن سلامتی جسم و روح انسان .

سلیم;95320 نوشت:
از دیگر فوائد علم اخلاق به فائده های زیر می توان اشاره نمود : 1 - تعدیل غرایز و خواسته های انسانی . 2 - تقویت و پرورش بعد معنوی روح انسان . 3 - حفاظت از ایمان و باورهای انسانی . 4 - دور ساختن انسان ها از هر گونه عیب و نقص و رساندن آنان به مکارم اخلاقی . 5 - مهار و رام نمودن نیروهای سرکش نفس انسانی و تقویت آن ها در مسیر حکمت و عدالت و عفت ، برای نیل به کرامت اخلاقی . 6 - بهترین عامل حفظ جوامع بشری . 7 - ضامن اجرای قوانین الهی .

سلام
با تشکر از طرح این بحث اما باید توجه داشت علم اخلاق بما هو علم این آثار را ندارد بلکه علم اخلاق علم به مکارم اخلاق و راههای زدودن رذایل و تثبیت فضایل است و بدون عمل به این علم هیچیک از آثار مذکور محقق نمی شود به عبارت دیگر علم اخلاق یک علم آلی است .
موفق در پناه حق

بسمه تعالی

پست جمع بندی:

فوائد علم اخلاق

پرسش :
[h=2]فوائد علم اخلاق در چیست؟
[/h]پاسخ :

1.مهم ترین فایده ی علم اخلاق که در ضمن روایات اسلامی به عنوان هدف بعثت معرفی شده است اتمام مکارم اخلاق و در حقیقت تحوّل اخلاقی انسان ها بوده:

قال رسول الله:

انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق"1"

من مبعوث شدم برای تمام کردن مکارم اخلاق

اتمام مکارم اخلاق یعنی سوق دادن آدمی به سوی خوبی ها و کمالات و دور شدن از هر چه پلیدی و ناراستی است، که در نتیجه ی آن ، تغییر و تحول روحی در انسان رخ می دهد و او را به سرمنزل هدایت و کمال می رساند.

لذا در قرآن کریم برترین وصف از رسول گرامی اسلام به جنبه اخلاقی او مربوط است:

انک لعلی خلق عظیم"2"

تحقیقا تو بر خلق عظیم هستی

2.تعدیل غرایز و خواسته های انسانی
3.تقویت و پرورش بعد معنوی روح انسان

4.حفاظت از ایمان و باورهای انسانی
5.دور ساختن انسان ها از هر گونه عیب و نقص و رساندن آنان به مکارم اخلاقی
6.مهار و رام نمودن نیروهای سرکش نفس انسانی و تقویت آن ها در مسیر حکمت و عدالت و عفت ، برای نیل به کرامت اخلاقی

7.بهترین عامل حفظ جوامع بشری
8.ضامن اجرای قوانین الهی
9.بهترین راهنمای معاشرت و نفوذ در دل ها و محبوبیت
10.سازنده ی انگیزه ها و ارزش دهنده ی اعمال

11.بهترین راهنمای تکامل انسان ها

12.توسعه ی روزی

13.امنیت روانی جامعه

14.توسعه ی مادی و تکنولوژیکی بشر
15.ضامن سلامتی جسم و روح انسان

علم اخلاق علم به مکارم اخلاق و راههای زدودن رذایل و تثبیت فضایل است و بدون عمل به این علم هیچیک از آثار مذکور محقق نمی شود به عبارت دیگر علم اخلاق یک علم آلی است.

پی نوشت ها:

"1" بحار الانوار ج7 باب 59 ص 372
"2" سوره ی احزاب آیه ی 21
موضوع قفل شده است