فلسفه و فواید پرداخت فطره

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
فلسفه و فواید پرداخت فطره

فلسفه و فواید پرداخت فطره چیست؟
زکات فطره به اتفاق شیعه و سنی واجب است و در متون دینی برای آن فوایدی شمرده شده است که برخی از آنها عبارت است از:
1. مکمل و تمام کننده روزه است.
2. باعث قبولی روزه ماه مبارک رمضان است.
3. موجب حفظ انسان از مرگ در آن سال می شود.
4. باعث سلامتی جسم و پاک سازی روح از رذایل اخلاقی است.
5. تمام کننده زکات مال است.
(من لایحضره الفقیه، ج2،ص183؛ کافی،ج4،ص174؛ مستدرک الوسائل، ج7، ص137 و وسائل الشیعه،ج9، ص318).